Ingediend door admin-content op vr, 09/22/2023 - 12:05

Mijn eerste kunstgebit, de noodprothese.

Wanneer uw eigen tanden en kiezen dusdanig slecht zijn geworden, dan kan de tandarts u adviseren een kunstgebit te nemen. In dit geval krijgt u een immediaat prothese, ofwel noodprothese. Een noodprothese is een tijdelijk kunstgebit en gaat ongeveer een jaar mee.

Er kunnen veel oorzaken aan een slecht eigen gebit ten grondslag liggen. Dit kan te maken hebben met: slechte mondhygiëne, ziektebeeld en medicatie, veel suikers, etc. Wat te reden ook is, slechte eigen tanden kunnen uiteindelijk een risico vormen voor uw algehele gezondheid. 

Het aanmeten

Uw behandelaar laat u “happen” in een speciale mal. In de afdruk wordt door een tandtechnicus gips gegoten en het model dat hieruit ontstaat, wordt gebruikt om een prothese op te maken. Het voordeel van dit gipsmodel is, is dat de tandtechnicus kan zien wat de vorm en stand van uw eigen tanden is, voordat deze getrokken worden. De elementen in gips worden vervangen voor kunsttanden en in dezelfde positie gemonteerd met speciale kunststof. Indien er specifieke esthetische wensen zijn, dan wordt dit uitgevoerd op verzoek. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de kleur van de nieuwe tanden en kiezen, maar ook de stand. Er wordt dan gekeken of dit mogelijk is en of het valt binnen de kaders van wat technisch haalbaar is. 

Het plaatsen van het noodkunstgebit.

Om te beginnen, vindt er verdoving plaats. Een noodprothese dient als het ware als “mondverband”. Uw tanden en kiezen worden getrokken en het noodkunstgebit wordt direct door de tandarts geplaatst over de ontstane wond. In eerste instantie betekent het krijgen van een gebitsprothese een flinke stap terug in kauwfunctie. Op het moment dat de tanden en kiezen getrokken zijn, moet het mondweefsel de gelegenheid krijgen om te genezen. De behandelaar zal u de “do’s and dont’s” dan ook uitleggen en advies geven over eventuele pijnstilling. Tijdens de wondgenezing slinkt tegelijkertijd de gehele kaak en dit proces gaat de eerste maanden het snelst. Een noodkunstgebit gaat hierdoor met de tijd losser zitten, wat als oncomfortabel kan worden ervaren. 

Opvullen van het kunstgebit.

Na 3-4 maanden is het noodzakelijk om uw kunstgebit te laten voorzien van een binnenvoering. Deze “inlegzool” wordt ook wel een “rebasing” genoemd. De wondjes zijn inmiddels genezen en uw kaak is dan al goed geslonken. Wanneer een dergelijke rebasing wordt uitgevoerd, zal de prothese weer vaster zitten op uw kaak. Het draagcomfort gaat dan ook omhoog en kauwen gaat beter. Soms is na enkele maanden dit nogmaals nodig. 
Als het noodkunstgebit een jaar oud is en uw kaak het grootste slinkproces heeft gehad, kan er een definitieve nieuwe gebitsprothese gemaakt worden. Wat veel mensen doen, is dat ze het eerste noodkunstgebit bewaren als reserve. 

Wat is het verschil tussen een noodkunstgebit en een definitieve gebitsprothese?

Wanneer een noodkunstgebit wordt aangemeten, dan is de kaak nog vrij hoog en bol. De ruimte tussen boven- en onderkaak is dan ook kleiner en soms zelfs ongunstig. Wanneer de eigen tanden en kiezen getrokken zijn en de kaak is geslonken, is er meer ruimte ontstaan in de mond. In deze zogenaamde “verticale dementie” kan de tandtechnicus eenvoudiger en mooier werken. De technische uitvoerbaarheid van een definitieve gebitsprothese is dan ook beter dan die van het eerste noodgebit. 

Vergoeding

Een noodprothese wordt voor 75% vergoed door de basisverzekering en valt onder het eigen risico. Het trekken van de tanden en kiezen wordt niet vergoed door de basisverzekering. De precieze prijs is dan ook afhankelijk van het aantal tanden en kiezen dat er getrokken moet worden. Vraag uw behandelaar daarom naar de exacte kosten. Wanneer het trekken van tanden en kiezen door een kaakchirurg wordt gedaan, na verwijzing van de tandarts, dan valt deze behandeling wel onder de basisverzekering.*

* Dit is het geval in 2023 en na aftrek van eigen risico, controleer altijd vooraf wat de voorwaarden zijn voor een vergoeding. 
 

Artikel auteur

Martijn Kalsbeek

Martijn Kalsbeek

Eigenaar Dentallas Tandtechniek & TC Albergen