Ingediend door admin-systeembeheer op wo, 12/20/2023 - 11:21

Tandartstarieven 2024

Deze informatie is overgenomen van de Nederlandse Zorgautoriteit.

De tarieven treden in werking met ingang van 1 januari 2024 en de tarieven vervallen met ingang van 1 januari 2025. Het gaat om de maximum tarieven die in rekening mogen worden gebracht door de zorgaanbieders die tandheelkundige zorg leveren.

I Consultatie en diagnostiek
II Maken en/of beoordelen foto’s
III Preventieve mondzorg
IV Verdoving
V Verdoving door middel van een roesje
VI Vullingen
VII Wortelkanaalbehandelingen
VIII Kronen en bruggen
IX Behandelingen kauwstelsel
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
XI Kunstgebitten
XII Tandvleesbehandelingen
XIII Implantaten
XIV Uurtarieven bijzondere tandheelkunde en Wlz
XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Consultatie en diagnostiek (C)    
a. Consulten    
C001 Consult ten behoeve van een intake € 53,50 
C002 Consult voor een periodieke controle € 26,75 
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 26,75 
b. Diagnostisch onderzoek    
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 26,75 
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion € 126,72 
C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan € 126,72 
C013 Studiemodellen € 35,20 
C014 Pocketregistratie € 42,24 
C015 Parodontiumregistratie € 84,48 
C016 Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling € 211,20 
c. Diversen    
C020  Mondzorg aan huis € 21,12 

C021

Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) € 29,57 
C022 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 14,08 
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)    
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 19,71 
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 14,78 
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 84,48  
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 84,48 
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 30,98 
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 38,02 
X34 Beoordelen schedelfoto € 28,16 
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 239,36 
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 70,40  
III Preventieve mondzorg (M)    
M01  Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 15,78 
M02  Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 15,78 
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 15,78 
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 31,68 
M32 */**  Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 21,12 
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 7,04 
M40 Fluoridebehandeling € 17,60 
M61 * Mondbeschermer of fluoridekap € 31,68 
M80 * Behandeling van witte vlekken, eerste element € 61,25 
M81 * Behandeling van witte vlekken, volgend element € 33,79 
IV Verdoving (A)    
A10 Geleidings-, infiltratieen/of intraligamentaire verdoving € 17,60 
A15 Oppervlakte verdoving € 9,15 
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie kostprijs
A30 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie € 56,32 
V Verdoving door middel van een roesje (B)    
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 35,20 
B11 Toediening roesje(lachgassedatie) € 35,20 
B12 Overheadkosten roesje(lachgassedatie) € 44,48 
VI Vullingen (V)    
a. Vullingen en volledig vormherstel tand of kies    
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 29,57 
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 47,17 
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 61,25 
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 89,41 
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 43,65 
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 61,25 
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 75,33 
V84  Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 99,97 
V91 Eénvlaksvulling composiet € 56,32 
V92 Tweevlaksvulling composiet € 73,92 
V93 Drievlaksvulling composiet € 88,00 
V94 Meervlaksvulling composiet € 112,64 
V95 Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon) € 176,00
b. Stiften    
V80 Aanbrengen eerste wortelkanaalstift € 40,83
V85 Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 26,75
c. Diversen    
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) € 84,48 
V30 Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen) € 31,68 
V35

Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting

€ 17,60 
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 7,04 
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 13,30 
V70 * Parapulpaire stift € 13,30 
V80 * Wortelkanaalstift € 23,27 
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 9,97 
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)    
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning    
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 49,28 
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 38,72 
b. Wortelkanaalbehandeling    
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit    
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 56,32 
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd    
E04  Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 54,31 
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 126,72 
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 183,04 
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 239,36 
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 295,68 
E85 Elektronische lengtebepaling € 17,60 
E19  Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 21,12 
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 56,32 
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.    
E51 Verwijderen van kroon of brug € 42,24 
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 35,20 
E53 Verwijderen van wortelstift € 49,28 
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 35,20 
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 35,20 
E56 * Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel € 49,28 
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 35,20 
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt    
E61  Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 98,56 
E62  Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 63,36 
E63 *  Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 52,80 
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 56,32 
Initiële wortelkanaalbehandeling    
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 70,40 
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 35,20 
Bleken    
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 56,32 
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 21,12 
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 88,00
Behandeling trauma-element    
E40 Directe pulpa-overkapping € 35,20 
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 14,08 
E43 *  Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 28,16 
E44  Verwijderen spalk, per element € 7,04 
Aanbrengen rubberdam    
E45 Aanbrengen rubberdam € 13,30 
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen    
E31 Snij-/hoektand € 140,80
E32 Premolaar € 197,12 
E33 Molaar € 253,44 
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 28,16 
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 98,56
E37 Kijkoperatie € 84,48 
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen    
E88  Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 70,40 
Gebruik operatiemicroscoop    
E86  Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 95,04
Gebruiksklaar maken praktijkruimte    
E87  Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 70,40
VIII Kronen en bruggen (R)    
a. Inlays en kronen    
R08 * Eénvlaks composiet inlay € 84,48
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 161,92 
R10 * Drievlaks composiet inlay € 211,20 
R11 * Eénvlaksinlay € 126,72 
R12 * Tweevlaksinlay € 197,12 
R13 * Drievlaksinlay € 281,60 
R14  Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 35,20 
R24 * Kroon op natuurlijk element € 309,76 
R34 * Kroon op implantaat € 281,60 
R29 * Confectiekroon € 63,36
R31 Opbouw plastisch materiaal € 70,40
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 70,40
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 140,80
b. Brugwerk    
R40 * Eerste brugtussendeel € 211,20 
R45 * Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 105,60
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 176,00
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 35,20 
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 35,20
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 140,80 
R61 * Plakbrug met preparatie € 211,20 
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 49,28 
R66  Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 28,16 
c. Restauraties diversen    
R67 *  Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 30,27 
R70  Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 77,44
R71 *  Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 77,44
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 28,16 
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 70,40
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 35,20 
R77  Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 35,20 
R91 * Wortelkap met stift € 176,00 
R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond € 95,04
d. Schildje van keramiek of kunststof    
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 84,48
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 140,80 
e. Temporaire voorzieningen    
R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 35,20 
R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 14,08
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren
IX Behandelingen kauwstelsel (G)    
a. Pijn en bewegingsstoornissen(Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)    
Onderzoek/diagnostiek bij OPD    
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 126,72 
G22 Verlengd onderzoek OPD € 253,44 
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 112,64 
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)    
G41 Consult OPD-therapie A (niet- complex) € 73,92 
G62 * Stabilisatieopbeetplaat € 190,08 
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 84,48 
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.    
G43 Consult OPD-therapie B (complex) € 142,21
G44 * Therapeutische injectie € 77,44 
G46 * Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) € 56,32 
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 140,80 
b. Beetregistraties    
G10 Niet-standaard beetregistratie € 105,60 
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10    
G11 Scharnierasbepaling € 105,60
G12 Centrale relatiebepaling € 98,56 
G13 Protrale/laterale bepalingen € 70,40 
G14  Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 633,61 
G16 Therapeutische positiebepaling € 35,20
G20 Beetregistratie intra-oraal € 70,40
Diversen    
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur € 38,02 
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 35,20 
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 387,21
G75 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 70,40
G68* Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat € 56,32
G69 * Beetbeschermingsplaat € 77,44
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 70,40
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel    
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 352,01 
G72 Controlebezoek MRA € 35,20 
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 56,32
d. Myofunctionele apparatuur    
G74 * Plaatsen van myofunctionele apparatuur € 95,04 
G76 * Consult myofunctionele therapie € 26,75
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)    
a. Onderdeel A    
H11 Trekken tand of kies € 52,80
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 39,42 
H21 Kosten hechtmateriaal € 7,36 
H26 Hechten weke delen € 77,44 
H50 Terugzetten tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling € 70,40 
H55  Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting, exclusief wortelkanaalbehandeling € 21,12
b. Onderdeel B    
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 70,40
H33 Hemisectie van een molaar € 84,48 
H34 Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak € 84,48 
H35 Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie € 84,48 
H36

Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling

€ 77,44
H37*

Onderzoek ten behoeve van deuitvoering voor een autotransplantaat behandeling.

€ 119,68
H38 Uitvoeren eerste autotransplantaat € 353,09
H39 Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting € 139,39
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 63,36
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 42,24
Wortelpuntoperatie per tandwortel    
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 84,48
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting € 112,64 
H44 Primaire antrumsluiting € 77,44
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 98,56 
Cyste-operatie    
H60 Marsupialisatie  € 98,56 
H65 Primaire sluiting € 190,08 
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen    
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 98,56
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 190,08 
H80  Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 133,76 
H85  Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 225,28
XI Kunstgebitten (P)    
a. Gedeeltelijk kunstgebit    
P001 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak € 105,60 
P002 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak € 211,20 
P003 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak € 288,64 
P004 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak € 394,25 
b. Volledig kunstgebit    
P020 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 211,20
P021 * Volledig kunstgebit onderkaak € 281,60 
P022 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 457,61 
P023 * Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak € 140,80
c. Toeslagen    
P040  Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 76,03 
P041  Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 35,20
P042  Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 70,40 
P043  Toeslag voor frontopstelling en/ of beetbepaling in aparte zitting € 42,24
P044  Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak € 95,04 
P045  Toeslag immediaat kunstgebit € 17,60
P046  Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 56,32 
P047  Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 21,12
P048  Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls € 105,60 
P049  Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 70,40
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit    
P060  Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 49,28 
P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak € 49,28 
P062 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak € 99,27
P063 * Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak € 99,97
P064 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak € 86,59
P065 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak € 90,11 
P066 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 197,12 
P067  Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit € 35,20 
P068 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 21,12
P069 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 56,32
P070 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 19,95 
P071 * Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 53,20 
P072 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 53,20 
e. Nazorg    
  Onder prothetische nazorg wordt verstaan:
• het controleren van de pasvorm van het bestaande kunstgebit;
• het aanpassen van het kunstgebit;
• het verhelpen van drukplaatsen;
• het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het uitvoeren van een opvulling, tot vier maanden na de plaatsing, ongeacht het aantal benodigde zittingen.
 
XII Tandvleesbehandelingen (T)    
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen    
T012  Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 204,16
T021  Grondig reinigen wortel, complex € 38,02 
T022  Grondig reinigen wortel, standaard € 28,16
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 126,72
T033  Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 77,44
T042 Consult parodontale nazorg € 107,01 
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg  € 142,21 
T044  Complex consult parodontale nazorg € 189,38 
Parodontale chirurgie    
T070 Flapoperatie tussen twee elementen € 228,80
T071 Flapoperatie per sextant(één zesde deel) € 352,01 
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) € 398,97 
T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 70,40
T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 189,38 
T076 Tuber- of retromolaarplastiek € 88,00 
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)    
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a    
T101 Tuber- of retromolaarplastiek € 123,20 
T102 Tandvleescorrectie, één element € 66,88 
T103 Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen € 176,00
Toepassen van regeneratietechniek    
T111 *  Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 422,41 
T112 *  Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 140,80 
T113  Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 228,80 
Parodontale kroonverlengingsprocedure    
T121 Kroonverlenging, één element € 228,80
T122 Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen € 422,41 
Mucogingivale chirurgie    
T141 Tandvleestransplantaat € 133,76 
T142 * Recessie bedekking met verplaatste lap € 422,41 
Directe postoperatieve zorg    
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 70,40 
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 189,38 
Diversen    
T161 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 49,28
T162 Behandeling tandvleesabces € 95,04
T163 * Toepassing lokaal medicament € 76,03
T164 * (Draad)Spalk € 28,16
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 70,40 
XIII Implantaten (J)    
J001 Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie € 213,70
J002 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 120,94 
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning    
J010 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling € 78,06 
J011 * Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling € 120,09
J012 * Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen € 90,07
J013 * Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen € 180,13 
J014 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 54,04
b. Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren    
J020 *

Éénmaal per kaakhelft, per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie). Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J040 (in dezelfde kaak) kan worden uitgevoerd. 

Indien binnen een termijn van drie maanden een ophoging van de bodem bijholte in de tweede kaakhelft wordt uitgevoerd, is J021 van toepassing.

€ 288,21 
J021 *

Éénmaal per kaakhelft, per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie). 

In rekening te brengen indien sprake is van een ophoging van de bodem bijholte in de tweede kaakhelft die wordt uitgevoerd binnen een termijn van drie maanden na J020.

€ 180,13
J022 *

Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal voor het in hoogte en/of breedte uitbouwen van de kaak zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie. 

Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met het plaatsen van een implantaat (J040, J046 of J049) in dezelfde kaak kan worden gedeclareerd. Naast deze prestatie mogen ook de andere codes uit onderdelen c en d van het J-hoofdstuk niet gedeclareerd worden.

€ 174,13
c. Technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren    
J030 * Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren € 102,07
J031 * Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren € 156,11
J032 * Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren € 72,05
d. Implantologische chirurgie    
J040 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 275,00
J041 Plaatsen volgend implantaat, per kaak € 113,48 
J042* Plaatsen eerste tandvleesvormer € 90,07 
J043* Plaatsen volgende tandvleesvormer € 42,63
J044 Verwijderen implantaat € 39,63
J045 Moeizaam verwijderen implantaat € 198,14
J046 Vervangen eerste implantaat € 274,40 
J047 Vervangen volgend implantaat € 113,48 
J048 Chirurgische behandeling peri- implantitis, per sextant € 209,55
J049 Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit € 611,85
e. Diversen    
J050 - Boren en borstels kunnen tegen kostprijs, onder vermelding van het lotnummer, in rekening worden gebracht. Alleen in combinatie met de codes J040, J046, J048, J049, J052, H38, U05, U25 en U35 in rekening te brengen. kostprijs
J051* Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 24,02 
J052 Prepareren donorplaats € 162,12
J053 Toeslag esthetische zone, per kaakhelft € 81,06 
J054 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 126,09
J055 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 135,10 
J056* Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 138,10
J057 Kosten implantaat € 387,76
J058 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 12,01 
J059 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 28,22
J060* Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat € 312,23 
f. Mesostructuur    
J070* Plaatsen eerste drukknop € 144,11
J071* Plaatsen elke volgende drukknop € 42,03
J072* Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 246,18
J073* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 78,06
g. Prothetische behandeling na implantaten    
J080* Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 618,45
J081* Klikgebit in de onderkaak € 402,29 
J082* Klikgebit in de bovenkaak € 402,29 
J083* Omvorming tot klikgebit € 120,09
J084* Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 156,11 
J085* Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 180,13
J086* Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 210,15
J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten € 102,07
J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten € 132,10
J089 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten € 162,12
J180* Gedeeltelijk klikgebit van kunststof € 211,20
J181* Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame) € 394,25
J183*

Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit

€ 120,09
J184*

Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak

€ 56,32
h. Nazorg implantologie    
J090 Specifiek consult nazorg implantologie € 66,05
J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 108,08
i. Prothetische nazorg    
J100* Opvullen zonder staafdemontage € 168,12
J101* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 210,15 
J102* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 240,18
J103* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 270,20 
J104* Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk € 21,12
J105* Reparatie zonder staafdemontage € 66,05
J106* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 126,09 
J107* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 156,11 
J108* Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 186,14
J109* Verwijderen en vervangen drukknop € 30,02 
J110* Opvullen gedeeltelijk klikgebit € 168,12
J111* Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk € 21,12
J112* Reparatie gedeeltelijk klikgebit € 66,05
XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)    
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 16,03
U35 *  Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 18,50
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 18,50
XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)    
Y01 Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten € 16,03 
Y02 Onderlinge dienstverlening Maximum

 

Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg - TB/REG-24612-01

Nummer 

Datum ingang

 

TB/REG-24612-01 

1 januari 2024

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

15 juni 2023

1 januari 2025

directie Regulering