Zorgverzekeraars noemen vrijgeven tarieven

“Geven onjuiste informatie ondermijnt vertrouwen patiënt in tandarts”

Zorgverzekeraars hebben de premies voor tandartsverzekeringen fors verhoogd, terwijl het vrijgeven van de tandartstarieven daarvoor geen aanleiding gaf. Zorgverzekeraars hebben de tariefontwikkeling wel als motivatie voor de premieverhoging naar buiten gebracht. Dat stelt VvAA, ledenorganisatie en dienstverlener voor Nederlandse zorgprofessionals, na onafhankelijk onderzoek. Door de misleidende informatie wordt volgens VvAA het vertrouwen van patiënten in hun tandarts ondermijnd.

Zorgverzekeraars kondigden eind vorig jaar aan dat de premies voor aanvullende tandartsverzekeringen zouden stijgen als gevolg van het vrijgeven van de tandartstarieven per 1 januari van dit jaar. En de door verzekeraars op grond daarvan veronderstelde verhoging van die tarieven. Onderzoeksbureau Annalise onderzocht in opdracht van VvAA de ontwikkeling van de premies en dekkingen van aanvullende tandartsverzekeringen van de vijf grootste verzekeraars en vergeleek deze met de algemene gegevens over de gemiddelde tariefstijgingen in de mondzorg van de afgelopen jaren. Uit het onderzoek blijkt dat de premies voor de aanvullende tandartsverzekeringen tussen 2009 en 2012 met 20% zijn gestegen (gemiddeld 6,9% per jaar), terwijl de dekkingen niet zijn verhoogd en in veel gevallen zelfs zijn verlaagd. De tandartstarieven stegen in diezelfde periode met 4,2% (gemiddeld 1,4% per jaar) (bron: NZa).

Onjuiste informatie

“De premies voor aanvullende tandartsverzekeringen zijn de afgelopen jaren gestegen terwijl de uitkeringen voor mondzorg in de meeste gevallen zijn afgenomen”, zegt Edwin Brugman, directeur kennismanagement van VvAA. “Verzekeraars wekken de indruk bij patiënten dat de premies zijn gestegen als gevolg van hogere tarieven van tandartsen, terwijl dit laatste onjuist is zoals onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond. Verzekeraars zetten verzekerden daarmee op het verkeerde been; de patiënt is de dupe want hij betaalt meer en krijgt minder. De tandarts krijgt de schuld van dit alles. Met als gevolg een onjuiste beeldvorming over tandartsen bij patiënten en gedoe daarover in de behandelkamer. Het is ongewenst dat zorgverzekeraars over de hoofden van zorgverleners onjuiste of gekleurde informatie aan patiënten verstrekken; dit ondermijnt naar de mening van VvAA de vertrouwensrelatie die patiënt en behandelaar juist met elkaar moeten hebben.”

Melkkoe

Het verhogen van de premies is volgens VvAA verklaarbaar. 70% van de verzekerden is verzekerd voor tandheelkundige hulp en hoewel de aanvullende zorgverzekeringen slechts 11% van de totale premie-omzet uitmaken, zijn de verzekeringen goed voor 73% van het resultaat van zorgverzekeraars. De marge die zorgverzekeraars maken op aanvullende zorgverzekeringen bedroeg in 2010 € 338 mln. Brugman: “Aanvullende verzekeringen zijn blijkbaar de melkkoe voor zorgverzekeraars. Door het verhogen van de premies en het verlagen van de dekking houden ze de marge in stand. Het is onterecht dat de zorgverzekeraars de tandartsen als oorzaak aanwijzen. De oorzaak zijn de zorgverzekeraars zelf, die blijkbaar de hoge marges erg belangrijk vinden.”