STATEMENT –MONDZORGKOEPELS GEZAMENLIJKE NOODOPROEP Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT

Ingediend door admin-systeembeheer op do, 04/02/2020 - 12:32

 

Onze samenleving wordt hard geraakt door de uitbraak van het coronavirus. Mondzorgkoepels hebben in overleg met en gesteund door VWS en IGJ hun verantwoordelijkheid genomen en de reguliere zorgverlening per 16 maart jl. gestaakt. Dit noodzakelijke besluit is genomen om onze bijdrage te leveren aan het afvlakken van de besmettingscurveen de druk op de zorgverleners in onze ziekenhuizen te helpen beperken.

Door het opschorten van de reguliere zorgverlening is de omzet van mondzorgpraktijken nagenoeg volledig verdwenen.Door het besluit van het kabinet om de noodmaatregelen te verlengentot en met 28 aprilis het voortbestaan van alle mondzorgpraktijken in acuut gevaar.

Deze crisis laat geen ruimte voor onduidelijkheid, verdeeldheidof onrust. Alleen gezamenlijk, en in samenwerking met VWS, NZa, zorgverzekeraars en banken, kan het voorbestaan van mondzorgpraktijken worden veiliggesteld. Compensatie voor mondzorgpraktijken op beschikbaarheid, continuïteit en liquiditeit is daartoe de absolute voorwaarde.Alleen dan kan de bereikbaarheid en continuïteit van de mondzorg worden behouden. De mondzorgkoepels ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT pleiten daarom voor uitsluitsel op korte termijn omtrent specifieke steunmaatregelen voor de mondzorg. Daarna zullen wij gezamenlijk met informatie komen over hoe moet worden omgegaan met de noodmaatregelen na 6 april. Als mond-zorgkoepels staan wij samen voor het voortbestaan van de sector, voor onze 45.000 mondzorgverleners en voor het belang van de mondgezondheid van patiënten in Nederland.