Vul svp de korte enquete in voor onderzoek

Author:
Lieneke
Posted:
za, 09/14/2013 - 12:23
Geachte heer / mevrouw,Steeds meer wordt bekend dat er een relatie bestaat tussen diabetes mellitus (in de volksmond ook wel suikerziekte genoemd) en mondgezondheid. Uit recent onderzoek blijkt dat diabetespatiënten vaker te maken hebben met ontstekingen in de mond.

Door middel van een vragenlijst willen we een beeld vormen in hoeverre mondgezondheid en diabetes mellitus met elkaar verbonden zijn. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken of u deze korte vragenlijst (20 vragen) wilt beantwoorden. Ook als u geen diabeet bent, willen we u graag vragen mee te werken. De vragenlijst is volledig anoniem en neemt niet meer dan 5 minuten in beslag.

Uw deelname is erg belangrijk voor het onderzoek en wordt dan ook zeer gewaardeerd! Mede dankzij u, krijgen wij meer inzicht in de mondgezondheid bij diabetespatiënten. Dit zal zeker de behandeling van diabetespatiënten ten goede komen.
Alvast heel hartelijk dank!

Nina Nijland
Wijnand J. Teeuw, hoofdonderzoeker en parodontoloog te ACTA

Afdeling Parodontologie
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Klik hier voor de vragen:

https://docs.google.com/a/tandarts.nl/forms/d/136KFQkQxsfJpmxi801RMZNST…