Angst gemiddelde score
Score tussen 4-9: niet tot nauwelijks angstig
Score tussen 10-11: er bestaat enige angst
Score tussen 12-14: redelijk hoog angstniveau
Score tussen 15-20: zorgwekkend hoog angstniveau/extreme angst voor de tandheelkundige behandeling
  • Huidige Vraag 1
  • Vraag 2
  • Vraag 3
  • Vraag 4
  • Complete

Information message


Hieronder treft U vier vragen aan. Zij hebben allen betrekking op de wijze waarop U een tandheelkundige behandeling ervaart; zowel van tevoren als tijdens een behandeling.
Wilt U per vraag een antwoord geven, namelijk dat antwoord dat het meest op U van toepassing is? Uw antwoord geeft U aan door het cirkeltje dat ervoor staat aan te kruisen. Er zijn geen goede of foute antwoorden.
Probeer steeds een antwoord te kiezen. Denk niet te lang na.
Als U morgen naar de tandarts zou moeten, wat zou U er dan van vinden?