Tandartskosten nog steeds aftrekbaar

Aftrekregeling Tandartskosten 2009

In 2009 blijven de volgende kosten van genees- en heelkundige hulp aftrekbaar van de inkomstenbelasting:

  • de huisarts, de tandarts of een specialist;
  • verpleging in een ziekenhuis of een andere verpleeginstelling;
  • paramedische behandelingen door een fysiotherapeut of een chiropractor;
  • paramedische behandelingen door (of onder begeleiding van) een arts;

Bijvoorbeeld: acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie.


Daarnaast blijven de volgende kosten nog aftrekbaar:

  • 25% van de eigen bijdrage voor verpleging in een AWBZ-instelling;
  • de eigen bijdrage op grond van de AWBZ voor verblijf buiten een AWBZ-instelling;
  • de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Bij eventuele aftrek gelden de volgende drempels:

  • € 118 bij een drempelinkomen van minder dan € 7152;
  • 1,65% van het inkomen tusssen de € 7152 en € 38.000;
  • € 627 + 5,75% van het inkomen boven €38.000.

Fiscale partners dienen hun inkomens op te tellen. Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1,2 en 3, maar zonder de persoonsgebonden aftrek.

Bron: site Belastingdienst