Ingediend door admin-systeembeheer op wo, 01/09/2019 - 11:02

Irritatie door vullingen en boren

  • De krimp van witte vullingen (composiet) kan een spanning in een tand of kies veroorzaken, wat irritatie van de pulpa tot gevolg kan hebben. Tevens kan door de krimp een ruimte onder de vulling ontstaan die bij het kauwen groter en kleiner wordt wat weer door vloeistofstroming in het tandbeen de zenuw prikkelt.
  • De kunststof moleculen (monomeren) van deze witte vullingen kunnen zolang ze niet uitgereageerd zijn, irritatie en allergie van de pulpa veroorzaken.
  • Irritatie kan ontstaan door de warmte-ontwikkeling die optreedt bij het boren; met name bij lang (bijv. kronen) en diep boren kan dit het geval zijn. De boren van de tandarts worden dan ook uitgebreid gekoeld met water.
  • In het geval van zeer diep tandbederf (cariës profunda) kunnen achtergebleven bacteriën/bacteriële producten vlakbij de pulpa voor irritatie zorgen. Het niet geheel weghalen van het tandbederf om een kanaalbehandeling te voorkomen wordt een indirecte pulpa-overkapping genoemd.
  • In het geval dat bij het volledig weghalen van het tandbederf de pulpa bloot is komen te liggen (exponatie) kan in sommige gevallen geprobeerd worden dit met een vulling te bedekken (directe pulpa-overkapping). Dit zal in het algemeen ook voor irritatie zorgen; mocht deze te groot worden dan zal alsnog een kanaalbehandeling gestart moeten worden.

Herstellen van irritatie

Vaak is de pulpa van een tand of kies in staat om zich te herstellen van deze irritatie. Zij trekt zich dan ook wat terug door extra tandbeen aan te maken. De gevoeligheid zal dan ook langzaam afnemen, dit kan echter wel enkele maanden in beslag nemen.

Mocht de pulpa dermate geirriteerd zijn dat dit niet meer verbeterd of mocht er een ontsteking van het weefsel rond de wortelpunt ontstaan, zal een wortelkanaalbehandeling gestart moeten worden.