Ingediend door admin-systeembeheer op do, 01/28/2021 - 10:22

Periodiek mondonderzoek (PMO)

 

De (half)jaarlijkse controle bij je tandarts of mondhygiënist.

In deze tijd van virussen en een toename van welvaartsziekten wijst onderzoek uit dat het nóg belangrijker is om je mondgezondheid goed in de gaten te houden. Naast een goede mondhygiëne door goed poetsen, interdentaal (tussen de tanden en kiezen) reinigen en tonghygiëne is de controle door de tandarts of mondhygiënist essentieel omdat deze ‘dentale zorgverlener’ met kennis en middelen jouw mondgezondheid het best kan monitoren en beoordelen.

Het mondonderzoek wordt gedaan volgens een richtlijn waarbij eventuele problemen al in een vroeg stadium worden ontdekt. Daarin wordt niet alleen gekeken naar het gebit maar wordt ook het tandvlees goed onderzocht. De mondgezondheid staat in relatie tot de algemene gezondheid wat betekent dat steeds meer bekend wordt hoezeer de mond een onderdeel is van het lichaam en grote invloed heeft op de weerstand en conditie.

De tandarts of mondhygiënist kijkt in een aantal stappen naar de totale mondgezondheid. Zo wordt er gekeken naar de ontwikkeling van het gebit bij kinderen en gevolgd door de ontwikkelingen tijdens alle levensfases heen.  Er wordt gekeken of er afwijkingen aan tanden en kiezen (tandbederf, gaatjes) zijn, het tandvlees wordt goed bekeken (parodontitis) net als de slijmvliezen, tong en kauwstelsel. Ook zal de tandarts of mondhygiënist informeren naar je algemene gezondheid, of er wijzigingen zijn in b.v. medicatie.

Op basis van de resultaten van het periodieke onderzoek wordt met jou besproken wat de volgende stappen kunnen zijn of hoe vaak een controle wenselijk zou zijn. Dit kan elke 6 maanden maar ook jaarlijks of elk kwartaal zijn. Een periodieke controle kan door de mondhygiënist worden gedaan aangevuld met b.v. jaarlijks een tandartsbezoek.

Als er een (beginnend) probleem is gesignaleerd kan een advies voor (tijdelijke) intensievere mondhygiëne op maat voldoende zijn of is er een behandeling door de tandarts gewenst en soms moet je worden doorverwezen naar een tandheelkundig specialist zoals de orthodontist, kaakchirurg, parodontoloog, cosmetisch tandarts, gnatholoog etc.. Er zijn ook tandartsen die gespecialiseerd zijn in mensen met angst en zijn er tandartsen speciaal voor kinderen, ouderen of mensen met dementie.

Kosten en code

Het periodiek onderzoek voor kinderen tot en met 18 jaar valt onder de basis ziektenkostenverzekering en is dus gratis.

Een standaard controle van de tandarts valt onder de code C11. Voor de actuele prijs zie het overzicht tarieven.

                             Gezonde mond, gezond lichaam!

                               Tandartscontrole, vaste prik!!

Artikel auteur

Team Tandarts.nl

Team Tandarts.nl

Beheer platform