Ophef over prijsstijging tandartstarieven misplaatst

De recente berichten over de vermeende prijsstijging van de tandartstarieven, noodzaken mij om u te laten weten dat er veel aantoonbaar onjuiste conclusies worden getrokken.

Tandarts.nl publiceert al sinds 2005 adviesprijzen voor kwalitatief goed uitgevoerde behandelingen. Zoals u begrijpt was er in 2005 nog geen sprake van de huidige discussie en kan objectief terug gekeken worden naar deze adviesprijzen.

  • Onze adviesprijs uit 2005 voor een tweevlaksvulling zou nu gezien worden als een prijsstijging van 25,5%
  • Het huidige landelijke gemiddelde is 9,5% lager dan onze adviesprijs uit 2005

Dit is te controleren via het internet archief:

De geschiedenis van de adviesprijs voor een witte tweevlaksvulling:

2005 Prijs €69,70
2007 Prijs €72,70
2008 Prijs €75,20
2009 Prijs €75,20
2010 Prijs €76,80
2011 Prijs €77,50
2012 Prijs €73,20

Tandartsen wisten pas relatief kort (na de zomer van 2011) dat de vrije tarieven werkelijk ingevoerd zouden worden en hebben een flink eisen pakket aan kwaliteitsverbeteringen gekregen. Het is duidelijk dat veranderingen in organisaties niet over één nacht ijs gaan en vaak meerdere jaren in beslag nemen. Dat tandartsen vorderingen maken is objectief aangetoond door de NZA. Dit maakt het onbegrijpelijk dat de beroepsgroep na 6 maanden al de zwarte piet krijgt toegeschoven, terwijl een experimenteer periode van 3 jaar was afgesproken.

Het grote probleem in de huidige discussie is dat het niet mogelijk is om alle nieuwe prestaties één op één te vergelijken met eenzelfde prestatie uit 2011. Dit vanwege het feit dat de nieuwe prestatiebeschrijvingen substantieel anders zijn dan de oude.

Het nieuwe systeem bevat veel minder codes dan het huidige systeem (180 vs 450). Dit betekent dat veel zaken zoals o.a. onderlagen, verdoving en een rubberdam niet meer door de tandarts gedeclareerd kunnen worden. Dit systeem is opgedrongen door consumentenorganisaties vanwege transparantie, terwijl het geen recht doet aan de gecompliceerde technische handelingen die de tandartsen uitvoeren.

Een belangrijk nadeel is ook dat de nieuwe situatie moeilijk met de vroegere situatie vergeleken kan worden. Hierdoor lijkt het dat de prijs van een vulling flink is gestegen door de nieuwe tarieven. Terwijl in feite dit veroorzaakt wordt doordat nu een verdoving, een onderlaag en een cofferdam bij het tarief inbegrepen zijn.

Lang voordat de recente discussie rondom de hoogte van de tarieven ontstond, werden al adviesprijzen op internet gepubliceerd. Het is mogelijk om deze prijzen nog op te vragen via het webarchief (web.archive.org). Daaruit komt naar voren dat in 2005 de adviesprijs voor een kwalitatief goede tweevlaksvulling € 69,70 bedroeg. De Nederlandse Zorg Autoriteit heeft in 2012 een gemiddelde berekent van € 63,05. Dit bedrag wordt door de NZA bestempelt als een stijging van 9,9% terwijl het in werkelijkheid 9,5% lager is dan Tandarts.nl al in 2005 adviseerde. De populistische uitspraken rondom de tarieven zijn voor de bühne. Het probleem van de vergelijkingen is ontstaan door het invoeren van een nieuw stelsel buiten de wens van de tandartsen om. De versimpeling doet geen recht aan het technische vak van een tandarts en zal de doodssteek worden voor de geavanceerde tandheelkunde in Nederland.

Naast de onduidelijkheid over wat de hoogte van het tarief zou moeten zijn, is het ook onwaarschijnlijk dat het tarief van een behandeling een sterke correlatie heeft met de totale tandheelkundige kosten. Er zijn door de tandarts altijd keuzes te maken wat gedeclareerd zal worden en indien dit zou leiden tot een te hoge omzet is het te verwachten dat prestaties worden weggelaten. Indien de prestaties te laag zijn ingeschaald zullen juist alle prestaties worden gebruikt. Beide situaties zullen tot dezelfde totale kosten kunnen leiden.

Dit jaar kan er ook met de toevoeging A een korting op het tarief gegeven worden. De A code en de variabele korting zijn instrumenten voor een faire verhouding tussen het honorarium en de besteedde tijd. Zuiver en alleen proberen een prijsverschil te berekenen zal een deel van de werkelijkheid missen. Het is te verwachten dat de tandartsen ongeveer dezelfde zorg aan de Nederlandse patiënt leveren als vorig jaar. Het is daarom beter om de kosten over vorig jaar te vergelijken met de kosten van dit jaar. De NZA heeft hier niet voor gekozen, maar dit is absoluut noodzakelijk voor een eerlijke vergelijking.


Met vriendelijke groet,

Jan Willem Vaartjes, tandarts & oprichter tandarts.nl