Angsttest | Tandarts.nl

Angsttest

Angsttest, Dental Anxiety Scale

Dental Anxiety Scale (DAS)

 
1 Begin 2 Vraag 1 3 Vraag 2 4 Vraag 3 5 Vraag 4 6 Voltooid

Hieronder treft U vier vragen aan. Zij hebben allen betrekking op de wijze waarop U een tandheelkundige behandeling ervaart; zowel van tevoren als tijdens een behandeling.
Wilt U per vraag een antwoord geven, namelijk dat antwoord dat het meest op U van toepassing is? Uw antwoord geeft U aan door het cirkeltje dat ervoor staat aan te kruisen. Er zijn geen goede of foute antwoorden.
Probeer steeds een antwoord te kiezen. Denk niet te lang na.