Reactie op artikel in het NRC

Zaterdag 1 juni 2013 stond op de voorpagina van het NRC een artikel over creatief declarerende tandartsen. Als oplettende consument zou u bedachtzaam moeten zijn welke dubbele belangen er spelen in deze berichtgeving.

Vanzelfsprekend staan de tandartsen vierkant achter het feit dat gemeenschapsgeld niet verspild mag worden en dat fraude aangepakt moet worden. Achter de schermen waren wij al in gesprek met zorgverzekeraar VGZ over de aanpak van frauderende tandartsen. In meerdere gevallen heeft onze beroepsorganisatie met succes bemiddeld. Als juridisch succes niet behaald kan worden, dan kiest een zorgverzekeraar blijkbaar voor de schandpaalmethode.

Het artikel mist de nuance dat de genoemde getallen nog geen promille van de totale mondzorguitgaven bedragen. Elke euro verspild is er natuurlijk één te veel, daarom ook onze medewerking om evidente fraudegevallen aan te pakken. De voorbeelden in het artikel gelden echter niet als representatief voor de algemene tandartspraktijk. Welk belang wordt gediend om de handelwijze van een paar narcose- en tv-tandartsen te gebruiken om het gehele systeem aan de kaak te stellen? En is het werkelijk een probleem dat er diverse tariefcodes bestaan die het brede vakgebied van de mondzorg dekken? Om een mogelijk dubbel belang te kunnen ontdekken moet u beseffen dat u bijna alle uitgaven aan de tandarts zelf betaalt. Ondanks het feit dat dit dus uw eigen geld is, bepalen de zorgverzekeraars in samenspraak met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) steeds meer de wijze hoe u dit mag besteden.

De vier grote zorgverzekeraars in Nederland hebben meer dan negentig procent van de zorgmarkt in handen en brengen samen meer dan honderd verschillende aanvullende tandartsverzekeringen uit, vaak met onduidelijke voorwaarden. Ruim twee derde van de Nederlanders betaalt maandelijks enkele tientjes aan premie. Deze premies zijn in de afgelopen jaren gestegen en het geld dat is uitgekeerd aan behandelingen is gedaald. Voor zorgverzekeraars zijn aanvullende tandartsverzekeringen uitermate lucratief en er wordt jaarlijks honderden miljoenen aan winst behaald.
De verzekeraars pretenderen te snappen wat goede mondzorg is en voor u te bepalen hoe de tandartspraktijk eruit zou moeten zien.

Wij raden u aan voorzichtig te zijn om dat van een verzekeringsmaatschappij aan te nemen en adviseren u om nooit het dubbele belang te vergeten dat de zorgverzekeraars hebben bij het laten dalen van de tarieven en het schrappen van codes. Het artikel past in die ontwikkeling. De zorgverzekeraars en de NZa bepalen straks hoe u het beste uw gebit kan laten onderhouden. Dat lijkt me pas echt ongezond. Om dit in een internationaal perspectief te plaatsen: Nederland is het enige Westerse land ter wereld waar de overheid bepaalt wat u voor uw behandelingen bij de tandarts betaalt. Helaas het resultaat van ons vaste tarievenstelsel.