Trend: prijzen behandelingen tandarts dalen

Behandeling heeft verschillende prestatie codes

Per 1 juli 2015 zullen de tandartstarieven worden verlaagd. De maximum tarieven die tandartsen voor een prestatie code mogen vragen worden elk jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De website Tandarts.nl heeft de afgelopen jaren een adviesprijs voor verschillende behandelingen berekend. Een behandeling bij de tandarts bestaat uit verschillende prestatie codes. Wij hebben gekeken naar de inflatie en de adviesprijs van twee veel voorkomende behandelingen, de tweevlaksvulling en de kroon. Hieruit blijkt dat de inflatie de afgelopen zeven jaar sneller is gestegen dan de adviesprijzen voor een tweevlaksvulling en een kroon. De adviesprijs voor een tweevlaksvulling is vanaf 2009 licht gestegen van € 75,20 naar € 78,79 per 1 juli 2015. De adviesprijs voor een kroon is zelfs goedkoper geworden, van € 579,70 in 2009 naar € 571,16 per 1 juli 2015.

Inflatie stijgt sneller dan prijzen tandarts

Tandarts.nl heeft de adviesprijs van een tweevlaksvulling (composiet), de adviesprijs van een kroon (plastische opbouw) en de gemiddelde inflatie van de afgelopen zeven jaar op een rij gezet, zie onderstaande tabel. De adviesprijs van een kroon is licht gedaald vanaf 2009, de adviesprijs van een tweevlaksvulling stijgt een beetje, terwijl duidelijk wordt dat de inflatie elk jaar sneller stijgt.

Vergelijking

Als we de inflatie en de adviesprijzen van een tweevlaksvulling en een kroon in 2009 gelijkstellen aan 100, dan kan er een goede vergelijking worden gemaakt. Dan blijkt dat de inflatie vanaf 2009 in totaal met 11,3% is gestegen, dat de adviesprijs van een tweevlaksvulling in totaal met 4,8% is gestegen en dat de adviesprijs van een kroon in totaal met 1,5% is gedaald. Deze percentages zijn goed te zien in de grafiek die wij hieronder hebben geplaatst. 

Goed nieuws

"Dit is goed nieuws voor de patiënt. De prijzen van behandelingen bij de tandarts dalen al enige jaren. Het is goed om te bedenken dat het om adviesprijzen gaat. Soms is het zo dat er andere verrichtingen nodig zijn om een tandheelkundig probleem tot een goed einde te brengen. Er is niet altijd sprake van een standaard situatie, tandartspraktijken zijn dus geheel vrij om van de adviesprijzen af te wijken. Ook zijn de techniekkosten variabel”, aldus Tandarts.nl.

graff

grafiek