City Mondzorg - Eindhoven

City Mondzorg - Eindhoven
Edenstraat 35, 5611 JN Eindhoven
Neemt patiënten aan
Tandarts
9.0
Google
4.2
Zorgkaart
0.0
KV
0.0
rating
Spoed
rating
Spoed 24/7 365
rating
Nascholing
rating
Certificaat
rating
ster
Over
Openingstijden

Openingstijden

 • arrow maandag
  8:00 - 16:30
 • arrow dinsdag
  8:00 - 16:30
 • arrow woensdag
  8:00 - 16:30
 • arrow donderdag
  8:00 - 16:30
 • arrow vrijdag
  8:00 - 12:00

Een persoonlijke behandeling

U bent bij ons geen nummer. Ons team van tandartsen en assistenten streeft ernaar om u bij naam te kennen. U kunt altijd snel bij ons terecht. U krijgt de tijd en uitleg die u verdient. In het geval van een uitgebreide behandeling zal de tandarts met u een afspraak maken om een behandelplan op te stellen en door te nemen.


 
NVTS geaccrediteerd tandarts slaapgeneeskundige

 

Sinds een aantal jaar kunt u ook met snurkproblemen en slaapapneu in onze praktijk terecht. Bijna alle behandelingen voeren we uit in onze eigen tandartspraktijk in Eindhoven, zodat we u zo weinig mogelijk hoeven door te verwijzen. Dat is voor u wel zo prettig.


 
Werken aan een schoon en gezond gebit

 

Onze tandartsen en assistenten hebben natuurlijk als doel om u te voorzien van een prachtig schoon en gezond gebit, maar dit kunnen wij niet alleen. Zelf heeft u namelijk een grote invloed op de gezondheid van uw gebit. Wij adviseren u graag over alles wat u kunt doen om uw gebit en tandvlees goed te verzorgen. Met uw inzet en onze deskundigheid kunnen we samen streven naar een optimaal resultaat.


 
Specialistische tandheelkunde

 

City Mondzorg is met name op het gebied van implantologie en prothetiek zeer gespecialiseerd. Collega-tandartsen en zorgverzekeraars sturen regelmatig cliënten naar ons door vanwege deze expertises.
Onze visie is om met behulp van implantaten en tandprotheses een optimale kauwfunctie te garanderen, waarbij comfort en esthetiek een belangrijk onderdeel zijn.

Bezoek website
ster
Informatie

Specialisaties

 • Algemene tandheelkunde
 • Tandvlees behandeling
 • Wortelkanaal behandeling
 • Kroon- en brugwerk
 • Mondhygiëne
 • Implantaten
 • Protheses-kunstgebit
 • Facings
 • Tanden bleken
 • Snurk specialist

Team

tandarts
9.4
Tandarts voor Orthodontie
BIG nummer: 79913467302
tandarts
9.3
Tandarts - Implantoloog
BIG nummer: 79913531802
tandarts
9.2
Tandarts
BIG nummer: 29914179502
tandarts
10.0
Mondhygiënist
tandarts
8.7
Tandtechnicus
tandarts
8.5
Tandarts
BIG nummer: 09066697702
tandarts
9.0
Mondhygiënist

Faciliteiten

 • Mondhygiënist(e) aanwezig
 • Toegankelijk voor rolstoelen
 • Parkeergelegenheid aanwezig (gratis)
 • Parkeergelegenheid (Betaald)
 • Rolstoel vriendelijk
9.0
4.2
0.0
waardering icon
Mies 09 Jun 2024 - 14:42 Review voor de praktijk
Prima
Duidelijke uitleg
10
Behandeltijd
10
Is deskundig
10
Aanbeveling
10
10.0
waardering icon
Anda 30 Mei 2024 - 16:49 Krzysztof Mlodecki (Tandarts - Implantoloog)
My experience with City Mondzorg is very good - everything is done professionally, in convenient time, without language problems (I'm English-speaking). Thank you
Duidelijke uitleg
10
Behandeltijd
10
Is deskundig
10
Aanbeveling
10
10.0
waardering icon
Johan 30 Mei 2024 - 15:46 Anneloes Peulen (Tandarts)
Vriendelijk en deskundig personeel.
Duidelijke uitleg
10
Behandeltijd
10
Is deskundig
8
Aanbeveling
9
9.3
Leo Kuipers 07 Jun 2024 - 21:24

Deze Google-recensie is zonder tekst

Inge van Donkelaar 30 Mei 2024 - 15:53

Deze Google-recensie is zonder tekst

Peter Steenbakkers 30 Mei 2024 - 14:37

Toevallig wou ik al zelf even bellen om door te geven dat de reparatie aan mijn voortand boven goed geslaagd is. Was namelijk ook belangrijk voor mijn (beroepsmatige) bezigheden als saxofonist. Voelt nu zelfs beter als voor het afbreken van dat hoekje. Is beter in balans nu.
Werd goed overlegd; belangrijk en prettig .

(Translated by Google)
Coincidentally, I wanted to call myself to let you know that the repair on my upper front tooth was a success. It was also important for my (professional) activities as a saxophonist. Feels even better now than before breaking off that corner. Is better balanced now.
Was well discussed; important and pleasant.

Wilmar Heuvelman 07 Mei 2024 - 20:04

Deze Google-recensie is zonder tekst

Naomi Han 30 Apr 2024 - 10:46

Ik heb deze tandarts voor de afgelopen paar jaar gehad (tot mijn verhuizing).
Altijd erg vriendelijk en snelle reactie.
Tandarts is een erg fijne en vriendelijke man.

(Translated by Google)
I have had this dentist for the past few years (until I moved).
Always very friendly and quick response.
Dentist is a very nice and friendly man.

Frank d 04 Apr 2024 - 22:29

Zeer prettig behandeld door Mobin. Hij was de laatste behandeling op vrijdag verhinderd maar maakte meteen een afspraak om op zaterdag terug te komen om de prothese te plaatsen. TOP. Wendy achter de balie altijd vriendelijk, begripvol en meedenkend.

(Translated by Google)
Very pleasant treatment by Mobin. He was unable to attend the last treatment on Friday, but immediately made an appointment to return on Saturday to place the prosthesis. TOP. Wendy behind the counter is always friendly, understanding and cooperative.

René 06 Feb 2024 - 14:35

Zeer kundige tandarts.
En toch heeel blij dat ik uit die praktijk ben weggegaan na 26 jaar !
Nadat ik hen een persoonlijke afscheid mail gestuurd heb.
Reden vertrek ?
Weinig eigen inbreng in aanpak plan langer termijn.

Casus;
Een kies die op was met een kroon daarop raakte ontstoken. (foutje assisente?)
Voelde dat ik geen keuze had voor een inplantaat en kreeg een wortelkanaal behandeling. Kost ook nog behoorlijk wat en die kosten hadden zeker gespaart kunnen worden om meteen een inplantaat te kiezen.
Mijn gebid mijn portomonnee denk ik dan, maar van Wieringen denkt toch graag anders.

Ontstoken kies ontstond 4 dagen na tandsteen behandeling die twee zeer pijnlijke tandhalzen veroorzaakte en ik zelfs meerdere dagen aan de paracetamol moest zo pijnlijk zeer en niet mar een beetje overgevoelig wat vrij normaal kan zijn!!

Zonder voorcontrole en duidelijk afgesproken gebid reiniging plan werd er zomaar even door een assistente tandsteen verwijdert, nogmaals zonder voorcontrole meteen overgegaan tot verwijderen...

En niet even van te voren even de mond reinigen met spoel middel !!!!!

Huidig tandarts vond mijn verhaal vreemd klinken en liet mij duidelijk merken dat dit niet zomaar even kan als een ''Trauma'' kies die feitelijk op is ( met kroon er op) en de wordel daarvan ontstoken raakt dat er dan zeker naar patient wens geluisterd moet worden om bv een inplantaat te plaatsen ipv eerst nog een Wortel kanaal behandeling !

Hoewel een zeer kundige tandart E. Wieringen is, heeft hij ook erg weinig geduld om eens met patient in conclaaf te gaan, luisteren naar iemand die in bezit is van diens eigen tanden en portononnee, en niet zomaar aan de kant schuiven en als tandarts zomaar even je plan trekken en vervolgens uitvoeren....

In mijn gedachte noemde ik hem altijd Speedy Conzalis...
adhd typetje.....

Een wat oudere assistente schraapte daar ook eens mijn tanden en kiezen schoon.
Zette de haak enorm strak achter mijn achterste boven kies, zette er een enorme kracht op alsof ze aan een touw boven de afgrond van een ravijn hing en schoot ineens los, resultaat, hoekje kies er af merkte ik iets later.

Aanpak van mondhychiene laat daar althans mijn ervaringen zeer sterk te wensen over.
Althans op de locatie aldaar, welicht beter nu met praktijk samenwerking in Veldhoven,(specialistische mondhychiene) de opkoper van Edenstraat praktijk !

Gelukkig heb ik meer vertrouwen nu bij Dental Clinics.
A; goed luisterende en kundige tandarts en B; uitermate kundige mondhycheaniste die zich beiden goed weten te verbinden met mij als patient en in goed overleg en uitleg (nooit eerde zo specifiek ) hun vak uitvoeren.
(verbinden met patient = ook hun handelsmerk)

Twee expertises onder een dak ook wel te verstaan...

Had toch ook de behoefte dit publiekelijk mede te delen.

(Translated by Google)
Very skilled dentist.
And yet very happy that I left that practice after 26 years!
After I sent them a personal farewell email.
Reason for leaving ?
Little personal input into long-term approach plan.

Case;
A molar that had a crown on it became infected. (mistake assistant?)
Felt that I had no choice for an implant and had a root canal treatment. It also costs quite a bit and those costs could certainly have been saved by choosing an implant immediately.
My prayer, my wallet, I think, but Van Wieringen likes to think differently.

Inflamed tooth occurred 4 days after tartar treatment which caused two very painful tooth necks and I even had to take paracetamol for several days, so painful and not but a little hypersensitive which can be quite normal!!

Without a preliminary check and a clearly agreed area cleaning plan, an assistant simply removed tartar, again without a preliminary check and immediately proceeded to remove it...

And do not clean the mouth beforehand with a rinse!

The current dentist thought my story sounded strange and made it clear to me that this is not possible just like a ''Trauma'' molar that is actually worn out (with crown on it) and the tooth becomes inflamed, so that the patient's wishes would certainly be listened to. should be done, for example, to place an implant instead of first having a root canal treatment!

Although E. Wieringen is a very skilled dentist, he also has very little patience to enter into a consultation with the patient, to listen to someone who is in possession of his own teeth and wallet, and not to simply push aside and act as a dentist. just draw up your plan and then execute it....

In my mind I always called him Speedy Conzalis...
ADHD type...

An older assistant also scraped my teeth there.
I placed the hook extremely tight behind my back upper molar, applied enormous force to it as if it were hanging on a rope above the abyss of a ravine and suddenly it came loose, resulting in the corner of the molar being removed, I noticed a little later.

The approach to dental hygiene, at least in my experiences, leaves much to be desired.
At least at the location there, perhaps better now with practice cooperation in Veldhoven, (specialist dental hygiene) the buyer of Edenstraat practice!

Fortunately, I have more confidence now at Dental Clinics.
A; good listening and knowledgeable dentist and B; extremely skilled dental hycheanist who both know how to connect well with me as a patient and carry out their profession in good consultation and explanation (never before so specific).
(connect with patient = also their trademark)

Two areas of expertise under one roof...

I also felt the need to announce this publicly.

Dorien Treep 05 Feb 2024 - 10:29

Altijd een zeer goede ervaring. Ze zijn vakkundig, betrokken en vriendelijk. Heel blij met deze tandartspraktijk!

(Translated by Google)
Always a very good experience. They are professional, committed and friendly. Very happy with this dental practice!

Gerd Bartels 02 Feb 2024 - 13:16

vakkundig, vriendelijk, top!

(Translated by Google)
professional, friendly, great!

E A 19 Jan 2024 - 18:48

Er zijn goede en minder goede aspecten aan deze praktijk:
- goed: ze denken altijd mee als je wilt komen. Je kan altijd snel terecht.
- hele aardige dame die de afspraken inplant.
- En ook de assistenten zijn zeer vriendelijk en zeer kundig.

Verbeterpunt:
- Er is een nieuwe tandarts op de Edenstraat want de oude eigenaar gaat met pensioen. Deze dame is volgens mij redelijk jong, begin 40 ofzo. Ze is, zover ik het kan inschatten, erg goed, als ze haar aandacht erbij heeft. Maar toen ze verhit begon te praten met een collega over privezaken, zoals persoonlijke situaties, leek het alsof ze alle aandacht verloor. Ze keek overal behalve naar mijn tanden. Het verbaasde me dat het nog goed is gegaan. Hetgeen in mijn mond moest gebeuren leek meer bijzaak dan hoofdzaak.

(Translated by Google)
There are good and bad aspects to this practice:
- good: they always think along if you want to come. You can always go quickly.
- very nice lady who schedules the appointments.
- And the assistants are also very friendly and very knowledgeable.

Point of improvement:
- There is a new dentist on Edenstraat because the old owner is retiring. I think this lady is quite young, early 40s or so. As far as I can tell, she is very good when she pays attention. But when she started talking heatedly with a colleague about private matters, such as personal situations, she seemed to lose all focus. She looked everywhere but my teeth. I was surprised that it still went well. What had to happen in my mouth seemed more incidental than important.

Hans Bleeker 14 Jan 2024 - 14:51

Deze Google-recensie is zonder tekst

Marleen Tops 18 Dec 2023 - 17:30


Prima

Geerte Kooistra 17 Jul 2023 - 15:21

Slechtste tanden praktijk ever. Totaal niet klantvriendelijk, en ze zijn nooit op tijd. Altijd 15+ min als het niet meer is voor je binnen word geroepen. Totaal GEEN aanrader.

(Translated by Google)
Worst teeth practice ever. Not customer friendly at all, and they are never on time. Always 15+ minutes if there is no more time before you are called in. NOT recommended at all.

Sandra Lamein 19 Okt 2022 - 14:41

Goede service en uitleg fijne tandarts

(Translated by Google)
Good service and explanation, nice dentist

Tom van Rooij 31 Mei 2022 - 18:02

Deze Google-recensie is zonder tekst

Annet 17 Sep 2021 - 16:42

Al meer dan 25 jaar bij deze zeer professionele tandarts. Ik kan hem iedereen aanbevelen. Ook geweldig met kleine kinderen en angstige volwassenen. Bij klachten word je nog dezelfde dag geholpen.

(Translated by Google)
Been with this very professional dentist for more than 25 years. I can recommend him to everyone. Also great with small children and anxious adults. If you have any complaints, you will be helped the same day.

Tessel Bonekamp 28 Apr 2021 - 10:18

Fijne tandards!

Voor ik bij E.P. van Wieringen kwam was ik altijd erg nerveus voor een bezoek aan de tandarts, dit gevoel is inmiddels volledig verdwenen.

Er wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke wensen en/of vragen, bij specifieke behandelingen wordt de patiënt op zijn/haar gemak gesteld en de procedures worden zo duidelijk mogelijk uitgelegd.

Daarnaast zijn alle medewerkers onwijs vriendelijk en behulpzaam, wordt er altijd goed werk geleverd en een grapje hier en daar kan allemaal, er heerst absoluut geen "enge" sfeer.

(Translated by Google)
Happy dentists!

Before I joined E.P. from Wieringen, I was always very nervous about a visit to the dentist, but this feeling has now completely disappeared.

A lot of attention is paid to personal wishes and/or questions, the patient is put at ease with specific treatments and the procedures are explained as clearly as possible.

In addition, all employees are incredibly friendly and helpful, good work is always done and a joke here and there is possible, there is absolutely no "scary" atmosphere.

Muna van den Tillaard van den Tillaard 15 Apr 2020 - 12:19

Beste tandarts ever, ik heb de praktijk echt op mijn facebook gezet, wat een verschil met vroeger, hij laat zien op beeld wat hij gaat doen, overleg en overtuigend ik zeg TOP NOOIT MEER EEN Andere... Met Ptss ben je bij deze gezellige sympathieke tandarts aan het goeie adres

(Translated by Google)
Best dentist ever, I really put the practice on my Facebook, what a difference from the past, he shows on image what he is going to do, consultation and convincing, I say TOP NEVER AGAIN ANOTHER... With PTSD you are with this cozy sympathetic dentist at the right place

Pieter Verduin 07 Okt 2019 - 08:57

Mooie praatjes op de website, maar mensen in nood worden gewoon afspraken geweigerd

(Translated by Google)
Nice talk on the website, but people in need are simply refused appointments

September 06 Sep 2019 - 09:54

Mijn kind is getraumatiseerd door de onprofessionele werkwijze van meneer van Wieringen. Met twee volwassenen een kind in een houdgreep terwijl hij zijn vingers in zijn mond forceerde voor een controle van een 4 jarige is schandalig. Wij komen nooit meer terug en mijn advies voor mensen met kinderen: zoek een andere tandarts!

(Translated by Google)
My child has been traumatized by Mr. van Wieringen's unprofessional approach. With two adults holding a child in a headlock while he forced his fingers into his mouth to check up on a 4 year old is outrageous. We will never come back and my advice for people with children: find another dentist!

altug yavuz 12 Dec 2018 - 16:24

highly disappointing! I got my first filling from these guys and it is their fault! I am going more than 2 years this place and I was even recommending to my friends. I got some tooth pain recently then I went to my dentist and he said I need to have a filling. Ok even though it is disappointing to get my first filling but I trust the guy no problem right! But during appointment he treated very bad but like bad treatment is not bad enough. He said they could save the tooth if I reacted on time! I got mad, I asked what does he mean and he told me I could just brush with fluoride paste and then I wouldnt have the problem. ;o I said dude I am coming your practice more than 2 years what is this. I think I will sue this guy. I can tell you better go find a better dentist.

Kim van den Broek 01 Nov 2018 - 08:28

Zijn vriendelijk en hebben veel geduld ook als je het zelf super spannend/eng vindt bij de tandarts! Leggen alles goed uit wat ze gaan doen zodat je weet wat er gaat komen. Erg fijne tandarts!

(Translated by Google)
They are friendly and have a lot of patience, even if you find it super exciting/scary at the dentist! Explain everything well what they are going to do so that you know what is coming. Very nice dentist!

Marloes Van Driel 28 Feb 2018 - 12:12

Deze Google-recensie is zonder tekst

TNFT'S Hoeks 03 Mei 2017 - 01:54

Deze Google-recensie is zonder tekst

Stoog 13 Dec 2016 - 14:15

13 jaar bang geweest van de tandarts. En dat nam dit top team weg. Hier zit een tevreden klant met eindelijk weer mooie tandjes.
Bedankt.

(Translated by Google)
I was afraid of the dentist for 13 years. And that took away this top team. Here is a satisfied customer with finally beautiful teeth again.
Thank you.

Prupke 30 Jun 2016 - 15:06

Een vakkundige tandarts, er werken prettige mensen, kortom een goede en fijne tandartspraktijk.

(Translated by Google)
A professional dentist, pleasant people work there, in short, a good and pleasant dental practice.

Cor Leeuwen 13 Mei 2016 - 12:19

Volgens mij kom ik daar al 15 jaar of langer.
Geweldige tandarts.
Werkt vlug en zeer vakkundig vind ik.
Altijd vrolijk en gevoel voor humor.
Wat wil je nog meer? TOP!!!
gr. Cor.

(Translated by Google)
I think I've been coming there for 15 years or more.
Great dentist.
I think it works quickly and very professionally.
Always cheerful and with a sense of humor.
What else do you want? TOP!!!
gr. Cor.

paula bekx 24 Jan 2016 - 17:57

prettige tandarts praktijk. Mijn tandarts en mondhygiëniste al meer dan 30 jaar.

(Translated by Google)
pleasant dental practice. My dentist and dental hygienist for over 30 years.

Martijn van de Donk 24 Dec 2015 - 09:40

Deze Google-recensie is zonder tekst