Een dikke voldoende op vier punten voor mondspecialisten

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op ma, 10/21/2019 - 10:55

Een dikke voldoende op vier punten voor mondspecialisten

U bent vast niet de enige specialist die benieuwd is naar de waardering die patiënten uw beroepsgroep toekennen. Juist om die reden doet de KNMT jaarlijks onderzoek naar het waardeoordeel van patiënten ten opzichte van hun tandarts of mondhygiënist.

In het kader van nieuwe patiënten aantrekken en patiënten behouden is het verstandig om van het algemene waardeoordeel op de hoogte te zijn.

We kunnen ons goed voorstellen dat u als specialist denkt dat mensen de meeste waarde hechten aan de vakkundigheid van hun specialist. Uit het onderzoek van de KNMT dat in 2017 werd uitgevoerd, blijkt echter dat patiënten de meeste waardering hebben voor een zo pijnloos mogelijke behandeling. Daarbij houden ze de kosten graag laag. Het blijken de twee grootste factoren te zijn die hen bezighouden. Daar kunt u als specialist op inspelen.

Wordt onder respondenten specifiek naar vakkundigheid gevraagd, dan blijkt het daarmee wel goed te zitten. Het onderzoek van de KNMT laat zien dat tandartspraktijken op onderstaande punten een 8,0 of hoger scoren:

  1. Geen omslachtige busrit of smalle eenrichtingsstraten: patiënten bezoeken graag een tandartspraktijk die eenvoudig te bereiken is.
  2. De inrichting en de uitstraling van een behandelruimte krijgen van de respondenten in het onderzoek volop waardering.
  3. Gelukkig staat zoals verteld ook de vakkundigheid van de specialist hoog op het lijstje van de patiënt.
  4. De mate van persoonlijke aandacht voor de patiënt krijgt ook meer dan voldoende waardering.

Wat onderstaande punten betreft, liggen er nog mogelijkheden tot verbetering voor tandartspraktijken:

  1. Als het om de kosten van een behandeling gaat, ontvangen mensen het liefst zo helder mogelijke informatie. Patiënten zien dan ook graag meer transparantie wat de kosten betreft.
  2. Volgens de respondenten bestaan onder tandartspraktijken punten ter verbetering wat de privacy in de behandelruimte en in de omgeving van de balie betreft. Telefoongesprekken en de behandelingen zouden namelijk goed te horen zijn.
  3. Het comfort van de wachtruimte mag van de respondenten worden aangepakt: hier zou in veel gevallen een make-over op zijn plaats zijn. De beschikbare ruimte in de wachtkamers wordt in veel gevallen als te klein ervaren.

Dit tweette de KNMT er destijds zelf over:

 

Auteur: K. Burgers