Onderzoek NZa klopt niet

Het onderzoek dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de tarieven in de mondzorg heeft gedaan – op grond waarvan is besloten tot het einde van het experiment voor vrije tandartstarieven -  is ’ondeugdelijk’.

Dat stelt de VvAA, een ledenorganisatie en dienstverlener van en voor 110.000 medici in Nederland, in een brief naar de Tweede Kamer en de minister die vandaag  is verstuurd naar aanleiding van een rapport dat volgende week uitkomt maar waarvan de conclusies al in handen zijn van de Telegraaf. De koepel van tandartsen, de NMT, is verbijsterd.

In 2011 gaf minister Schippers (Volksgezondheid) het startsein voor een experiment voor vrije prijsvorming in de mondzorg met ingang van 1 januari 2012. In juni kwam de NZa tot de conclusie dat dit experiment had geleid tot dusdanige prijsstijgingen dat de minister na aandringen van de Tweede Kamer besloot het experiment per 1 januari alweer te beëindigen, in plaats van het drie jaar de tijd te geven zoals was afgesproken.

Fouten

Analyse van het onderzoek van de NZa laat volgens de VvAA zien dat de zorgwaakhond fouten heeft gemaakt bij drie van de vier onderzoeksstappen. „Zo is de NZa bijvoorbeeld uitgegaan van het bestand waarin vooral de verzekerde mondzorg is opgenomen terwijl het overgrote deel van de mondzorg niet onder de basisverzekering valt. De gegevens die de NZa heeft gebruikt, zijn dus verre van compleet”, legt Edwin Brugman, directeur van de VvAA uit, „waardoor je een heel ander beeld krijgt.”

Lees verder hier

Commentaar Tandarts.nl

Wij gaven in 2005 al advies tarieven voor behandelingen. Deze adviezen lagen 20 tot 30% hoger dan wat de NZa als een normaal tarief zag en dat dus al jaren geleden. De NZa blundert door niet alle codes die bij een behandeling horen mee te tetten, terwijl die codes in 2012 wel waren verdwenen en bij het all-in tarief genomen zouden moeten worden.

Uit de markscan van de NZa kwam vorig jaar naar voren dat bij prestaties die 1 op 1 vergelijkbaar waren de tarieven over het algemeen minder gestegen waren dan het geval was het geweest indien de NZa de tarieven had vastgesteld. Bij prestaties die in 2012 geclustered waren, berekende en publiceerde de NZa significante prijsstijgingen. Achteraf kijkend is op te merken dat hoe meer de prestatie codes geclustered waren in 2012 des te groter de vermeende prijsstijging volgens de NZa zou zijn geweest. Zo schreef de NZa: "Wie voor een wortelkanaalbehandeling of vulling naar de tandarts ging was duurder uit, een éénvlakvulling werd 21,8% duurder, een volledige wortelkanaalbehandeling 40,6%"

De recente resultaten van het onderzoeksbureau zijn compleet anders, zij komen uit op een 1% daling uit voor het tarief van de wortelkanaalbehandeling. De NZa heeft hierop  gereageerd met o.a. de volgende verklaring: "Bij een behandeling over meerdere zittingen, zoals de meeste wortelkanaalbehandelingen, zijn alleen de kosten voor de laatste zitting meegeteld, omdat de NZa niet kon bepalen welke eerdere zittingen bij welke behandeling hoorde".  

Dit is ongelooflijke flauwekul. Op Tandarts.nl is al jaren te zien welke codes bij elkaar horen en van de Nederlandse Zorgautoriteit verwacht je toch nog wel enige kennis van zaken? Een wortelkanaalbehandeling wordt bijna nooit in 1 keer afgemaakt. De eerste keer dat u komt wordt er een consult gerekend, wordt er verdoofd, wordt er een rubberlapje gebruikt, wordt er een doosje met dure vijlen opengemaakt en kunnen nog meer specifieke toeslagen gerekend worden. Dit wordt door de NZa allemaal niet meegeteld omdat ze het te lastig vonden als het niet allemaal op dezelfde dag plaatsvond. Hierdoor onstaan verschillen van tientallen procenten in de berekening en is iedereen onjuist geinformeerd. 

Uiteindelijk is de tandarts niet duurder geworden maar bent u netto wel meer geld kwijtgeraakt. De premies zijn omhoog gegaan en de verzekeringsmaatschappijen hebben u minder vergoed.

Auteur: JW Vaartjes