Handige links en adressen | Tandarts.nl

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) - https://www.knmt.nl

Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) - https://www.ant-tandartsen.nl

Nederlandse Organisatie van Mondhygiënisten (NVM) - https://www.mondhygienisten.nl