De ernst van een COVID-19 besmetting en de relatie met tand- en botverlies door parodontitis

Volgens een nieuwe studie die op 19 november is gepubliceerd in 'Advances in Oral and Maxillofacial Surgery' blijkt dat de ernst van COVID-19 in verband kan worden gebracht met het botverlies en tandverlies als gevolg van parodontitis.

Conclusie onderzoek

“Ook al is er nog veel onduidelijk, de huidige bevindingen verkregen uit het onderzoek geven inzicht in de relatie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid, wat waarschijnlijk het resultaat is van gedeelde risicofactoren en onderliggende aandoeningen".

Tandverlies

De kans om te overlijden of te worden opgenomen op een intensive care-afdeling bij een COVID-19 besmetting was veel groter bij patiënten met alveolair botverlies. Alveolair bot is de ‘tandkas’ of holte in het kaakbeen waar de tand of kies verankerd zit. De kans op het ontwikkelen van ernstiger COVID-19 nam ‘dramatisch’ toe bij tand- en kiesverlies, aldus de auteurs.

verloop van botverlies en periodontitis

 

Onderliggend lijden als risicofactor

Tijdens de pandemie is uit onderzoek gebleken dat er meerdere risicofactoren en comorbiditeiten samenhangen met COVID-19. Comorbiditeit is het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer (chronische) aandoeningen/ziekten of stoornissen bij één persoon. In juli toonde een onderzoek aan dat patiënten met een door parodontitis veroorzaakte ontsteking, ernstigere COVID-19-complicaties kunnen ontwikkelen.

Bacteriën vanuit de mond via het bloed het lichaam in

Door een slechte mondhygiëne kunnen ziekmakende bacteriën uit de mond via de bloedbaan het lichaam binnendringen en ontstekingen veroorzaken. Hierdoor komt het eiwit interleukine-6 ​​(IL-6) vrij. Omdat hoge IL-6-waarden weefsel kunnen vernietigen, evenals de bekleding van bloedvaten en de longen, moeten ontstekingsbronnen, zoals ook tandvleesaandoeningen, worden geëlimineerd om complicaties te voorkomen. Dat is een belangrijke taak voor de tandarts en laat de noodzaak zien van de periodieke controle.

Vertraagd herstel van Corona en slechte mondgezondheid

In oktober presenteerden onderzoekers gegevens waaruit bleek dat een slechte mondgezondheid de ernst van COVID-19 kan verhogen, vooral bij hartpatiënten. Vertraagd herstel en verhoogde niveaus van C-reactief proteïne, wat wijst op een ontsteking, werden in verband gebracht met een slechte mondgezondheid.

Onderzoek blijft nodig

Er moeten meer onderzoeken worden uitgevoerd om de relatie tussen een slechte mondgezondheid en de ernst van COVID-19 beter te begrijpen, aldus de onderzoekers.

Boodschap voor de tandarts

"Tandartsen moeten zich ervan bewust zijn dat patiënten met tandverlies een verhoogd risico kunnen hebben op ernstigere klinische progressie en uitkomst van COVID-19", schreef de groep, geleid door Dr. Marie-Chris Donders van de afdeling orale en maxillofaciale chirurgie van Isala Ziekenhuis in Zwolle, Nederland.

Meer over het onderzoek

Om het verband tussen slechte mondgezondheidsparameters en de ernst van COVID-19 te onderzoeken, voerden Donders en collega's een retrospectief cohortonderzoek uit waarin extraorale röntgenfoto's van 133 patiënten met bevestigde COVID-19 werden beoordeeld om alveolair botverlies en tandverlies te analyseren. Bij de patiënten die aan het onderzoek deelnamen, werden binnen een periode van vijf jaar tandheelkundige röntgenfoto's gemaakt.

De ernst van COVID-19 werd gemeten met behulp van de klinische progressieschaal van de Wereldgezondheidsorganisatie die de volgende niveaus omvat: licht/ambulant, matig/gehospitaliseerd en ernstig/opgenomen op een intensive care of overlijden. Om associaties te beoordelen, werd regressiemodellering uitgevoerd, aldus de auteurs.

De analyses onthulden een diepgaand verband tussen de ernst van COVID-19 en alveolair botverlies en tandverlies. De kans om te worden opgenomen op een intensive care-afdeling of te overlijden was 5,6 keer hoger voor patiënten met alveolair botverlies.

Voor elke verloren tand hadden patiënten 4,2% meer kans op het ontwikkelen van ernstige COVID-19 versus een milde uitkomst. Bovendien hadden patiënten per verloren tand 6% meer kans om ernstige dan matige COVID-19 te ontwikkelen.

Beperkingen van de studie waren onder meer de kleinere steekproefomvang. Hoewel het ideaal zou zijn geweest om meer gebitsgegevens en röntgenfoto's van bevestigde COVID-19-patiënten te hebben, was het onmogelijk vanwege de snel ontwikkelende aard van de pandemie, aldus de auteurs.

Er moeten meer onderzoeken worden uitgevoerd om de relatie tussen een slechte mondgezondheid en de ernst van COVID-19 beter te begrijpen, schreven ze. Omdat de relatie tussen mondgezondheid en COVID-19 onduidelijk blijft, blijven onderzoekers risicofactoren en relaties onderzoeken. 

"Desalniettemin dragen de huidige bevindingen bij aan de inzichten gekregen door het onderzoek dat de relatie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid aantoont, wat waarschijnlijk het resultaat is van gedeelde risicofactoren en onderliggende aandoeningen", concludeerden Donders en collega's. 

 

Naar het originele artikel van Melissa Busch.

Vertaald en bewerkt voor de bezoekers van Tandarts.nl door Team Tandarts.nl

Link naar de publicatie Elseviers Science

Artikel auteur

Team Tandarts.nl

Team Tandarts.nl

Beheer platform