De grootste verschillen tussen wat een patiënt wil en wat de tandarts als prioriteit ziet

Ingediend door Make Marketing Magic op ma, 09/09/2019 - 14:24

Tussen een behandelaar en patiënt blijft vaak een zeker spanningsveld bestaan als het gaat om datgene wat de twee ten opzichte van elkaar verwachten. Voor een patiënt die de tandartspraktijk binnenwandelt en de behandelende tandarts of mondhygiënist is dat niet anders.

Waar liggen de grootste verschillen in het verwachtingspatroon?

Een patiënt en zijn of haar tandarts hebben een ander verwachtingspatroon als het gaat om het reilen en zeilen binnen de praktijk. Het mag geen verrassing zijn dat een patiënt enthousiast wordt van een praktijk met ruime openingstijden. De tandarts daarentegen, staat niet te trappelen om de praktijk in de avonduren of in de weekenden te openen.

Bereikbaarheid

Een ander verschil in opvatting is de noodzaak tot bereikbaarheid van de praktijk. Patiënten waarderen een praktijk die in de buurt ligt van een goed bereikbare weg of bushalte. Dat geldt ook voor voldoende parkeergelegenheid rondom de praktijk. Een tandarts ziet de noodzaak hiervan in veel mindere mate. Korte wachttijden scoren eveneens hoog bij de patiënt, waar een tandarts dit niet als een prioriteit ziet.

Het is niet zo dat patiënten verwachten dat een telefoon direct wordt opgenomen op het moment dat zij contact opnemen. Daarentegen willen tandartsen de patiënt bij pijnklachten zo snel mogelijk zien. Van onwil is dan ook absoluut geen sprake.

Hetzelfde gezicht

Voor de patiënt zijn ook de garantie op het geleverde werk en behandeling door dezelfde tandarts belangrijk. Dat geldt ook voor de informatie op de rekening, adviezen over behandelingen op het internet en voor de oproep voor de periodieke controle. Wat de waarde die gehecht wordt aan een behandeling door dezelfde tandarts betreft: die staat natuurlijk haaks op de tendens van praktijken die zich laten overnemen door een keten. Binnen zo’n keten kan wel eenvoudiger worden gewisseld met diensten waardoor een praktijk sneller kan worden voorzien van een bijspringende specialist mocht dat nodig zijn.

In het onderzoek waaruit deze conclusies werden getrokken, zijn ruim drieduizend patiënten ondervraagd en honderd tandartspraktijken. Het onderzoek is gedaan door R.E. Sonneveld en zijn bevindingen zijn gepubliceerd in Views of patients, dentists, and dental students with respect to organizational aspects of dental practices. We zijn benieuwd welke manier van werken voor u het beste uitpakt: toch proberen in te blijven spelen op de wensen van een patiënt of zo veel mogelijk een eigen koers bepalen.

Auteur: K. Burgers