* Binnenkort is de site vernieuwd! Sneller, makkelijker en completer.
* Regel een afspraak via de groene button op deze site op de praktijkpagina van je tandarts.
Tuchtrecht: goede zorg en nazorg bij trekken kies | Tandarts.nl

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag (ECLI:NL:TGZRSGR:2016:10)

De tandarts heeft de patiënt niet doorverwezen naar de kaakchirurg voor extractie van element 27 zoals door de patiënt werd gevraagd, maar de tandarts heeft zelf element 27 geëxtraheerd. Volgens het tuchtcollege is niet komen vast te staan dat de tandarts de patiënt niet heeft willen doorverwijzen. De patiënt is in de behandelstoel van de tandarts gaan zitten en heeft zich door hem laten behandelen. De tandarts is bekwaam om deze extractie uit te voeren. Door overleg heeft de tandarts de patiënt er van overtuigd dat hij de kies zou trekken. Om die reden dient deze klacht te worden afgewezen.

Klacht: ontstekingen in mond

Voorts klaagt de patiënt dat de tandarts heeft de kies getrokken terwijl er ontstekingen in de mond waren. En dat tot twee keer toe te horen was dat het bot brak. Het Tuchtcollege is van oordeel dat uit de röntgenfoto van element 27 duidelijk blijkt dat er een tandheelkundige indicatie was voor extractie van element 27. Het feit dat  sprake was van een ontsteking aan element 27 doet daar niet aan af.

Klacht: geluid te horen

Het geluid dat was te horen bij het trekken van de kies was geen aanwijzing voor de tandarts om te stoppen; een eenmaal ingezette extractie dient in de regel te worden afgemaakt, waarna een eventuele complicatie vervolgens naar bevind van zaken dient te worden behandeld. De tandarts heeft naar behoren gehandeld en de klachten dienen te worden afgewezen. Ook heeft de tandarts meteen na behandeling voldoende nazorg verleend, ook omdat er een controleafspraak voor twee dagen na de behandeling was afgesproken. Hiermee was de nazorg op korte termijn naar het oordeel van het Tuchtcollege voldoende geregeld.

Klacht: lege wachtkamer

Het Tuchtcollege kan zich wel voorstellen dat de patiënt wat meer inlevingsvermogen van de tandarts had verwacht toen zij zich in een lege wachtkamer zonder een toeziend assistente onwel voelde worden. Dit is te betreuren maar niet dusdanig ernstig dat de tandarts een tuchtrechtelijke verwijt kan worden gemaakt. Er wordt beslist dat de klachten van de patiënt worden afgewezen.

 

EXTRA vragen

Heb je vooraf informatie gekregen over de kosten van de behandeling?
Hoe ben je te woord gestaan door de medewerkers van de praktijk?
Ben je goed geïnformeerd aan het begin van de behandeling?
Werd je geïnformeerd tijdens de behandeling?
Kreeg je advies en instructies na de behandeling?
Hoe is het resultaat na de behandeling?
De praktijk waar ik patiënt ben, kent flexibele openingstijden
De telefonische bereikbaarheid van de praktijk?