De beste tandarts en mondhygiënist zoeken | Tandarts.nl

Stel, u bent verhuisd en zoekt een nieuwe tandarts en mondhygiënist... Hoe komt u er achter bij welke tandarts en mondhygiënist u het beste behandeld wordt? Allereerst betekent ‘kwaliteit’ voor iedereen iets anders. Uw nieuwe tandarts en mondhygiënist moeten bij u passen, het moet ‘klikken’. U zal zich er comfortabel genoeg willen voelen om uw wensen te kunnen uiten en u zal zich begrepen willen voelen. De een voelt zich veilig bij een behandelaar die veel certificaten heeft verdient door zich veelvuldig te laten bij- en nascholen en iemand anders zal zich prettig voelen waar gezelligheid meer op de voorgrond staat. De een vindt het fijn om zich in een groot modern pand te bevinden en de ander voelt zich juist thuis bij een kleine praktijk waar een ouderwets tapijt op de wachtkamervloer ligt. Gelukkig is er voor elk wat wils.

Vind een tandarts in uw buurt

Wat is kwaliteit?

Tandartsen en mondhygiënisten moeten aan veel eisen voldoen vanaf hoger af. Ze hebben te maken met recent gewijzigde richtlijnen en wetten. Het ziet er naar uit dat hierin de komende periode nog geen rust komt. Daarbij zijn steeds meer tandartspraktijken commerciëler gaan denken. Zij willen u in uw wensen tegemoet komen. Soms conflicteert de wet- en regelgeving met de wensen van de patiënt, wat het er niet eenvoudiger op maakt. Uiteraard hebben de behandelaars ook nog hun eigen visie op kwaliteit. Ook deze mening strookt soms niet met regels die bijvoorbeeld door de verzekering worden opgelegd. Ondertussen blijven wij ons afvragen, wat kwaliteit nu eigenlijk precies is?

Hoe ziet hij/zij eruit?

In elk geval hoort een behandelaar zich te houden aan de Wet Infectie Preventie richtlijn (WIP-richtlijn). Zo moet een behandelaar met lang haar de haren opgestoken hebben, mogen er geen belemmerende sieraden worden gedragen en wordt er lichte kleding gedragen. Voor elke behandeling of onderzoek worden de handen gewassen of met handalcohol ontsmet, worden er handschoenen gedragen, een mond-neusmasker en een beschermbril opgezet. Dit zijn dingen waar u zelf op kunt letten.

Wat vraagt hij/zij aan u?

De tandarts en de mondhygiënist zullen bij ieder bezoek vragen aan u moeten stellen. Voor hen moet helder zijn:

  • Hoe uw gezondheid is
  • Welke medicatie u gebruikt
  • Of u een arts bezoekt of heeft bezocht
  • Wat uw zorgvraag is op de korte en de lange termijn
  • Of u toestemt met de behandeling en door wie het uitgevoerd wordt

Stelt de tandarts en de mondhygiënist geen vragen hierover? Dan missen zij een deel informatie om u een gedegen behandeling aan te kunnen bieden.

Wat u zou moeten weten

Alle behandelaars die u tegenkomt in de mondzorg zullen u kenbaar moeten maken welk beroep zij uitoefenen en hoe zij heten. Mocht dit u niet duidelijk zijn, vraag hier dan naar. Als u de naam van uw behandelaar kent, zou u hem of haar kunnen opzoeken in het register. U zou namelijk moeten weten of u instemt met een behandeling die uitgevoerd wordt door een orthodontist, kaakchirurg, tandarts, tandtechnieker, mondhygiënist of assistent. Het verschil tussen deze beroepen leest u hier (linkje). U heeft recht op keuze van behandelaar. Vaak staat op de website aangegeven wie er allemaal werken in de praktijk. U zou de websites kunnen bezoeken van uw regio.

Wat vinden uw buren?

Bij het kiezen van een tandartspraktijk zou u bij uw buren kunnen vragen welke ervaringen zij hebben. Bedenk daarbij wel dat zij wellicht niet dezelfde dingen als u belangrijk vinden. 

Beoordelingssites

Naast de sites van de tandartspraktijken zelf, zijn er beoordelingssites. Helaas schildert dit lang niet altijd een goed beeld af. Zo zijn mensen geneigd om hun frustraties eerder te uiten dan hun tevredenheid en zijn er vaak te weinig mensen die een beoordeling hebben gegeven. Een goede tandarts en mondhygiënist houden zelf de patiënttevredenheid bij door patiënten enquêtes in te laten vullen. Na deze feedback kunnen zij de verbeterpunten doorvoeren.

Verzekeringen

Sommige verzekeringen hebben contracten met bepaalde tandartspraktijken. Zij schuiven deze praktijken naar voren naar hun klanten. Zij zeggen kwaliteitsafspraken te hebben gemaakt met deze praktijken. Echter heeft nog geen enkele verzekering ooit aan de stoel van een tandarts gezeten. Bovendien kunnen ‘ketens’ (diverse praktijken onder 1 naam) deals maken met de verzekering. Het is aan u op te oordelen in hoeverre dit met kwaliteit te maken heeft.

Visitatie

De beroepsverenigingen hebben een visitatie-traject ontworpen voor hun leden. Hierbij worden leden bezocht door visiteurs. Dit zijn collega’s met een opleiding tot Hoofdvisiteur en collega’s die zelf in het visitatie-traject zitten. Bij deze visitatie wordt de gehele opzet van de praktijk bekeken en worden er tips gegeven over hoe het nog beter zou kunnen. Na vijf jaar wordt de visitatie herhaald en beoordeeld of er voldoende vooruitgang is geboekt en wederom verbeterpunten aangedragen.

HKZ en ISO-certificering

HKZ is een norm voor de certificering van kwaliteitssystemen binnen de zorg. Er zijn normvarianten voor diverse sectoren, zoals een specifieke normvariant voor tandartspraktijken. De HKZ normen zijn gebaseerd op ISO 9001, maar bevatten ook de (belangrijkste) wettelijke eisen die op tandartspraktijken van toepassing zijn. Een praktijk kan HKZ gecertificeerd worden als het over een werkend HKZ-kwaliteitssysteem beschikt en hier tenminste drie maanden mee werkt.

Kwaliteitsregister

Het BIG-register is een register waar elke tandarts in zou moeten staan. Helaas zijn er enkele ‘tandartsen’ in Nederland werkzaam die (nog) niet in het BIG-register staan omdat zij bijvoorbeeld uit het buitenland komen of omdat ze hieruit geschrapt zijn of omdat zij de afgelopen periode te weinig hebben gewerkt. Zij noemen zichzelf echter wel tandarts, maar dit is titelmisbruik. Naast het BIG-register zijn er ook registers waarin gedifferentieerde tandartsen staan vermeldt. Tevens zijn er kwaliteitsregisters voor tandarts en mondhygiënisten; het KRT en het KRM. Deze registers zijn online te vinden. Deze kwaliteitsregisters zijn niet verplicht. Om in het kwaliteitsregister te komen, moeten zij hun kennis doorlopend actualiseren. Elke registratie geldt vijf jaar.

De beste tip 

Bepaal van te voren wat u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld dat de tandarts affiniteit heeft voor kinderen of voor preventie. Misschien vindt u het belangrijk dat het uiterlijk van uw gebit geoptimaliseerd wordt of wilt u een praktijk waar u in de avond terecht kunt. Of u vindt het belangrijk dat de mondhygiënist compleet up te date is en bovendien de tijd voor u neemt. Maak eens een lijstje van de punten die u zoekt in een praktijk en ga dan de websites bekijken. U kunt uiteraard ook de praktijken bellen en de assistente vragen in hoeverre ze u tegemoet kunnen komen.