Angsttest, Dental Anxiety Scale

Angsttest

Dental Anxiety Scale (DAS)

Hieronder treft U vier vragen aan. Zij hebben allen betrekking op de wijze waarop U een tandheelkundige behandeling ervaart; zowel van tevoren als tijdens een behandeling.
Wilt U per vraag een antwoord geven, namelijk dat antwoord dat het meest op U van toepassing is? Uw antwoord geeft U aan door het cirkeltje dat ervoor staat aan te kruisen. Er zijn geen goede of foute antwoorden.
Probeer steeds een antwoord te kiezen. Denk niet te lang na.

1. Als U morgen naar de tandarts zou moeten, wat zou U er dan van vinden?

   Ik zou er naar uitkijken als een tamelijk prettige ervaring.
   Het zou me niet veel kunnen schelen.
   Ik zou mij niet helemaal op mijn gemak voelen.
   Ik zou bang zijn dat het vervelend en pijnlijk zou zijn.
   Ik zou verschrikkelijk bang zijn voor wat de tandarts zou kunnen gaan doen.