* Binnenkort is de site vernieuwd! Sneller, makkelijker en completer.
* Regel een afspraak via de groene button op deze site op de praktijkpagina van je tandarts.
Kamer verwerpt verruiming van opleidingsplaatsen | Tandarts.nl

In juni 2016 kondigde minister Schippers aan om de zelfstandigheid van de mondhygiënist te vergroten. Dit heeft geleid tot veel discussie. Door een dreigend tekort van tandartsen zou de keuzevrijheid van de patiënt verdwijnen, de kwaliteit van de mondzorg zou afnemen en de kosten van mondzorg zouden voor de patiënt hoger worden.

Zorgvraag centraal

De Tweede Kamer heeft afgelopen week het amendement voor het verruimen van opleidingsplaatsen voor tandartsen verworpen. Minister Schippers wil inzetten op een andere verdeling van de mondzorg: de juiste zorgverlener op de juiste plaats. Minister Schippers wil graag meer aandacht voor preventie. Om te bepalen of er voldoende mondzorgverleners (tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici) worden opgeleid, moet de zorgvraag van de patiënt centraal staan. De zorgvraag bepaalt immers welke zorgverleners voor welke zorg nodig zijn.

Keuzevrijheid patiënt

Iedere patiënt in Nederland heeft keuzevrijheid wat betreft zijn zorgverlener, inclusief de mondzorg. De patiënt bepaalt zelf of hij/zij naar de tandarts of naar de mondhygiënist gaat voor mondzorg.

Meer aandacht voor preventie

De mondhygiënist is door de hbo-opleiding toegerust om preventieve mondzorg te verlenen. Onder preventieve mondzorg vallen o.a. gebitscontrole, preventie en behandeling van beginnende gaatjes en tandvleesproblemen. Meer preventie voorkomt ernstige gebits- en gezondheidsproblemen. Uiteindelijk betekent dit minder behandelingen door de tandarts en daarmee lagere kosten voor de patiënt.

EXTRA vragen

Heb je vooraf informatie gekregen over de kosten van de behandeling?
Hoe ben je te woord gestaan door de medewerkers van de praktijk?
Ben je goed geïnformeerd aan het begin van de behandeling?
Werd je geïnformeerd tijdens de behandeling?
Kreeg je advies en instructies na de behandeling?
Hoe is het resultaat na de behandeling?
De praktijk waar ik patiënt ben, kent flexibele openingstijden
De telefonische bereikbaarheid van de praktijk?