Tandartspraktijk O.t. Menger

Stationsstraat 46, 6221BR Maastricht
Neemt patiënten aan
Tandarts
10.0
Google
4.2
Zorgkaart
0.0
KV
0.0
rating
Spoed
rating
Spoed 24/7 365
rating
Nascholing
rating
Certificaat
rating
ster
Over
Openingstijden

Openingstijden

 • arrow maandag
  9:30 - 17:00
 • arrow dinsdag
  9:30 - 17:00
 • arrow woensdag
  9:30 - 17:00
 • arrow donderdag
  :0 - :0
 • arrow vrijdag
  :0 - :0
ster
Informatie

Specialisaties

 • Algemene tandheelkunde
 • Wortelkanaal behandeling
 • Kroon- en brugwerk
 • Protheses-kunstgebit
 • Orthodontie

Team

tandarts
0.0
O.T. Menger
Tandarts

Faciliteiten

Deze praktijk heeft nog geen faciliteitsinformatie geladen!
10.0
1 waarderingen
4.2
5 waarderingen
0.0
0 waarderingen
waardering icon
Jan Schafraad 25 Aug 2020 - 13:34
toegewijd en zeer deskundig en vriendelijk
Duidelijke uitleg
10
Behandeltijd
10
Is deskundig
10
Aanbeveling
10
10.0
Thảo Lê 20 Jul 2021 - 00:33

(Vertaald door Google) De slechtste behandeling die ik ooit heb gekregen van een zorgverlener. Vorig jaar had ik een groot tandbederf, en ik ging hier voor een controle. Het verval was erg en hij gaf me verdoving en vulde het geheel. In totaal werd mij ongeveer 104 EUR in rekening gebracht (ik kan de rekening indien nodig opnieuw controleren). Ik heb de rekening naar de verzekering gestuurd en de verzekering wilde bewijs dat deze procedure geen reguliere gebitsreiniging is en medisch noodzakelijk is. Maar daarna kreeg ik extreme pijn, dus ik kwam terug voor controle en vroeg hem of hij aan de verzekering kan bevestigen dat dit nodig is. Het is eigenlijk een zin van bevestiging, niet zo veel moeite. Hij vertelde me natuurlijk dat de behandeling nodig was. maar hij gaat niets tekenen of schrijven naar de verzekering. Hij zei iets in de trant van: "Oh, dus wil je dat ik lieg tegen de verzekering?" (als het natuurlijk geen leugen is) "Jullie internationale studenten zijn altijd degenen met problemen, je kwam hier met een gat in je tanden dus het is mijn taak om het te vullen en ik wist niets anders, dat is niet mijn taak ". Ik was behoorlijk geïntimideerd en voelde me niet gesteund. Ik probeerde hem te vertellen dat dit niet liegt, ik had hem alleen nodig om de vraag van de verzekering te bevestigen, zodat ik mijn geld terug kon krijgen, dit is een heel groot bedrag voor een internationale student zoals ik. Ten slotte stuurde hij me naar huis met de mededeling dat ik hem een ​​e-mail kan sturen met wat de verzekering heeft gevraagd en dat hij misschien kan helpen. Dus ik ging naar huis en stuurde hem de e-mail. Ik heb nooit enige reactie ontvangen. Wat betreft hoe het tandbederf verliep, ik moest terug naar mijn land omdat ik behoorlijk getraumatiseerd was door mijn ervaring hier. Ik wilde hier geen behandeling doen omdat ik dacht dat het te duur is en de tandarts niet zal helpen met het bevestigen van de verzekering, en mijn gebit werd eigenlijk steeds slechter. Ik volgde online lessen en ging naar het National Hospital of Dentistry in mijn land en moest daar een wortelkanaalbehandeling ondergaan. Ik kan deze recensie nu pas schrijven toen ik mijn vriend het verhaal vertelde en ze me aanmoedigden om te spreken. Ik hoop dat dit een goed advies kan zijn voor internationale studenten: breng een formulier naar je tandarts en controleer of ze je kunnen helpen met het bevestigen van de verzekering voordat je een procedure uitvoert (vooral als we gewoon studenten zijn die van zo weinig geld leven). Dit is een long shot, maar ik hoop ook dat de tandarts hierna contact met me opneemt om eindelijk de bevestiging aan de verzekering te geven, zodat ik mijn verzekeringsgeld terug kan krijgen. Misschien kan ik dan mijn beoordelingen van hen veranderen. (Origineel) The worst treatment I have ever received from any healthcare-related practitioner. Last year I had a big tooth decay, and I went here for a checkup. The decay was bad and he gave me anesthesia and filled up the whole. In total I was charged around 104 EUR (I can bring up the bill to check again if needed). I sent the bill to the insurance and the insurance wanted proof that this procedure is not regular teeth cleansing and is of medical necessity. However, afterwards I got extreme pain, so I came back to check up and asked him if he can confirm to the insurance that this is necessary. It is basically a sentence of confirmation, not so much effort. He told me of course the treatment was necessary. but he's not gonna sign or write anything to the insurance. He said something along the line of: "Oh, so do you want me to lie to the insurance?" (when it is of course not a lie) "You international students are always the ones with trouble, you came here with a hole in your teeth so my job is to fill it and I did not know anything else, those are not my job". I was pretty intimidated and felt unsupported. I tried to tell him this is not lying, I just needed him to confirm the question from the insurance so I could get my money back, this is a very big amount of money for an international student like me. Finally, he sent me home saying that I can send him an email of what the insurance asked and he might be able to help. So I went home and sent him the email. I have never received any response. As for how the tooth decay went, I had to go back to my country because I was pretty traumatized by my experience here. I did not want to do any treatment here thinking it is too expensive and the dentist won't help with confirming to the insurance, and my teeth actually got worse and worse. I took online classes and went to the National Hospital of Dentistry in my country and had to do a root canal treatment there. I am only able to write this review now when I told my friend the story and they encouraged me to speak up. I hope this can be a good advice for international students: bring a form to your dentist and check if they can help you with confirming insurance before doing any procedure (especially when we're just students who live on so little cash). This is a long shot, but I also hope after this the dentist will contact me to finally give the confirmation to the insurance so I can get my insurance money back. Maybe then I can change my reviews of them.

Jan Welslau 18 Mrt 2021 - 11:04

Zijn vader was een goede vriend van mij.

Claudia Wittelings 14 Okt 2020 - 12:53

De aller beste, eerlijkste en gerustellende tandarts!

René Vrehen 25 Mrt 2020 - 18:44

Vakkundige behandeling en goede afwikkeling. 👍🏿

Birdie Bisscheroux 03 Aug 2017 - 09:29

Vakkundig , vriendelijk en menselijk . Stelt je ook heel erg op je gemak .