* Binnenkort is de site vernieuwd! Sneller, makkelijker en completer.
* Regel een afspraak via de groene button op deze site op de praktijkpagina van je tandarts.
Aftrekregeling Tandartskosten 2009 | Tandarts.nl

In 2009 blijven de volgende kosten van genees- en heelkundige hulp aftrekbaar van de inkomstenbelasting:

 • de huisarts, de tandarts of een specialist;
 • verpleging in een ziekenhuis of een andere verpleeginstelling;
 • paramedische behandelingen door een fysiotherapeut of een chiropractor;
 • paramedische behandelingen door (of onder begeleiding van) een arts;
  Bijvoorbeeld: acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie.

Daarnaast blijven de volgende kosten nog aftrekbaar:

 • 25% van de eigen bijdrage voor verpleging in een AWBZ-instelling;
 • de eigen bijdrage op grond van de AWBZ voor verblijf buiten een AWBZ-instelling;
 • de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Bij eventuele aftrek gelden de volgende drempels:

 • € 118 bij een drempelinkomen van minder dan € 7152;
 • 1,65% van het inkomen tusssen de € 7152 en € 38.000;
 • € 627 + 5,75% van het inkomen boven €38.000.

Fiscale partners dienen hun inkomens op te tellen. Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1,2 en 3, maar zonder de persoonsgebonden aftrek.

Bron: site Belastingdienst

EXTRA vragen

Heb je vooraf informatie gekregen over de kosten van de behandeling?
Hoe ben je te woord gestaan door de medewerkers van de praktijk?
Ben je goed geïnformeerd aan het begin van de behandeling?
Werd je geïnformeerd tijdens de behandeling?
Kreeg je advies en instructies na de behandeling?
Hoe is het resultaat na de behandeling?
De praktijk waar ik patiënt ben, kent flexibele openingstijden
De telefonische bereikbaarheid van de praktijk?