* Binnenkort is de site vernieuwd! Sneller, makkelijker en completer.
* Regel een afspraak via de groene button op deze site op de praktijkpagina van je tandarts.
Meer of minder betalen bij de tandarts in 2018? | Tandarts.nl
Als u parodontale zorg krijgt, bent u gewend om bepaalde T-codes en bedragen op uw rekening te zien. Deze codes met bijbehorende tarieven gaan veranderen in 2018. Het verschil tussen de tarievencodes tussen tandarts (of zijn assistent) en mondhygiënist verdwijnen. Er komen ook codes en tarieven bij in 2018. In principe zou het kunnen dat u nu veel meer of juist veel minder moet gaan betalen. U zult zien dat goede zelfzorg door goed poetsen, tussen de tanden schoonmaken, gezond eten en niet roken u ook in 2018 in de portemonnee kan schelen.

Hoe is de situatie in 2017?

Tandartsen en mondhygiënisten bepalen aan de hand van de DPSI-score of u in aanmerking komt voor een behandeltraject onder de T-code of M-code. Alle codes zijn voor de tandarts en mondhygiënist gelijk in 2017, behalve sommige T-codes. De codes betreffende het onderzoek zijn hetzelfde:
 
 • T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 142,53 of
 • T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 155,98

Maar het vervolg niet:

 • T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 29,04
 • T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 21,51

Ook de nazorgbedragen verschillen:​

 • T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 75,30
 • T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 56,48
 • T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 108,65
 • T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 81,75
 • T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 144,68
 • T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 108,65
LET OP: Assistenten die onder de tandarts werken zullen de codes van de tandarts gebruiken.

Waarom verandering?

Wat nu precies kort, standaard en uitgebreid is, stond nergens omschreven. Er zijn hier geen tijden zoals bij de M-codes beschreven. Dus het was mogelijk om slechts enkele minuten in de stoel te vertoeven en u een uitgebreid consult te laten betalen. Om oneerlijke facturen te voorkomen zijn er nu duidelijk beschrijvingen. Bovendien is er beleid gemaakt om de tarieven op te hangen aan de meest logische behandelaar. In dit geval is dat de mondhygiënist. Uiteraard is er ook nog een indexering en deze valt op een stijging van 2,7%.

Nieuwe tarieven van 2018

 
 • T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 146,43
 • T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
 • T21 Grondig reinigen wortel, complex € 29,84
 • T22 Grondig reinigen wortel, standaard € 22,10
 • T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 58,02
 • T42 Consult parodontale nazorg € 83,99
 • T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 111,62
 • T44 Complex consult parodontale nazorg € 148,64

Welk consult geldt voor u?

Een beperkt consult parodontale nazorg wordt uitgevoerd bij door bijvoorbeeld uitzonderlijk goede mondhygiëne slechts één of twee pockets aanwezig zijn of het gebit heeft slechts een zeer beperkt aantal aanwezige gebitselementen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alleen de aanwezigheid van alleen de boven- en/of onder voortanden. Bij een uitgebreid consult parodontale nazorg is er bijvoorbeeld een ontoereikende zelfzorg, zijn er meerdere pockets van 5mm of dieper (zonder complicerende factoren) en/of is er vatbaarheid voor parodontale ontstekingen (bijvoorbeeld door ziekte, medicijnen, roken).
 
Een complex consult nazorg is in principe hetzelfde als een uitgebreid consult nazorg met dien verstande dat door aanwezigheid van complicerende factoren die moeilijkheidsgraad op meerdere items van de voorlichting en/of het klinisch handelen een nog zwaardere nadruk moet worden gelegd.

Complicerende factoren

Onder complicerende factoren wordt verstaan:
 
 • Meer wortelig element
 • Wortelsplitsing
 • Lastig botdefect
Als globaal uitgangspunt kunt u denken aan het volgende criterium. Enkelwortelige elementen met pockets van 8 mm of meer en/of meer wortelige elementen met pockets van 6 mm of meer.

Items van een consult

Normaal gesproken omvat een consult de volgende items:
 • het beoordelen van de parodontale situatie;
 • het controleren van de mondhygiëne;
 • het verwijderen van de aanwezige plaque en tandsteen;
 • zo nodig glad maken van wortels;
 • het polijsten van de gebitselementen;
 • het geven van instructie mondhygiëne en voorlichting over mondhygiëne.

Goedkopere zorg?

Het zou in principe kunnen dat u eerst een T52 (kort consult) werd berekend en blijkt nu dat u onder een T44 valt. Dat zou u aanzienlijk meer geld kosten. Het staat de mondhygiënist en/of tandarts vrij om het tarief wel/niet naar beneden aan te passen. De vastgestelde tarieven zijn enkel maximale bedragen. Wel moeten de codes kloppen met wat er daadwerkelijk in de mond aan de hand is. U kunt dus niet om een andere code vragen. Andersom kan natuurlijk ook: dat u voorheen onder een dure code viel en dit aangepast moet worden naar een goedkopere variant. U ziet dat goede zelfzorg door goed poetsen, tussen de tanden schoonmaken, gezond eten en niet roken u aardig in de portemonnee kan schelen. Tandartsen en mondhygiënisten doen er alles aan om u hierin te coachen.
 
Auteur: Lieneke Steverink

EXTRA vragen

Heb je vooraf informatie gekregen over de kosten van de behandeling?
Hoe ben je te woord gestaan door de medewerkers van de praktijk?
Ben je goed geïnformeerd aan het begin van de behandeling?
Werd je geïnformeerd tijdens de behandeling?
Kreeg je advies en instructies na de behandeling?
Hoe is het resultaat na de behandeling?
De praktijk waar ik patiënt ben, kent flexibele openingstijden
De telefonische bereikbaarheid van de praktijk?