Tandartsverzekering OHRA

De tandartsverzekering van OHRA is één van de goedkoopste in zijn soort. De polis kost € 9,10 per maand bij een maximale vergoeding van  € 250,- per jaar (Tand Sterk). De tandartsverzekering van OHRA dekt de volgende behandelingen. Tussen haakjes staan de maximum tarieven die in 2016 kunnen worden gevraagd.

  • controle gebit (€ 20,08)
  • gaatjes vullen (vanaf € 22,20)
  • gebitsreiniging (€ 11,85)
  • kiezen trekken (€ 39,64)
  • röntgenfoto (€ 14,80)
  • wortelkanaalbehandeling (€ 296,04) 
  • verdoving (€ 6,87)

OHRA Tand Sterk dekt niet 100% van de prijzen maar 75%. Dit doen de meeste tandartsverzekeringen van deze prijsklasse. Een maximale vergoeding van € 250,- per jaar is bij de tandarts niet veel. Een gebitsreiniging bijvoorbeeld duurt al gauw 30 minuten, bij elkaar € 59,25. OHRA Tand Sterk dekt € 44,44 en zelf betaalt u € 14,81 van de gebitsreiniging. Indien u een wortelkanaalbehandeling heeft, dan dekt OHRA Tand Sterk € 222,03 en zelf betaalt u € 74,01. Kortom, de maximale vergoeding van € 250,- per jaar kan snel op zijn. Per jaar betaalt u aan OHRA Tand Sterk € 109,20.

Anesthesie en gebitsprothese

De kosten voor behandeling onder volledig anesthesie, lachgassedatie en kosten voor uitwendig bleken worden door OHRA Tand Sterk niet gedekt. OHRA Tand Sterk dekt wel de kosten van uitneembare, gedeeltelijke gebitsprotheses. Daarbij geldt de wettelijke eigen bijdrage die u volgens uw zorgverzekering zelf moet betalen voor uitneembare, volledige gebitsprotheses. De dekking is 100% maar u betaalt zelf € 125,- per kaak (zie het vergoedingenoverzicht van OHRA Tand Sterk). 

Orthodontie  bij ernstige groei- of ontwikkelingsstoornis

Orthodontie bij ernstige groei- of ontwikkelingsstoornis wordt 100% gedekt door OHRA Tand Sterk. De verzekerde moet vooraf bij OHRA zorgadvies hebben aangevraagd en een verklaring van OHRA hebben gekregen voor de zorg. OHRA kan bij die akkoordverklaring aanvullende voorwaarden stellen, zo is te lezen in de verzekeringsvoorwaarden die gelden per 1 januari 2016. OHRA kan de akkoordverklaring intrekken indien de mondzorg niet meer noodzakelijk is, de mondhygiëne van de verzekerde ernstig is verwaarloost en/of indien de aanwijzingen van de zorgverlener niet heeft opgevolgd.