Jaar 2011 basis voor tarieven mondzorg in 2013

Het jaar 2011 is de basis voor de mondzorgprestaties -en tarieven in 2013, inclusief de geplande korting van 16% op de orthodontietarieven. Dat voorstel bespreekt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vandaag met de adviescommissie Cure. De nieuwe dingen uit de lijst van 2012 verdwijnen niet allemaal: nieuwigheden uit 2012 op het gebied van bijvoorbeeld preventie krijgen een plek in de prestaties voor 2013.

De tijd om nieuwe tarieven te bepalen is kort nu de minister deze zomer op verzoek van de Tweede Kamer besloot om met het experiment vrije prijzen te stoppen. Daarom kiest de NZa voor een praktische oplossing: het indexeren van de tarieven 2011, en de oude prestatielijst uit 2011 aanvullen met een aantal innovaties van de lijst van 2012. Het is niet mogelijk om alle verworvenheden uit 2012 nu al op te nemen. Volgend jaar doet de NZa een kostenonderzoek om de tarieven mondzorg te onderbouwen.

De tarieven 2013 worden zogenaamde max-max tarieven. Daarbij kunnen tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici met verzekeraars afspraken maken over een extra 10% vergoeding op het maximumtarief, bijvoorbeeld omdat ze een kwaliteitskeurmerk willen en daarvoor kosten moeten maken. De extra 10% betaalt de verzekeraar, mensen zonder tandartsverzekering hoeven niet extra te betalen.

Nu de oude tarieven weer op tafel liggen, voert de NZa ook het tweede deel van de korting op orthodontie door. De NZa besloot in 2011 om de tarieven met in totaal 32% te verlagen, 16% in 2011 en nog eens 16% in 2012, als er geen vrije prijzen zouden komen. Uit onderzoek in 2010 bleek dat de tarieven te hoog waren: orthodontisten hebben sommige taken bijvoorbeeld aan hun assistenten uitbesteed en kunnen goedkoper werken.

Het voorstel is nog niet definitief, de Raad van Bestuur van de NZa neemt eind oktober een definitief besluit over de tarieven en prestaties 2013, waarbij het advies van de commissie is meegewogen. 

Voor meer info
Telefoonnummer
Hanneke Miedema
030 296 82 65
hmiedema@nza.nl
www.nza.nl

Commentaar Tandarts.nl

De NZa brengt dit nieuws al naar buiten terwijl het overleg met de partijen in de mondzorg nog niet afgerond is. Wat betreft de tarieven voor orthodontie is er nog steeds sprake van het feit dat mogelijk een groot deel van de 2012 prestaties zouden worden overgenomen. Bedenk hierbij de chaotische situatie die onstaat voor patienten die in 2012 zijn begonnen en in 2013 met andere tarieven behandeld zouden moeten worden. Orthodontisten die ten tijde van de vrije tarieven gekozen hadden voor een lager startbedrag en wat hogere maandelijkse kosten worden dubbel getroffen.

Het 10% hogere tarief betaald door een verzekeraar voor een kwaliteitskeurmerk is een achter de bureaustoel verzonnen maatregel die in de praktijk onwerkbaar is. Een kwaliteitskeurmerk (onder andere iso certificering) is zeker geen garantie voor goede tandheelkunde en veroorzaakt een tweedeling in een praktijk. Bij een deel van de verzekerden kan 10% meer gerekend worden terwijl de behandeling en de praktijkuitrusting verder hetzelfde is. Indien u wisselt van verzekeraar zou u daar ook nog rekening mee moeten houden. 

Door de nadruk zo sterk op de kostenkant te leggen stimuleert de overheid bewust of onbewust de schaalvergroting in de mondzorg. De consequenties daarvan voor zowel consument als mondzorgverlener  zijn onvoldoende in kaart gebracht en daardoor niet goed te overzien. Al snel doemt het idee van een tandartsfabriek op aan de horizon waar met nummers in plaats van met namen wordt gewerkt. Dit zou het imago van de zorgvuldige en integer werkende tandarts dat de meeste patienten momenteel van hun eigen tandarts hebben schaden waar het collectieve imago toch al zo veel te lijden heeft gehad. 

Auteur: JW Vaartjes