Ingediend door admin-systeembeheer op di, 07/14/2015 - 14:22

Klachtregeling, voor problemen met uw tandarts

Klachtregeling tandarts

Problemen met uw tandarts?
Ontevreden over uw tandarts?
Teleurstellingen?
Klachten?

Wat kunt u zelf doen?

  • Bespreek het probleem, uw teleurstelling met uw tandarts, blijf er niet mee lopen.
  • Als uw tandarts niet adequaat reageert, een klacht of opmerking niet als gratis advies accepteert, maak dan beleefd en vasthoudend duidelijk dat het u ernst is.
  • Helpt dat niet, schrijf uw probleem kort en duidelijk op, stuur het naar de tandarts en geef hem een redelijke termijn om te reageren.
  • Als hij of zij niet binnen de termijn reageert, dan kunt u met uw voeten stemmen en uw heil anders zoeken (afhankelijk van de kwestie). Vraag dan of hij of zij u een kopie van het dossier aan u stuurt en meld de reden van uw vertrek. Dat lucht U op, en hij of zij leert er van. Ontneem hem / haar dat leermoment niet.
  • Zit de kwestie zo hoog dat stemmen met de voeten niet het middel is, vraag hem / haar dan schriftelijk bij welke klachtencommissie hij of zij is aangesloten en naar het adres. Er zijn twee beroepsorganisaties: de KNMT. Informeer bij die adressen over de procedure aldaar. Zet uw klacht zo duidelijk en zakelijk mogelijk op papier en zorg dat u documentatie en correspondentie in kopie bij de hand heeft.
  • U stelt het behoud van de meestentijds uitstekende relatie met uw tandarts op prijs, maar wilt u een oplossing voor het probleem dan is er de mogelijkheid van mediation. Beide partijen moeten voor deze wijze van bemiddeling wel voelen en er vrijwillig aan meewerken. Onder begeleiding van een mediator lossen beide partijen als het ware hun probleem zelf op. Voordeel: geen schade aan de relatie.

Mocht u er met uw tandarts niet uitkomen dan is het zoals reeds eerder vermeld mogelijk een klacht in te dienen bij de beroepsorganisatie waar de tandarts bij is aangesloten. Over het algemeen is dit de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde of de Associatie Nederlandse Tandartsen.

Het is ook mogelijk om met uw klacht naar het medisch tuchtcollege te stappen.

 

Landelijk Meldpunt Zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg is onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door de oprichting van het Landelijk Meldpunt Zorg is het niet meer mogelijk uw klacht rechtstreeks naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd te sturen.

Individuele klachten kunnen bij het Landelijk Meldpunt Zorg worden gemeld. Deze klachten worden niet in behandeling genomen en opgelost, maar wel van een zo goed mogelijk advies op maat voorzien. Indien dit nodig wordt geacht, of als u dit wenst, kan een klacht ter beoordeling aan de IGJ worden voorgelegd door het Landelijk Meldpunt Zorg.

 

Contactgegevens Landelijk Meldpunt Zorg:

Het Zorgklacht.nl Informatiepunt (ZIP) is iedere werkdag telefonisch bereikbaar. Onze experts kunnen u adviseren, informeren en doorverwijzen, als dat nodig is. Het ZIP kan u de contactgegevens van het Landelijk Meldpunt Zorg verstrekken. 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gebruikt de binnengekomen informatie bij haar toezicht op de zorg in Nederland. Bij meerdere of ernstige meldingen over een zorgverlener of zorginstelling kan de IGJ besluiten een onderzoek te doen.

De IGJ bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. Bij het Landelijk Meldpunt Zorg kunt u terecht wanneer de één of meerdere van onderstaande aspecten van toepassing zijn op uw klacht met betrekking tot de zorgverlener.

Nza – Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit, de Nza, stelt zicht tot doel om toegankelijke, betaalbare en goede gezondheidszorg voor iedereen te bevorderen. Bij de Nederlandse Zorgautoriteit kunt u terecht wanneer één of meerdere van onderstaande aspecten van toepassing zijn op uw klacht met betrekking tot de zorgverlener: 

  • Het verstoren van de marktwerking door het innemen van een ongeoorloofde monopolypositie.
  • Onjuist declaratiegedrag door zorgverleners.
  • Het verstoren van de marktwerking door: Zorgverleners, verzekeraars en betrokkenen AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of ZVW (Zorgverzekeringswet)

Daarnaast heeft de Nza een speciaal telefoonnummer wat u kunt bellen met vragen over de polisvoorwaarden, declaraties en de informatievoorziening van zorgverzekeraars. En met vragen over facturen en tarieven van zorgverleners en zorginstellingen.

Contactgegevens Nederlandse Zorgautoriteit - Nza:

video instructie

Contactformulier Landelijk Meldpunt Zorg

Beroepsverenigingen KNMT

Mocht u op zoek zijn naar de  beroepsvereniging van tandartsen dan kunt u de onderstaande links gebruiken.

Klachten regeling KNMT

Website voor patiënten over klachten KNMT

Klacht indienen:[web formulier]