Meer bevoegdheden aan mondhygiënisten. | Tandarts.nl

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil bepaalde bevoegdheden van tandartsen ook aan mondhygiënisten geven. Tandartsen zijn bang dat op die manier de mondzorg achteruit gaat. In een brief heeft de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) gereageerd op het voornemen van de minister Schippers.

Mondhygiënisten gaan boren

De bevoegdheden die de minister aan de mondhygiënisten wil geven zijn: boren, tanden vullen, röntgenfoto's maken en het plaatsen van verdovingen. Het ministerie van Volksgezondheid geeft aan dat mondhygiënisten al sinds 10 jaar worden opgeleid om deze taken zelfstandig uit te voeren. Mondhygiënisten zijn bekwaam om dit te doen, aldus het ministerie van Volksgezondheid. 

Preventie

Tandartsen zijn van mening dat mondhygiënisten zich op preventie zouden moeten richten. Dat wil zeggen dat mondhygiënisten zich bezig houden met het voorkomen van tandproblemen. Tandartsen zijn niet tegen het overdragen van taken aan de mondhygiënisten, zolang dat wordt gedaan onder eindverantwoordelijkheid van de tandarts.