Gedragscode Reviews plaatsen op Tandarts.nl

Gedragscode reviews schrijven op Tandarts.nl

Op de website van Tandarts.nl kunt u een review geven over de aan u verleende mondzorg. U helpt daarmee andere patiënten bij het kiezen van een bij hen best passende mondzorgaanbieder. De mondzorgaanbieder helpt u ermee, omdat men met uw gegeven review de service, kwaliteit en behandeling beter kan afstemmen en dan weet wat goed gaat en/of wat verbeterd kan worden.

Tandarts.nl is een veilige omgeving voor patiënten én zorgaanbieders. Wij maken daarom gebruik van een gedragscode, waarbij de waarderingen op Tandarts.nl aan de onderstaande regels dienen te voldoen:

 • Zorg dat u een review geeft van niet langer dan twee maanden geleden.
 • In uw toelichting alleen over uw ervaring (als patiënt/cliënt/naaste) schrijven en niet over wat u heeft gehoord.
 • Bij de cijfers een toelichting van maximaal 500 tekens schrijven.
 • Hoofdletters alleen gebruiken als het nodig is en niet meer dan één uitroepteken achter een zin zetten. Plaats geen emoticons in uw waardering.
 • Per mondzorgaanbieder niet meer dan één waardering over dezelfde ervaring geven. Maak geen gebruik van een copy voor andere review-platformen.
 • Houd rekening met de fatsoensnormen. Wij verwijderen waarderingen met onfatsoenlijk taalgebruik, bedreigingen, scheldwoorden, godslastering en discriminatie, levensovertuiging, oproepen tot een actie, politieke gezindheid, ras of geslacht of seksueel getint.
 • Geen vermoedens beschrijven, maar uw eigen ervaring met de zorgaanbieder. Suggesties over of beschuldigingen van strafbare feiten (denk aan mishandeling, fraude en oplichting bijv.) plaatsen wij niet.
 • De waardering mag onder uw naam of anoniem, maar mag geen persoonlijke gegevens bevatten, zoals e-mail, telefoonnummer of adres.
 • Een waardering plaatsen kan uitsluitend met een geldig e-mailadres.
 • U ontvangt ter controle uw review in concept via uw e-mailadres, waarbij er nog een aanpassing gedaan kan worden, voordat de waardering op het platform wordt geplaatst.
 • Wij kunnen bij eventuele vragen over uw review nog contact met u opnemen.

Controle

Tandarts.nl controleert of de waardering aan de gedragscode voldoet. Indien nodig vraagt de beheerder/medewerker van Tandarts.nl u per e-mail om uw waardering aan te passen. U ontvangt een bevestiging als uw review is geplaatst.

Als de praktijk nadere uitleg wenst over uw klacht of review wordt contact met u opgenomen.
Tegen oneigenlijke waarderingen kunnen maatregelen worden genomen. Hieronder wordt verstaan: waarderingen die niet zijn gebaseerd op eigen ervaringen. Andere patiënten worden daarmee niet geholpen. Zie hiervoor ook ons beleid oneigenlijke waarderingen.

U bent en blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de inhoud van uw waardering, ook nadat de beheerder/medewerker van Tandarts.nl de waardering al heeft gecontroleerd en online heeft gezet.

De beheerder/medewerker van Tandarts.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om uw waardering niet te plaatsen of zonder kennisgeving te verwijderen.

Beleid oneigenlijke waarderingen

Wat beschouwen wij daaronder?

De beheerder/medewerker controleert niet alleen of de waarderingen aan de gedragscode voldoen, maar tevens ook streng op oneigenlijk gebruik. Wij doen dit om misbruik te voorkomen en om de website betrouwbaar te houden.

In de gedragscode stellen we,

 • Dat waarderingen moeten worden geschreven door de patiënten/cliënten die zélf in contact zijn geweest met een zorgverlener (of die als naaste of mantelzorger de patiënt/cliënt hebben vergezeld). Pogingen om de bezoeker/lezer te misleiden, te beïnvloeden of zich voor een patiënt/cliënt of arts uit te geven, worden beschouwd als een oneigenlijke waardering en daartegen treden wij op.

De volgende zaken vallen in ieder geval specifiek onder een oneigenlijke waardering:

 1. Pogingen door of namens een mondzorgaanbieder (persoon/instelling) om zijn/haar reputatie te versterken door:
 • Een waardering zelf te plaatsen namens een patiënt/cliënt.
 • Een waardering zelf te geven over de eigen instelling/praktijk etc.
 • De feedback die op een andere wijze is ontvangen zelf te plaatsen als waardering, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen met de beheerder/medewerker van Tandarts.nl
 • Zich voor iemand anders uit te geven op wat voor een manier dan ook.
 • Voor het plaatsen van valse reviews een derde partij te benaderen.
 • Bij patiënten/cliënten druk uitoefenen om negatieve waarderingen te laten verwijderen.
 1. Herhaaldelijk een mondzorgaanbieder in positief/negatief daglicht te stellen.
 2. Het beschadigen van een mondzorgaanbieder door stelselmatig oneigenlijke (negatieve) waardering te plaatsen.

Hoe ontdekken wij oneigenlijke waarderingen?

Tandarts.nl heeft naast een aantal procesmatige en technische controles, ook nog extra checks. Dit brengt ons regelmatig op het spoor van oneigenlijke waarderingen. Daarnaast helpen ook trouwe bezoekers en/of praktijkeigenaren ons door te wijzen op onregelmatigheden.

Waarom vraagt Tandarts.nl niet om een bewijs van behandeling of vertrouwde login?

Tandarts.nl wil graag een open en laagdrempelig platform zijn voor patiëntwaarderingen. Het identificeren en/of het doen van extra handelingen, betekent een barrière voor eenieder die een ervaring of waardering online wil delen en dat willen wij voorkomen.

Wat gebeurt er als Tandarst.nl oneigenlijke waarderingen vindt bij een mondzorgaanbieder?

Als er een vermoeden bestaat dat er oneigenlijke waarderingen geschreven zijn voor, door of over een mondzorgaanbieder, dan worden direct de volgende maatregelen genomen:

 • De waarderingen worden offline gehaald.
 • Er komt een redactioneel onderzoek; dat betekent dat alle bovengenoemde controles nogmaals worden uitgevoerd.
 • We nemen contact op met de inzender als dat nodig blijkt.
 • Wij verwijderen de oneigenlijke waarderingen.
 • De inzender/zorgaanbieder wordt hierover mogelijk geïnformeerd.

Tandarts.nl behoudt zich het recht voor om in geval van specifiek, gericht en opzettelijk misbruik of misbruik op grote schaal, dit te melden bij de desbetreffende brancheorganisatie, IGJ en/of ACM.

Bij herhaaldelijk geconstateerd misbruik kan ook worden overgaan op het plaatsen van een waarschuwing bij de desbetreffende zorgorganisatie.

Waarom verwijdert Tandarts.nl mondzorgaanbieders die zich bedienen van oneigenlijke praktijken niet van de website?

Tandarts.nl is niet alleen een reviewsite, maar ook een mondzorggids die gebruikt wordt door Gemeentes, Zorgverwijzers en Zorgverzekeraars en daarom blijven we de mondzorgaanbieder wel tonen.

Is het illegaal om valse waarderingen te plaatsen of dit te stimuleren?

Het is verboden om zelf oneigenlijke waarderingen plaatsen, of een opdracht hiervoor te geven.

Het wordt ook niet toegestaan om ervaringen van patiënten te sturen op toon/strekking of inhoud of om selectief patiënten/cliënten uit te nodigen om een waardering te schrijven.

De ACM (Autoriteit Consument en Markt) heeft richtlijnen opgesteld, waarin precies staat beschreven wat wel en niet mag. 

De ACM kan boetes uitdelen aan organisaties die zich niet aan de richtlijnen van de ACM houden.

Zijn er bedrijven die zijn gespecialiseerd in het plaatsen van (valse) waarderingen?

Naast het grootste platform voor de mondzorg is Zorgkaart Nederland voor alle zorgaanbieders actief, Google, Klantenvertellen, en nog een aantal kleine voor de mondzorg kleine aanbieder.

Tandarts.nl geeft de reviews van de vier grootste platformen weer. De patiënt/zorgconsument krijgt daarmee altijd een breed beeld van de mondzorgaanbieder. FaceBook en Kleinere zijn mogelijk minder betrouwbaar, daarom geeft Tandarts.nl niet weer. 

Deze gedragscode is voor het laatst gewijzigd op 20 juni 2023.