Menzis maakt de vergoedingen bekend voor 2012

In 2012 mogen tandartsen hun eigen prijzen bepalen voor de tandarstarieven. Menzis heeft aan de hand van de bij hen gedeclareerde verrichtingen een voorzet gedaan. Op de lijst valt af te dingen, maar het is tenminste het eerste wat we als handvat kunnen gebruiken. Het ziet er naar uit dat Menzis verzekerden het verschil tussen een Menzis vergoeding en wat een tandarts vraagt voor een bepaalde verrichting 100% zelf moeten betalen. Hieronder de informatie van Menzis:

Menzis heeft de nieuwe prestatiecodes voor 2012 terug vertaald naar de nu bestaande behandelcodes en tarieven. Vervolgens hebben we, op basis van declaratiegegevens uit 2010 en 2011, uitgerekend hoe vaak bepaalde verrichtingen bij de diverse behandelingen worden uitgevoerd en dat gewogen meegenomen. Bijvoorbeeld hoe vaak wordt er bij een vulling een verdoving of onderlaag gebruikt? Op deze manier zijn we tot een bedrag per prestatiecode gekomen.

Op deze wijze heeft Menzis getracht om zo objectief en reëel mogelijk tarieven te bepalen. Deze tarieven zijn niet de vergoedingen die in de TV’s zullen worden opgenomen maar dienen als basis voor het vaststellen van de vergoedingen.
Let op

Voor veel behandelingen gold al een eigen bijdrage, bijvoorbeeld als de vergoeding 50% bedroeg. Dit is nu vertaald in een lager bedrag per prestatie. De omvang van de eigen betaling kan dus per soort prestatie sterk verschillen.