Tand kapot of eruit

Ingediend door admin op di, 11/19/2019 - 09:48

Ongeveer 30.000 kinderen tussen de 6-12 jaar zien jaarlijks de tandarts vanwege letsel aan het gebit. Ongeveer 25 procent van de 18-jarigen heeft wel eens een klein of groot ongelukje gehad met zijn of haar tanden. De reden dat het tussen de 6-12 jaar het meest voorkomt, is dat rond deze leeftijd de blijvende tanden aanwezig zijn en de kaak zelf nog wat te klein is. Er is ook nog niet gebeugeld. Hierdoor steken de tanden wat uit en worden ze al snel betrokken bij een valpartij. In deze leeftijd stoeien kinderen natuurlijk ook graag en spelen lekker buiten. Heb je een keer tandletsel meegemaakt, dan is de kans aardig groot dat het nog eens zal gebeuren.

Wat te doen bij tand eruit?

Bij een wat groter ongeluk, kan een tand uit de mond raken. Als een tand minder dan vijf minuten buiten de mond is geweest, is de kans groot dat de tand bij terugplaatsing nog lang mee kan gaan. Heel erg belangrijk is dat de tand goed bewaard wordt. Voor dat de tand teruggeplaatst wordt kan hij het beste in melk, speeksel of in de mond zelf bewaard worden (en dus niet in water). Wel moet de tand voor dat het wordt bewaard tien seconden afgespoeld worden. Houd hierbij de tand bij de kroon vast en dus niet aan de wortel. Het mooiste is als de tand dan direct wordt teruggeplaatst. Alleen als dat niet lukt kan het in melk worden bewaard. Ga daarna snel naar de tandarts.

Tandletsel en gecompliceerde breuk

In ongeveer twee derde van de tandletsel gevallen zijn er breuken in de kroon. Hierbij is de tandzenuw gelukkig niet betrokken. Bij de behandeling van het tandletsel is belangrijk om de zenuw in leven te houden. Met het uiterlijk wordt uiteraard ook rekening gehouden. Bij een gecompliceerde breuk moet er overwogen worden of de tand eruit zal moeten. Bij een ongecompliceerde breuk kunnen de scherpe randen afgerond worden en gevoelige plekjes afgedekt worden. Ligt de zenuw bloot dan zal de tand getrokken moeten worden. Bij jonge kinderen kan nog geprobeerd worden om de zenuw af te dekken.

Wortelfractuur en zenuw

Een losse tand kan gespalkt worden. Bij een fractuur in de wortel blijft dan 75% van de tandzenuwen nog in leven. Als een tand gedraaid is of gedraaid is geweest dan dreigt de zenuw af te sterven en/of dreigt er schade aan het parodontium te ontstaan. De spalk moet dan nog een beetje flexibel blijven. Als er sprake is van een fractuur in de kroon en de wortel, dan is het einde verhaal. Dit geldt ook als de fractuur bij het puntje van de wortel gesitueerd is.

Tand naar binnen geslagen

Een tand kan ook naar binnen zijn geslagen. Soms is daar geen behandeling voor nodig en is het afwachten en soms zal de tand eruit moeten. Volgens de richtlijn moet er bij elk zogeheten trauma foto’s worden gemaakt van de blijvende tand. Als er het vermoeden bestaat van een fractuur is het wenselijk om een extra foto te maken vanuit een andere richting. Ook als het lijkt alsof de tand eruit is, maar de tand niet terug gevonden is, moeten er foto’s komen. Het kan namelijk zijn dat dan de tand er dus helemaal in geslagen is.

Grijze tand

Een tand waarop een flinke klap is geweest, kan afsterven. De tand kan hierdoor steeds grijzer worden. Een dode blijvende tand kan uiteindelijk intern gebleekt worden.

Gevolgen voor blijvende gebit

Een fractuur in een melkgebit kan gevolgen hebben voor het blijvende gebit. Dit is echter niet goed te voorspellen.

Trauma voorkomen

Om een trauma aan het gebit te voorkomen is het goed om bij contactsporten aan een gebitsbeschermer te denken.