Het trekken van herstelbare tanden en kiezen

Er kunnen verschillende redenen zijn om tanden en kiezen waar geen probleem mee is of die te behandelen zijn toch te trekken. Dat kunnen financiële, psychologische of culturele redenen zijn. Er is een Nederlandse studie gedaan naar hoe vaak patiënten hun tandarts vragen om extractie (trekken) als er een behandeling mogelijk is om de tand of kies te behouden en hoe vaak tandartsen het verzoek accepteren of weigeren. Ook werd er gekeken naar hoe de tandarts achteraf terugkeek op het wel of niet accepteren van het verzoek.

Dyonne Broers (voorheen directeur zorg bij Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, nu bestuurder Huisartsenpost Rijnmond) leidde het onderzoek. In een helder artikel voor Tandarts.nl legt ze uit hoe het onderzoek is gedaan, wat de redenen kunnen zijn, hoe tandartsen hier mee omgaan en wat de conclusies zijn.

Artikel auteur

Team Tandarts.nl

Team Tandarts.nl

Beheer platform