Ingediend door admin-systeembeheer op wo, 01/27/2021 - 15:28

De tandarts

De tandarts is een arts die is gespecialiseerd in mondgezondheid. In Nederland is de titel tandarts beschermd en om deze te mogen voeren moet men in het BIG-register zijn geregistreerd.

Om tandarts te worden volg je de 6 jarige universitaire opleiding Tandheelkunde. De eerste 3 jaar voor je bachelor vervolgd door 3 jaar master. Na afronding van de master kun je je laten inschrijven in het BIG-register. Vanaf dat moment ben je bevoegd de tandheelkunde zelfstandig uit te oefenen en mag je de titel Master of Science in de Tandheelkunde (MSc) voeren.

Het verschil tussen de dentaal specialist en gedifferentieerd tandarts.

Een gedifferentieerd tandarts is een tandarts die zich op een specifiek gebied van de tandheelkunde heeft toegelegd zonder extra bevoegdheden als tandarts. De differentiaties zijn erkend door de beroepsorganisatie KNMT/ANT met de daarbij behorende vereiste opleiding en eisen.

Specialismen:

 • Kaak- en aangezichtschirurgie; Een kaakchirurg, aangezicht-chirurg is een specialist die grotere medische ingrepen in en aan de mond uitvoert, meestal in een ziekenhuis. Deze specialist is zowel arts als tandarts.
 • Orthodontie; Een tandarts die gespecialiseerd is in gebitsregulatie bij afwijkingen in de stand van tanden en kiezen is de orthodontist, een specialist met bevoegdheden om deze werkzaamheden uit te voeren.

Differentiaties:

 • Endodontologie, de endodontoloog voert complexe wortelkanaalbehandellingen uit.
 • Gnatologie, de tandarts-gnatholoog richt zich op pijn- en functieklachten van het kaakgewricht.
 • Implantolgie; de implantoloog zet implantaten
 • Parodontologie; de parodontoloog richt zich op het tandvlees en kaakbot.
 • Maxillofaciale prothetiek; Is de tandarts die zich richt op aangeboren- en niet aangeboren afwijken zoals de hazelip, gevolgen van trauma’s of tumoren.
 • Restauratief tandarts; De restauratief tandarts is de tandarts die zich bezighoudt met complexe behandelingen, vaak in een multidisciplinair team. Het restaureren van een gebit of kaak met vaste of uitneembare plastische materialen (complexe prothese)
 • Prothetiek; Een prothetisch-restauratief tandarts houdt zicht met herstellen van de functie van het gebit bij patiënten met aangeboren of in het latere leven ontstane complexe gebitsproblemen.
 • Slaapapneu; Een tandarts slaapgeneeskunde heeft kennis van snurk- en/of apneuklachten en de behandeling hiervan door middel van een mandibulair repositie apparaat (antisnurkbeugel).
 • Angstbegeleiding; de angst-tandarts is gespecialiseerd om angstige patiënten te behandelen.
 • Pedodontologie; Dit is de kindertandarts
 • Geriatrie; De geriatrische tandarts is extra toegerust om ouderen en mensen met dementie te behandelen.
 • Gehandicaptenzorg; Deze tandarts heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van gehandicapten mensen.