tandarts wil gaatje in verstandskies niet vullen

Author:
unix
Posted:
vr, 11/12/2010 - 11:44
Mijn tandarts is al jaren bezig om mij ervan te overtuigen een van mijn verstandskiezen door hem te laten trekken. Ik wil dat niet. Iedere keer komt hij erop terug. Vanmorgen bij de tandhygiëniste geweest en zij constateerde een 'beginnend gaatje' in de verstandskies waar het steeds over ging. Ook zij drong aan op trekken van de kies. Ik heb duidelijk aangegeven dat ik medicijnen gebruik die dat verhinderen (overmatige bloedingen en infecties) en ik kan vanwege de gebruikte medicijnen ook geen pijnstillers slikken die mij zouden kunnen helpen.
Kortom: het geeft voor mij problemen. Zij gaf aan dat de kies niet gevuld zal worden en er uit moet. De kies staat niet scheef, ik heb geen druk tegen andere kiezen en de kies is verder in goede toestand. Ik meen dat hier misbruik wordt gemaakt van mijn afhankelijkheid als patiënt.
(ben n.b. al 55 jaar bij die praktijk!). Door de kies niet te vullen wordt hij alleen maar slechter en zal hij op een bepaald moment toch verrrotten en niet meer te redden zijn. M.a.w. : als ik het niet goedschiks doe dan maar kwaadschiks. Ik ben hier zeer ontstemd over. Ik heb geen enkele klacht over mijn gebit en zie ook geen reden nu te trekken.
Mijn vraag is: kan een tandarts het verzoek om te vullen weigeren. Ik meen nl. zeer goede redenen te hebben tot vullen over te gaan. Ook een buitenlandse organisatie van tandartsen heeft die mening.
Graag een reaktie.
Chris888

Weet je of de tandarts hem kán vullen? En wat zijn bezwaar precies is, wat vullen betreft, wat er dan mis zou kunnen gaan?

Ik heb een keer plusmin in dezelfde situatie gezeten. Eerste advies was ook trekken, maar ook ik had bepaalde redenen om dat niet te willen. Tandarts respecteerde dat. Hij wist niet helemaal zeker of het vullen goed zou lukken vanwege de lastige lokatie, maar we hebben toen afgesproken dat hij wel eerst zou proberen een goede vulling te maken.

Maar om antwoord te geven op je vraag: neem aan dat de tandarts het vullen mag weigeren als hij dat echt een onverstandige behandeling vindt, maar ik vind dat dan wel heel duidelijk gemaakt mag worden waarom.

Als je geen duidelijke uitleg krijgt zou je nog een tweede mening kunnen vragen aan een andere tandarts. Als deze vullen wel een goede oplossing vindt zou je dat je eigen tandarts nog voor kunnen leggen.
vr, 11/12/2010 - 12:23 Permalink
vV

bij groot risico op bloedingen (waardoor? medicatie?) en infexcties (weer: waardoor? diabetes oid? zou het een optie zijn het trekken door de kaakchirurg te alten doen. Hoewel men vaak banger is voor allerlei beren op de weg dan nodig is, en blijken in de praktijk die beren zeer aaibaar (oftewel: vallen de risico`s met goede wondzorg best mee wellicht).

Alles staat of valt met de oorzaak en mate waarin genoemde zaken daadwerkelijk een probleem zijn.

En het is inderdaad maar de vraag of de tandarts wel KAN vullen. Beter eruit wanneer er nog te plannen is, zeker vanwege de complicerende factoren, dan op een bepaald moment voor voldongen feiten te staan en met spoed in te moeten grijpen....

Als hij niet goed bereikbaar is voor de tandarts is het risico niet ondenkbaar dat het proces ondanks vulling verder gaat, en dan gaat wellicht een keer de zenuw ontsteken.

Ja de tandarts mag weigeren te vullen wanneer hij daar goede redenen voor heeft (die hij dan wel even uit moet leggen..) en ja u mag weigeren het advies van de tandarts te volgen, waarmee u wel de behandelrelatie onder druk zet... Is onder de streep uw risico, maar de tandarts kan straks wanneer het mis gaat wel de rommel opruimen...
vr, 11/12/2010 - 16:19 Permalink
unix

bij groot risico op bloedingen (waardoor? medicatie?) en infexcties (weer: waardoor? diabetes oid? zou het een optie zijn het trekken door de kaakchirurg te alten doen. Hoewel men vaak banger is voor allerlei beren op de weg dan nodig is, en blijken in de praktijk die beren zeer aaibaar (oftewel: vallen de risico`s met goede wondzorg best mee wellicht).

Alles staat of valt met de oorzaak en mate waarin genoemde zaken daadwerkelijk een probleem zijn.

En het is inderdaad maar de vraag of de tandarts wel KAN vullen. Beter eruit wanneer er nog te plannen is, zeker vanwege de complicerende factoren, dan op een bepaald moment voor voldongen feiten te staan en met spoed in te moeten grijpen....

Als hij niet goed bereikbaar is voor de tandarts is het risico niet ondenkbaar dat het proces ondanks vulling verder gaat, en dan gaat wellicht een keer de zenuw ontsteken.

Ja de tandarts mag weigeren te vullen wanneer hij daar goede redenen voor heeft (die hij dan wel even uit moet leggen..) en ja u mag weigeren het advies van de tandarts te volgen, waarmee u wel de behandelrelatie onder druk zet... Is onder de streep uw risico, maar de tandarts kan straks wanneer het mis gaat wel de rommel opruimen...


Dank voor uw reaktie op mijn melding.
Omdat deze kwestie al jaren loopt en er destijds ook geen gaatje in de kies zat dat trekken rechtvaardigde, en ik betwijfel of het er nu wel in zit (dat er niet gevuld zou worden stond al in de computer voor ik kwam vanmorgen!), betwijfel ik de goede bedoelingen van mijn tandarts. Natuurlijk kan er van alles gebeuren met een kies, ook de andere, maar ik ben reëel genoeg om in te zien dat ik hier geen gevaar loop als ik de kies laat vullen. Er is heel goed bij te komen. En waarom wel andere kiezen vullen, waar veel lastiger bij te komen viel, en deze niet?
De medicatie kan niet worden gestopt omdat dan vrij snel hartproblemen zullen volgen (waarschuwing cardioloog). Er mag ook geen gebruik gemaakt worden van antibiotica, dus de kans op infecties is aanwezig en deze kunnen dan niet worden bestreden, nog even afgezien van de verdoving. Het zijn lastige medicijnen die ik gebruik, ook voor mezelf. Ik kan ook niet afbreken omdat ik dan de instelling van de medicatie onderbreek. In totaal zou dat ongeveer een maand onderbreking zijn voor er getrokken kan worden en drie maanden voor de instelling weer enigszins op peil is. De praktijk heeft al uitgewezen dat dat dan ziekenhuis opname betekent. Ibuprofen mag ik ook niet gebruiken (Paracetamol helpt mij niet), en ook veel andere medicijnen niet (dit even terzijde). Ik ben dus behoorlijk gelimiteerd in mijn handelen en bestrijding van kwalen (o.a. migraine). Ben helemaal niet bang voor trekken op zich.
Dus waarom niet een patiënt ter wille zijn (die ook goede redenen heeft om dit zo te willen)? Het risico van latere complicaties ligt uiteraard aan mijn zijde maar is m.i. niet groot. Daarom durf ik het ook gemakkelijk aan. Verwijten zal ik niet maken naar mijn tandarts. Nu voel ik mij er erg onprettig onder omdat een voor mij reële oplossing geblokkeerd wordt. De behandelrelatie ligt nu meer onder druk dan bij complicaties, vind ik. Het is zeer irritant om bij elk bezoek weer het verhaal over trekken te horen, hoewel ik destijds al aangegeven heb niet te willen trekken. Overigens zijn er bij trekken ook de nodige complicaties las ik op een site, bijna nog meer dan bij niet trekken. Bij wel trekken ligt het risico bij de tandarts. Mijn andere mondhygiëniste heeft mij op alle gevaren van trekken gewezen, inclusief infecties en voor mijn geval de moeilijke bestrijding daarvan. Mijn vorige tandarts wees mij daar ook op en op de gevolgen voor de patiënt: "Ben je gek om te trekken!"
M.i. is het eenvoudigste om te vullen. Daarmee kun je nog jaren voort.
vr, 11/12/2010 - 19:12 Permalink
unix

Weet je of de tandarts hem kán vullen? En wat zijn bezwaar precies is, wat vullen betreft, wat er dan mis zou kunnen gaan?

Ik heb een keer plusmin in dezelfde situatie gezeten. Eerste advies was ook trekken, maar ook ik had bepaalde redenen om dat niet te willen. Tandarts respecteerde dat. Hij wist niet helemaal zeker of het vullen goed zou lukken vanwege de lastige lokatie, maar we hebben toen afgesproken dat hij wel eerst zou proberen een goede vulling te maken.

Maar om antwoord te geven op je vraag: neem aan dat de tandarts het vullen mag weigeren als hij dat echt een onverstandige behandeling vindt, maar ik vind dat dan wel heel duidelijk gemaakt mag worden waarom.

Als je geen duidelijke uitleg krijgt zou je nog een tweede mening kunnen vragen aan een andere tandarts. Als deze vullen wel een goede oplossing vindt zou je dat je eigen tandarts nog voor kunnen leggen.


Dank voor uw bericht. Inderdaad kan een tandarts weigeren om te vullen maar in mijn geval (zie verdere uitleg in antwoord op andere bericht) lijkt het mij dat er dan geen adequate zorg wordt verleend. Ik ben niet gezond en de complicaties zijn mogelijk erger dan niet trekken. Een ongezonde bejaarde wordt ook niet geopereerd in bepaalde gevallen. Ik heb zelden iets met mijn gebit dus waarom dan aan latere ernstige complicaties denken. De tandartsen vereniging vindt trekken zonder noodzaak (scheefstaan van kies, infectie en te hoog staan) ook zinloos. Alle drie zijn hier niet aan de orde.
Ik kan niet aanbieden eerst vullen te proberen en bij mislukken eventueel trekken. Alleen vullen kan hier voor mij. Volgens de hygiëniste kan de tandarts er niet bij, maar de aanzet tot een gaatje zit niet verborgen tegen een andere kies o.i.d. Vullen kan dus. Desnoods maken ze maar een röntgenfoto.
In ieder geval ga ik volgende week hierover in gesprek met hem en mijn bezwaren nog eens duidelijk toelichten. En een second opinion staat ook op het programma. Inmiddels heb ik wel een adres achter de hand van een tandarts die wel verstandskiezen wil vullen.
vr, 11/12/2010 - 19:37 Permalink
vV

het is duidelijk dat u ondanks alle kanttekeningen gewoon uw eigen zin en visie wilt doordrijven. mijns inziens gebruikt u de medicatie en ziekte als middels daarvoor, u wilt gewoon niet luisteren, heeft toch uw eigwen plan al getrokken. Waarom dan hier nog info vragen...???

Overigens, een en ander lezende, zou u wanneer u bij mij patient zou zijn, op het randje balanceren van een opmerking over beeindiging van de behandelovereenkomst. Juist vanwege uw eigen route en de de nogal forse problemen die er spelen wanneer het misgaat ( problemen waarbij u dan wel van de tandarts verwacht dat die ze op een voor u zo comfortabel mogelijke manier zal gaan oplossen...).

Nogmaals: kan je mi beter gecontroleerd doen, dan gedwongen door een uit de hand lopende situatie..

misschien is het eens handig de visie van een kaakchirurg te vragen, in relatie tot de andere medische problemen.
vr, 11/12/2010 - 20:36 Permalink
unix

het is duidelijk dat u ondanks alle kanttekeningen gewoon uw eigen zin en visie wilt doordrijven. mijns inziens gebruikt u de medicatie en ziekte als middels daarvoor, u wilt gewoon niet luisteren, heeft toch uw eigwen plan al getrokken. Waarom dan hier nog info vragen...???

Overigens, een en ander lezende, zou u wanneer u bij mij patient zou zijn, op het randje balanceren van een opmerking over beeindiging van de behandelovereenkomst. Juist vanwege uw eigen route en de de nogal forse problemen die er spelen wanneer het misgaat ( problemen waarbij u dan wel van de tandarts verwacht dat die ze op een voor u zo comfortabel mogelijke manier zal gaan oplossen...).

Nogmaals: kan je mi beter gecontroleerd doen, dan gedwongen door een uit de hand lopende situatie..

misschien is het eens handig de visie van een kaakchirurg te vragen, in relatie tot de andere medische problemen.


Het is jammer dat u na zo'n situatie al zou denken over de beëindiging van de behandelrelatie. Overigens mag u dat wettelijk niet doen! In het verleden heb ik altijd de adviezen van de tandarts opgevolgd, maar in deze nieuwe situatie met grote kans op problemen (door het trekken nb.) luister ik naar mijn eigen lichaam en intellect en cardioloog (die is toch ook niet gek). En waarom zou een tandarts zijn eigen wil moeten opleggen aan de patiënt? Dat mag wettelijk ook al niet! De patiënt mag zelf weten of hij de adviezen van de tandarts overneemt. Dat doe ik voor de eerste keer in ruim 55 jaar niet...... En met goede redenen, die voor zover ik het kan bekijken door u worden gezien als dekmantel om mijn zin door te drijven. U spreekt alleen over tandheelkundige problemen die zouden 'kunnen' ontstaan, maar ik lees geen balans in het geheel. Vullen zou die balans kunnen zijn.
En mag een behandelaar misschien wat minder autoritair zijn? En gewoon zorg verlenen op maat. Daar heeft de patiënt veel meer aan. Niemand is gelijk en dat gaat echt niet ten koste van de zorg. En waarom uit voorzorg kiezen trekken? Je gaat een borstkanker ook niet meteen te lijf met amputatie, maar gaat eerst bestralen, amputatie kan altijd nog. Hier vind ik de medische wetenschap te veel doorgeschoten. Wie zegt dat het nu uit de hand gaat lopen? Ik heb best wel oog voor de argumenten van mijn tandarts maar een verder niet toegelichte opmerking als 'er zou iets mis kunnen gaan' is voor mijn geen aanleiding om te gaan trekken.
Jammer dat behandelaars zich dan zo in hun wiek geschoten voelen. Samenwerken om tot een oplossing komen is beter, ik heb mijn deel van het compromis al genoemd. Dat vind ik genuanceerder.
Overigens dank voor uw openhartige opmerkingen.
za, 11/13/2010 - 07:17 Permalink
Stokertje

Na de teksten over en weer gelezen te hebben, ben ik van mening dat er een communicatieprobleem is tussen u en uw tandarts en wellicht uw mondhygiënist. Er zijn namelijk beweegredenen om de kies te trekken. Een verstandskies is vaak moeilijk te reinigen (door de patiënt zelf) en dit blijkt in uw geval ook uit het feit dat er een gaatje is ontstaan in de kies. Wellicht is er meer aan de hand. Vanwege de moeilijkheidsgraad om de kies goed te kunnen reinigen kan er een ontsteking ontstaan van uw tandvlees. Tandvleesontsteking is een sluimerende ziekte waarvan men niets merkt, maar toch aanwezig is. Wanneer deze ontsteking doorzet, kan het zo zijn dat andere omliggende kiezen bij de ontsteking worden betrokken en dus het ontstekingsgebied zich uitbreidt. Daarbij ligt de kies in een gebied waar u nauwelijks mee kauwt, omdat deze zo ver achter in de mond ligt. Het trekken van de verstandskies is daarom wellicht niet een directe oplossing (u heeft er namelijk geen last van) maar wel een preventieve oplossing (met het trekken van de kies verdwijnt ook de ontsteking, en kunt u zelfs omliggende kiezen beter schoonhouden, wat beide de kans op ontsteking van uw gebit verminderd). Gezien ik uw situatie niet precies kan beoordelen (u bent immers niet bij mij in de stoel geweest), kunt u het bovenstaande wellicht ook bespreken met uw behandelaars (tandarts, mondhygiënist en eventueel cardioloog).

Wat betreft uw voorkeur de kies niet te trekken gezien uw huidige algehele gezondheid, lijkt het mij verstandig dat u uw tandarts vraagt contact op te nemen met de cardioloog en/of huisarts om uw gezondheidssituatie te bespreken en zo tot een gefundeerd behandelplan te komen, mocht u na dit korte betoog toch besluiten de kies te laten verwijderen. Communicatie tussen de verschillende zorgverleners verschaft wellicht meer duidelijkheid bij uw tandarts, en uiteindelijk bij u.
za, 11/13/2010 - 11:33 Permalink
vV

Overigens mag u dat wettelijk niet doen!

ahh we gaan de wet erbij halen.. nu ja ik heb groot nieuws voor u: binnen bepaalde grenzen mag ik dat weldegelijk!

U leest helaas niet wat ik schrijf, of begrijpt het niet, maar ik vrees dat het eigenlijk is dat u het niet wilt begrijpen, en gewoon niet openstaat voor de visie op uw probleem van serieuze zorgverleners...Daarnaast geeft u geen antwoord op mijn vragen, en draait dus om bepaalde zaken heen. Waarom? Op het moment namelijk dat u patient bij mij zou zijn en die vragen niet beantwoord, stel ik geen behandelplan op.

misschien is het eens handig de visie van een kaakchirurg te vragen, in relatie tot de andere medische problemen.
en hier gaat u ook niet op in, terwijl dat wel het meest essentiele punt van mijn antwoord is.

Want u kunt wel hameren op vullen, en misschien kan dat in dit geval ook wel, zou ik de zaak voor moeten zien. Maar punt blijft dagt er desondanks, misschien voor een andere tand/kies wellicht een keer een ander probleem aan d eorde komt, en dan wil ik als zorgverlener toch graag weten hoe , in relatie tot de andere gezondheidsproblemen, gehandeld dient te worden, waarvoor het zinvol kan zijn de visie van de kaakchirurg te vragen.
Naar mijn gevoel gaat u dit punt uit de weg.

Overigens: op het moment dat u tegen advies van uw huidige tandarts de kies elders laat vullen, verbreekt u zelf eenzijdig de behandelrelatie al. Op het moment dat u dat doet, mag uw huidige tandarts u gewoon de deur wijzen. (is jurisprudentie over).
za, 11/13/2010 - 20:55 Permalink
Zwaantje

@Unix. U geeft aan onder behandeling te staan van een cardioloog en dat u, vanwege de kans op infecties (trekken van kiezen) niet over wil gaan tot het advies van de tandarts. Zoals u weet hoort u antibiotica profylaxe te krijgen voordat er een kies getrokken gaat worden, en dan maakt het niet uit welke kies er getrokken wordt want dat moet dan altijd want u heeft waarschijnlijk ooit in het verleden een open hart operatie ondergaan.

Ik ga ervan uit dat de tandarts hiervan op de hoogte is en zijn advies is dan wel degelijk iets om rekening mee te houden want een ontstoken verstandkies en hartproblematiek. Nou liever niet.

Als ik u was zou ik een belafspraak maken met uw cardioloog. Uw probleem uitleggen en zijn advies hierin vragen. Ik denk dat de cardioloog hetzelfde zal adviseren als de tandarts. Trekken en dan ook met de nodige voorzorgsmaatregelen. Nl. die antibiotica profylaxe.

Verder worden al dan niet gezonde bejaarden soms niet geopereerd omdat de kans op een zg. delier te groot is, maar dit komt heel zelden voor.

Neem contact op met uw cardioloog en laat u nogmaals goed voorlichten want als u bijvoorbeeld een fijne hobby heeft en daarbij gebruik maakt van bijvoorbeeld een mesje en u snijdt zich heeft u hetzelfde risico als bij het trekken van een (verstands)kies en als er volgende maand ijs op het water ligt en u gaat schaatsen en u daarbij valt en uw knie open haalt heeft u wederom hetzelfde risico als bij het trekken van de verstandskies.

Angst is een heel slechte raadgever.
zo, 11/14/2010 - 09:14 Permalink
unix

Overigens mag u dat wettelijk niet doen!

ahh we gaan de wet erbij halen.. nu ja ik heb groot nieuws voor u: binnen bepaalde grenzen mag ik dat weldegelijk.

U leest helaas niet wat ik schrijf, of begrijpt het niet, maar ik vrees dat het eigenlijk is dat u het niet wilt begrijpen, en gewoon niet openstaat voor de visie op uw probleem van serieuze zorgverleners...Daarnaast geeft u geen antwoord op mijn vragen, en draait dus om bepaalde zaken heen. Waarom? Op het moment namelijk dat u patient bij mij zou zijn en die vragen niet beantwoord, stel ik geen behandelplan op.

Ik begrijp donderse goed wat u schrijft, maar ik heb het idee dat u een tunnelvisie hebt. U negeert nl. de argumenten die ik heb. Zou u het voor uw rekening willen nemen om door het trekken van een kies problemen te veroorzaken? Ik denk het niet. U blijft maar doorgaan op het punt van de complicaties, maar als u even goed nadenkt dan weet u dat die niet hoeven plaats te vinden. Het kan maar hoeft niet en is ook niet waarschijnlijk gezien het verloop van mijn gebitshistorie. U wilt iemand dwingen een bepaalde behandeling te volgen omdat u vindt dat dat het beste is. Soms vind ik dat ook, maar nu niet. Mijn tandarts heeft geen vragen gesteld en ook geen behandelplan opgesteld. Hij doet nl. gewoon niets. Motiveert ook niets behalve te zeggen 'er kan misschien iets fout gaan'. Met dat soort vaagheden bereik je niets.

Overigens vind ik dat een behandelaar bij een verschil van inzicht niet meteen moet dreigen de behandelovereenkomst op te zeggen. Als iedereen dat deed werkte er in Nederland niemand meer samen. Overal zijn verschillen van inzicht en goed overleg kan heel veel oplossen. Dreigen en via andere manieren iemand dwingen zoals in feite mijn eigen tandarts doet (de kies niet vullen en laten verrotten zodat ie er toch uitmoet) lijkt mij geen goede zaak. En ook zijn risico.

misschien is het eens handig de visie van een kaakchirurg te vragen, in relatie tot de andere medische problemen.
en hier gaat u ook niet op in, terwijl dat wel het meest essentiele punt van mijn antwoord is.

Misschien ga ik dat ook wel doen. In ieder geval lijken twee dingen noodzakelijk: mijn tandarts moet beter motiveren en communiceren, mijn mondhygiëniste ook. En hij moet mij niet dwingen om een bepaalde behandeling te ondergaan terwijl hij niet ingaat op mijn argumenten.
In ieder geval zal ik een second opinion aanvragen.

Want u kunt wel hameren op vullen, en misschien kan dat in dit geval ook wel, zou ik de zaak voor moeten zien. Maar punt blijft dagt er desondanks, misschien voor een andere tand/kies wellicht een keer een ander probleem aan d eorde komt, en dan wil ik als zorgverlener toch graag weten hoe , in relatie tot de andere gezondheidsproblemen, gehandeld dient te worden, waarvoor het zinvol kan zijn de visie van de kaakchirurg te vragen.
Naar mijn gevoel gaat u dit punt uit de weg.

Ik ga dit zeker niet uit de weg. Het is zinvol om te weten wat een patiënt aan andere gezondheidsproblemen heeft. Daar gaat immers ook eigenlijk deze hele kwestie over en daar is ook mijn keuze in dit geval op gebaseerd. Maar mijn tandarts gaat daar niet op in en de mondhygiëniste ook niet (heb het haar helemaal uitgelegd en ze komt maar met een antwoord: de kies wordt niet gevuld. Zonder ook maar een moment in te gaan op wat ik heb gezegd). Waarschijnlijk snapt ze het gewoon niet.Overigens: op het moment dat u tegen advies van uw huidige tandarts de kies elders laat vullen, verbreekt u zelf eenzijdig de behandelrelatie al. Op het moment dat u dat doet, mag uw huidige tandarts u gewoon de deur wijzen. (is jurisprudentie over).


Mijn tandhygiëniste geeft geen advies maar blijft maar haar eigen standpunt herhalen. Overigens dank voor de aanwijzing.

Wat ik vorige keer ook zei. Bepaalde behandelingswijzen zullen in zijn algemeenheid goed zijn maar voor sommige patiënten niet. Dat is zorg op maat. Bepaald gezond eten voor iedereen kan voor mij vergif zijn.

Hartelijk dank voor uw reaktie.
zo, 11/14/2010 - 22:50 Permalink
vV

zoals ik al stelde: visie kaakchirurg (die heeft namelijk echt veel vaker met het bijltje gehakt, en kan ook makkelijk overleggen met cardioloog).

U beschuldigd mij van tunnelvisie, die is leuk....U blijft zelf hameren op uw eigen argumenten, en nee ik zit niet te wachten op complicaties vanwege trekken... Ik zit echter helemaal niet te wachten op complicaties door de meest zinnige behandeling nu niet te doen op basis van verkeerde argumenten...Dus zonder visie kaakchirurg/cardioloog etc.. Die route is gewoon nu eerste keus...gewoon, om ECHT te weten wat de risico`s zijn....

En ja uw tandarts mag eea motiveren. Is verwijtbaar dat er onvoldoende uitleg is geweest waarom dit wel en dat niet.

Ik dreig trouwens ook niet zomaar een behandelrelatie op te zeggen vanwege verschil in inzicht, ik doe dat pas wanneer de uitleg niet helpt, en iemand desondanks een eigen, mi onjuiste weg wilt blijven bewandelen. En niet openstaat voor argumentatie . Want uw tandarts heeft misschien geen argumenten gegeven, maar ik wel, en daar blijft u aan voorbij gaan ""misschien"" gaat u wel een bepaalde richting op, nu ja, heb ik als zorgverlener waar vervolgens wel bepaalde verantwoordelijkheden neergelegd worden dus helemaal niets aan...er staan trouwens ook nog een paar niet beantwoorde vragen open.

Over die vragen gesproken: als het goed is heeft u bij uw tandarts een medische anamnese (vragenlijst over gezondheid en medicatiegebruik) in moeten vullen. Heeft u dat niet, zou ik daar dus, ook zonder deze discussie, wel weggaan....
zo, 11/14/2010 - 23:27 Permalink
unix

zoals ik al stelde: visie kaakchirurg (die heeft namelijk echt veel vaker met het bijltje gehakt, en kan ook makkelijk overleggen met cardioloog).

U beschuldigd mij van tunnelvisie, die is leuk....U blijft zelf hameren op uw eigen argumenten, en nee ik zit niet te wachten op complicaties vanwege trekken... Ik zit echter helemaal niet te wachten op complicaties door de meest zinnige behandeling nu niet te doen op basis van verkeerde argumenten...Dus zonder visie kaakchirurg/cardioloog etc.. Die route is gewoon nu eerste keus...gewoon, om ECHT te weten wat de risico`s zijn....

En ja uw tandarts mag eea motiveren. Is verwijtbaar dat er onvoldoende uitleg is geweest waarom dit wel en dat niet.

Ik dreig trouwens ook niet zomaar een behandelrelatie op te zeggen vanwege verschil in inzicht, ik doe dat pas wanneer de uitleg niet helpt, en iemand desondanks een eigen, mi onjuiste weg wilt blijven bewandelen. En niet openstaat voor argumentatie . Want uw tandarts heeft misschien geen argumenten gegeven, maar ik wel, en daar blijft u aan voorbij gaan ""misschien"" gaat u wel een bepaalde richting op, nu ja, heb ik als zorgverlener waar vervolgens wel bepaalde verantwoordelijkheden neergelegd worden dus helemaal niets aan...er staan trouwens ook nog een paar niet beantwoorde vragen open.

Over die vragen gesproken: als het goed is heeft u bij uw tandarts een medische anamnese (vragenlijst over gezondheid en medicatiegebruik) in moeten vullen. Heeft u dat niet, zou ik daar dus, ook zonder deze discussie, wel weggaan....


Ik zal alle antwoorden van u nog even opnieuw doorlopen om te zien welke vragen ik niet heb beantwoord. Ik hoop dat u begrijpt dat voor mij deze situatie er ook een is van totale verrassing 9nog nooit onenigheid gehad met een hulpverlener, ook niet met mijn eigen tandarts). Er is inderdaad geen lijstje ingevuld over mijn medische situatie, er is wel gevraagd naar medicijnen door de andere mondhygiëniste.
Ik kom hier op terug. Opnieuw dank voor uw serieuze antwoorden. Het is goed om uw visie te lezen.
ma, 11/15/2010 - 16:54 Permalink
vV

zuiver medicijngebruik is onvoldoende om risico`s van behandelingen in te schatten, en invloed van de gezondheid op gebit en behandelingen en vv.
Inmiddels is men zover dat een medische anamnese afnemen, en regelmatig updaten tot de basis van goede praktijkvoering behoort. Het is ook een van de dingen waar de inspectie op let wanneer men een praktijk bezoekt.
Maar zonder dat gegeven is het nog steeds pure noodzaak. Snap niet dat er nog collegae zijn die dat niet doen! Maar wel van alles willen.
Zoals gesteld: alleen om die reden al...
Vragen die open staan betreffen specifiek de aard van d emedische problemen en gebruikte medicatie ed.
Onder de streep is het gewoon inschatten van een risico, maar dan meot je wel alle noodzakelijke info hebben.

In een dergelijk geval zou ik een medische anamnese ter beschikking hebben, en zeer waarschijnlijk aan d ehand daarvan al gecommuniceerd met cardioloog over risico en eventuele noodzakelijke maatregelen, en wellicht ook al met de kaakchirurg idem, en zijn visie gevraagd hebben.Dat weet je waar je aan begint, en kan ik dat ook richting patient vertellen. En zo zou het mi moeten gaan.
Vind de opstelling van uw tandarts dus niet kunnen..
ma, 11/15/2010 - 17:15 Permalink
Providentia

Ik vraag mij af wat er eigenlijk zou moeten gebeuren in uw ogen als de kies eruit zou moeten vanwege een ontsteking.

Kan dat dan ook niet door de ziekten?

Verder heeft u het over een buitenlandse oragnisatie. Hebben die uw caries in uw verstandskies gezien dan? Of wordt dit alleen gezegd op basis van de schriftelijke informatie die u geeft.

Wij vullen ook wel eens geen verstandskiezen als deze bijvoorbeeld erg broos zijn en deze een grote kans hebben dat het vullen niet slaagt. Dan is er helemaal niets mis mee om een advies van een extractie te geven.


Even een voorbeeldje:
Wij hebben eens een patient gehad die een ernstige vorm van gingivitis had (tandvleesontsteking). Dit is tientallen keren vermeld tegen haar en dat ze naar de MH moet gaan om zich te laten behandelen en een nieuwe kweek te laten maken omdat er kans bestaat dat het zich ontwikkeld naar parodontitis als er niets aan gedaan wordt. Ze ging maar niet en ging maar niet. Een jaar later wel, en toen bleek dat het best ernstig gesteld was en werd er gevraagd waarom ze niet eerder was gekomen. Zij meldde dat wij daar nooit iets over hadden gezegd, terwijl dat heel niet waar is, op haar patientenkaart staat ook 15 keer! vermeld dat ze een advies heeft gehad voor de MH ivm die en die problemen.

De tandarts heeft toen ook de behandeling van diegene stopgezet om die redenen. En nu zitten ze in een rechtszaak. De tandarts kan nu dus alle problemen en rotzooi weer opruimen omdat mensen gewoon niet luisteren.
ma, 11/15/2010 - 19:32 Permalink
Lieneke

Even 3 vragen:
* Waarom moest de verstandskies er in eerste instantie eruit? Aangezien u bij de mondhygienist bent, vermoed ik dat er een pocket zit achter de op een na laastse kies. Zou dat kunnen kloppen?
* Wat denkt u dat de gevolgen zijn voor uw gezondheid als deze kies blijft zitten. Zou dat niet risicovoller zijn dan trekken?
* Die andere mondhygienist, had deze uw gegevens? Zat deze mondhygienist in dezelfde praktijk?
ma, 11/15/2010 - 20:00 Permalink
unix

Even 3 vragen:
* Waarom moest de verstandskies er in eerste instantie eruit? Aangezien u bij de mondhygienist bent, vermoed ik dat er een pocket zit achter de op een na laastse kies. Zou dat kunnen kloppen?
* Wat denkt u dat de gevolgen zijn voor uw gezondheid als deze kies blijft zitten. Zou dat niet risicovoller zijn dan trekken?
* Die andere mondhygienist, had deze uw gegevens? Zat deze mondhygienist in dezelfde praktijk?


De verstandskies moest er uit omdat de tandarts dat graag wilde. Hij vond dat 'er iets mis kon gaan'. Wat dan wel heeft hij nooit vermeld. De kies was volledig intact en niet ontstoken, ook geen tandvleesontsteking, staat niet scheef of heeft andere problemen. Er zit geen pocket achter de laatste kies. Alle kiezen zijn oorspronkelijk hoewel wel veel zijn gevuld. Ook daar heb ik geen last van. En daar zitten ook geen gaatjes in.
Als de kies blijft zitten gebeurt er niets met mijn gezondheid denk ik. Ik onderhoud mijn gebit zeer goed. Het risico wordt wel vergroot omdat mijn tandarts niet wil vullen bij een beginnend gaatje. Overigens heel toevallig dat dat er nu zou zitten. Laat ik nog controleren bij de second opinion.
De andere mondhygiëniste (noem ik hier even MH2 om verwarring te voorkomen) zit in dezelfde praktijk en heeft al mijn gegevens.
MH1 praat net als mijn tandarts "er zou in het weekend iets met die kies kunnen gebeuren', legt niet uit wat dan wel, luistert niet naar mijn overwegingen om het niet te doen. Kortom: bangmakerij.
Dank voor uw reaktie.
di, 11/16/2010 - 07:32 Permalink
unix

@Unix. U geeft aan onder behandeling te staan van een cardioloog en dat u, vanwege de kans op infecties (trekken van kiezen) niet over wil gaan tot het advies van de tandarts. Zoals u weet hoort u antibiotica profylaxe te krijgen voordat er een kies getrokken gaat worden, en dan maakt het niet uit welke kies er getrokken wordt want dat moet dan altijd want u heeft waarschijnlijk ooit in het verleden een open hart operatie ondergaan.

Ik ga ervan uit dat de tandarts hiervan op de hoogte is en zijn advies is dan wel degelijk iets om rekening mee te houden want een ontstoken verstandkies en hartproblematiek. Nou liever niet.

Als ik u was zou ik een belafspraak maken met uw cardioloog. Uw probleem uitleggen en zijn advies hierin vragen. Ik denk dat de cardioloog hetzelfde zal adviseren als de tandarts. Trekken en dan ook met de nodige voorzorgsmaatregelen. Nl. die antibiotica profylaxe.

Verder worden al dan niet gezonde bejaarden soms niet geopereerd omdat de kans op een zg. delier te groot is, maar dit komt heel zelden voor.

Neem contact op met uw cardioloog en laat u nogmaals goed voorlichten want als u bijvoorbeeld een fijne hobby heeft en daarbij gebruik maakt van bijvoorbeeld een mesje en u snijdt zich heeft u hetzelfde risico als bij het trekken van een (verstands)kies en als er volgende maand ijs op het water ligt en u gaat schaatsen en u daarbij valt en uw knie open haalt heeft u wederom hetzelfde risico als bij het trekken van de verstandskies.

Angst is een heel slechte raadgever.


Dank voor uw reaktie. U geeft mij informatie die mijn tandarts mij niet geeft. Ik heb bij het trekken van een andere verstandskies (voordat de huidige problematiek speelde) helemaal geen antibiotica gehad. Had volgens u dus wel gemoeten. Er zijn inderdaad hartproblemen, maar ook andere. Ik heb geen gevaarlijke hobbies waar gevaar van verwonding is.
Ik zal eerst een second opinion doen en daarna mijn cardioloog raadplegen.
di, 11/16/2010 - 08:07 Permalink
unix

Ik vraag mij af wat er eigenlijk zou moeten gebeuren in uw ogen als de kies eruit zou moeten vanwege een ontsteking.

Kan dat dan ook niet door de ziekten?

Dat lijkt mij niet waarschijnlijk.

Verder heeft u het over een buitenlandse oragnisatie. Hebben die uw caries in uw verstandskies gezien dan? Of wordt dit alleen gezegd op basis van de schriftelijke informatie die u geeft.

Op basis van schriftelijke informatie. Het is een standpunt van de overkoepelende organisatie.

Wij vullen ook wel eens geen verstandskiezen als deze bijvoorbeeld erg broos zijn en deze een grote kans hebben dat het vullen niet slaagt. Dan is er helemaal niets mis mee om een advies van een extractie te geven.

De kies is niet broos en zit rechtop. Er is ook geen pijn.

Even een voorbeeldje:
Wij hebben eens een patient gehad die een ernstige vorm van gingivitis had (tandvleesontsteking). Dit is tientallen keren vermeld tegen haar en dat ze naar de MH moet gaan om zich te laten behandelen en een nieuwe kweek te laten maken omdat er kans bestaat dat het zich ontwikkeld naar parodontitis als er niets aan gedaan wordt. Ze ging maar niet en ging maar niet. Een jaar later wel, en toen bleek dat het best ernstig gesteld was en werd er gevraagd waarom ze niet eerder was gekomen. Zij meldde dat wij daar nooit iets over hadden gezegd, terwijl dat heel niet waar is, op haar patientenkaart staat ook 15 keer! vermeld dat ze een advies heeft gehad voor de MH ivm die en die problemen.

De tandarts heeft toen ook de behandeling van diegene stopgezet om die redenen. En nu zitten ze in een rechtszaak. De tandarts kan nu dus alle problemen en rotzooi weer opruimen omdat mensen gewoon niet luisteren.


Mijn tandarts heeft mij nog nooit uitgelegd wat de reden voor extractie is. Op een vage uitspraak als: 'Er kan iets misgaan.' ga ik niet in. Mijn gebit is verder is goede conditie, dus er is ook geen enkele reden voor ongerustheid op dat vlak. Er zijn bij mij nog nooit gingivitus problemen e.d. geweest.

Maar ik denk dat als een tandarts wil trekken het risico voor de 'rommel' die dat weer geeft (complicaties die daarbij weer kunnen ontstaan, en dat is ook heel goed mogelijk) zelf moet nemen. Niemand praat over de complicaties van trekken. Ook voor niet vullen moet de tandarts de volledige verantwoordelijkheid dragen.

Dank voor uw reaktie.
di, 11/16/2010 - 08:20 Permalink
vV

inmiddels ben ik hier wel klaar. Mening van een second opinion boeit mij niet zo, wel de visie van de eigen tandarts. Ik denk dat het wijs is eerst die nu eens te vragen wat, hoe, waarom cq waarom niet. En ook zijn verhaal waarom geen anamnese is afgenomen ben ik wel in geinteresseerd. En uiteraard visie cardioloog. Overigens is niet bij elke hartafwijking een profylaxe met AB nodig, maar ik heb dus nog steeds geen antwoord op mijn vragen wat e rprecies aan de hand is, en welke medicatie .....Zo moeilijk kan dat niet zijn toch, of weet u het zelf misschien niet precies?
di, 11/16/2010 - 08:30 Permalink
unix

Na de teksten over en weer gelezen te hebben, ben ik van mening dat er een communicatieprobleem is tussen u en uw tandarts en wellicht uw mondhygiënist. Er zijn namelijk beweegredenen om de kies te trekken. Een verstandskies is vaak moeilijk te reinigen (door de patiënt zelf) en dit blijkt in uw geval ook uit het feit dat er een gaatje is ontstaan in de kies. Wellicht is er meer aan de hand. Vanwege de moeilijkheidsgraad om de kies goed te kunnen reinigen kan er een ontsteking ontstaan van uw tandvlees. Tandvleesontsteking is een sluimerende ziekte waarvan men niets merkt, maar toch aanwezig is. Wanneer deze ontsteking doorzet, kan het zo zijn dat andere omliggende kiezen bij de ontsteking worden betrokken en dus het ontstekingsgebied zich uitbreidt. Daarbij ligt de kies in een gebied waar u nauwelijks mee kauwt, omdat deze zo ver achter in de mond ligt. Het trekken van de verstandskies is daarom wellicht niet een directe oplossing (u heeft er namelijk geen last van) maar wel een preventieve oplossing (met het trekken van de kies verdwijnt ook de ontsteking, en kunt u zelfs omliggende kiezen beter schoonhouden, wat beide de kans op ontsteking van uw gebit verminderd). Gezien ik uw situatie niet precies kan beoordelen (u bent immers niet bij mij in de stoel geweest), kunt u het bovenstaande wellicht ook bespreken met uw behandelaars (tandarts, mondhygiënist en eventueel cardioloog).

Wat betreft uw voorkeur de kies niet te trekken gezien uw huidige algehele gezondheid, lijkt het mij verstandig dat u uw tandarts vraagt contact op te nemen met de cardioloog en/of huisarts om uw gezondheidssituatie te bespreken en zo tot een gefundeerd behandelplan te komen, mocht u na dit korte betoog toch besluiten de kies te laten verwijderen. Communicatie tussen de verschillende zorgverleners verschaft wellicht meer duidelijkheid bij uw tandarts, en uiteindelijk bij u.


Hartelijk dank voor uw uitleg en informatie. Ik denk inderdaad dat er een fiks communicatieprobleem is bij zowel mijn tandarts als mondhygiëniste. Ze doen niks met mijn opmerkingen, maar blijven hun eigen standpunt herhalen, nl. de kies moet eruit, hoe dan ook. Als het niet goedschiks gaat dan wel kwaadschiks. Er wordt niet geluisterd. Dan is de communicatie verdwenen. Ondanks dat ik probeer om het op gang te houden.
Mijn gezondheidssituatie is gecompliceerd omdat er meer zaken tegelijk spelen die elkaar ook nog eens beinvloeden. De medicatie is ook lastig. Dus ik moet heel voorzichtig manoevreren met allerlei zaken die dit proces kunnen verstoren. Het zijn heel moeilijk te begrijpen dingen. Ik ben inmiddels achter een aantal manieren om de zaak in een soort evenwicht te houden, maar regelmatig gaat het toch nog mis. Door de medicijnen wordt een andere oplossing min of meer teniet gedaan en zijn klachten verergerd. Het klinkt allemaal wat vaag, maar klopt wel.
Heb ook regelmatig bloedingen in mijn mond. Daarom ben ik ook huiverig voor trekken, omdat er nu al, zonder wondje, bloedingen optreden.
di, 11/16/2010 - 08:41 Permalink
unix

inmiddels ben ik hier wel klaar. Mening van een second opinion boeit mij niet zo, wel de visie van de eigen tandarts. Ik denk dat het wijs is eerst die nu eens te vragen wat, hoe, waarom cq waarom niet. En ook zijn verhaal waarom geen anamnese is afgenomen ben ik wel in geinteresseerd. En uiteraard visie cardioloog. Overigens is niet bij elke hartafwijking een profylaxe met AB nodig, maar ik heb dus nog steeds geen antwoord op mijn vragen wat e rprecies aan de hand is, en welke medicatie .....Zo moeilijk kan dat niet zijn toch, of weet u het zelf misschien niet precies?


Waarom mijn tandarts geen anamnese heeft afgenomen weet ik niet. Heb zojuist uw vragen in alle antwoorden doorgenomen en kom tot twee onbeantwoorde vragen. 1. medicatie 2. risico waardoor?

Antw. 1 Betablokkers. Lastig in te stellen, gaat nog vaak mis, door ook gebruik andere medicijnen waarvan eentje (Pantozol) niet goed bij betablokker past (andere maagzuurremmers slaan of niet aan of geven complicaties). Bloedverdunner, die regelmatig bloedingen in mond geeft. Ook zonder trekken! Het geheel is lastig te reguleren en regelmatig gaat het fout (hartritme op hol, bloeddruk zeer laag - 90/70 - en veel bijwerkingen: zeer duizelig, vergeetachtigheid, depressiviteit, gevoel van totale ontregeling). Dat is erg lastig te hanteren.
Mijn allergie voor bepaalde voedingsstoffen - biogene aminen - waarvoor ik een dieet heb, verergert door de medicijnen en leidt tot stevige migraine aanvallen. De combinatie van allergie en hartritmeproblemen en -medicijnen hiervoor werkt ook versluierend op vaststellen van wat er nu precies op een bepaald moment aan de hand is. Ik vermoed dat er een wederzijdse beinvloeding is.
Door bovenstaande ben ik niet erg geneigd om het moeilijk in te stellen evenwicht in de medicatie te verbreken. Het heeft al heel lang gekost om er enigszins een bepaald evenwicht in te krijgen.
Spastische darm geeft slokdarmproblemen. Op zich medisch niet verontrustend, maar wel erg vervelend. Tel daar nog eens bij op dat ik geen pijnstiller als Ibuprofen kan gebruiken (de enige die mij nog wat hielp bij de migraine problemen) mag gebruiken bij de betablokker, bepaalde verdovingsstoffen niet mag gebruiken bij de betablokker en door de allergie ook bepaalde sedatie niet mag hebben, en door de betablokker bepaalde antibiotica niet mag hebben, dat er een vervelende situatie ontstaan is. U zult zich denk ik kunnen voorstellen dat ik niet zit te wachten op nog meer problemen. Dus geen complicaties bij trekken erbij. Ik ben overigens al jaren hiermee onder de pannen.
2. risico waardoor? Als ik de moeilijk in te stellen medicatie onderbreek voor het trekken van de kies, moet ik opnieuw het hele traject door van instellen. Op een of andere manier stelt het bij mij zich moeilijk in. Zelf heb ik het vermoeden dat er iets onbekends speelt of dat mijn lichaam gewoon iets anders functioneert dan bij anderen. In de geneesmiddelenindustrie is dit inmiddels ook bekend (heb ik in gewerkt).
Bij een bloeding is dit lastig te hanteren. Ik meen dan ook dat het risico van trekken groter is dan het risico van niet trekken en gewoon de kies vullen. Maar dat ga ik uitzoeken. Met mijn eigen tandarts is de communicatie dusdanig lastig dat ik daar geen heil meer in zie op dit moment. Ik wil eerst mijzelf laten informeren door iemand die niet direct bij de zaak betrokken is. Uw oordeel en van de anderen hier op het forum heb ik danook zeer op prijs gesteld.

Ik ga zelf eerst een second opinion doen, dan gesprek met cardioloog en eventueel daarna met kaakchirurg.
Tot zover even. Ik hoop dat u hiermee voldoende antwoord op uw vragen heeft. Nogmaals dank voor al uw inspanningen.
di, 11/16/2010 - 09:09 Permalink
Lieneke

Even 3 vragen:
* Waarom moest de verstandskies er in eerste instantie eruit? Aangezien u bij de mondhygienist bent, vermoed ik dat er een pocket zit achter de op een na laastse kies. Zou dat kunnen kloppen?
* Wat denkt u dat de gevolgen zijn voor uw gezondheid als deze kies blijft zitten. Zou dat niet risicovoller zijn dan trekken?
* Die andere mondhygienist, had deze uw gegevens? Zat deze mondhygienist in dezelfde praktijk?


De verstandskies moest er uit omdat de tandarts dat graag wilde. Hij vond dat 'er iets mis kon gaan'. Wat dan wel heeft hij nooit vermeld. De kies was volledig intact en niet ontstoken, ook geen tandvleesontsteking, staat niet scheef of heeft andere problemen. Er zit geen pocket achter de laatste kies. Alle kiezen zijn oorspronkelijk hoewel wel veel zijn gevuld. Ook daar heb ik geen last van. En daar zitten ook geen gaatjes in.
Als de kies blijft zitten gebeurt er niets met mijn gezondheid denk ik. Ik onderhoud mijn gebit zeer goed. Het risico wordt wel vergroot omdat mijn tandarts niet wil vullen bij een beginnend gaatje. Overigens heel toevallig dat dat er nu zou zitten. Laat ik nog controleren bij de second opinion.
De andere mondhygiëniste (noem ik hier even MH2 om verwarring te voorkomen) zit in dezelfde praktijk en heeft al mijn gegevens.
MH1 praat net als mijn tandarts "er zou in het weekend iets met die kies kunnen gebeuren', legt niet uit wat dan wel, luistert niet naar mijn overwegingen om het niet te doen. Kortom: bangmakerij.
Dank voor uw reaktie.


Dan lijkt het me op zijn plaats uw tandarts te vragen waarom die kies dan precies getrokken moet worden. Dan blijkt vanzelf of het laten zitten ervan, schade kan geven aan uw gezondheid.

Als de mondhygienist in dezelfde praktijk zit, heeft ze/hij ook de medische anamnese van deze praktijk (als deze is afgenomen..).

U vindt het bangmakerij, maar het is ook de plicht van een zorgverlener u van deze risico's op de hoogte te stellen.
di, 11/16/2010 - 09:21 Permalink
vV

ik vind dit niet zo schokkend allemaal.
Om bloedingen tegen te gaan hebben we tegenwoordig Hemcon ter beschikking, gebruik het zelf in dergelijke gevallen ook, werkt prima. Plaatje hemcon, hechten en potdicht. echt geen risico op bloeding.

Gezien de hartproblematiek zou ik in een dergelijk geval bij de kaakchirurg de extractie laten doen, niet vanwege de extractie op zich maar vanwege de genoemde klachten. En dan misschien nog voornamelijk voor d egemoedsrust van de patient...Is allemaal overigens nog steeds geen reden een behandeling als een extractie niet uit te voeren, de risico`s van een opkomende (al dan niet acute) ontsteking zijn eigenlijk erger dan de risico`s bij een gecontroleerde extractie. En die risico`s zullen in de tijd alleen maar toenemen, dus beter nu de punten waar een dergelijk risico bestaat opruimen.
U bent wel het schoolvoorbeeld waarom een medische anamnese ook bij de tandarts dus echt gewoon nodig is.
di, 11/16/2010 - 09:29 Permalink
unix

ik vind dit niet zo schokkend allemaal.
Om bloedingen tegen te gaan hebben we tegenwoordig Hemcon ter beschikking, gebruik het zelf in dergelijke gevallen ook, werkt prima. Plaatje hemcon, hechten en potdicht. echt geen risico op bloeding.

Gezien de hartproblematiek zou ik in een dergelijk geval bij de kaakchirurg de extractie laten doen, niet vanwege de extractie op zich maar vanwege de genoemde klachten. En dan misschien nog voornamelijk voor d egemoedsrust van de patient...Is allemaal overigens nog steeds geen reden een behandeling als een extractie niet uit te voeren, de risico`s van een opkomende (al dan niet acute) ontsteking zijn eigenlijk erger dan de risico`s bij een gecontroleerde extractie. En die risico`s zullen in de tijd alleen maar toenemen, dus beter nu de punten waar een dergelijk risico bestaat opruimen.
U bent wel het schoolvoorbeeld waarom een medische anamnese ook bij de tandarts dus echt gewoon nodig is.


Het is niet alleen het gevaar van bloeding het is ook het lastige van de medicijnen die lastig ingesteld worden. Een onderbreking geeft vervelende gevolgen voor de instelling. Dat is ook een overweging.

Zoals gemeld ga ik een aantal akties ondernemen. Inderdaad is dit een goed voorbeeld van hoe het mis gaat: geen anamnese, onvoldoende communicatie e.d.
Ik weet nu voldoende om verder mee te gaan. Mocht ik daartoe reden hebben dan meld ik mij weer opnieuw. Hartelijk dank voor alle informatie van uw kant.
di, 11/16/2010 - 14:17 Permalink
unix

Even 3 vragen:
* Waarom moest de verstandskies er in eerste instantie eruit? Aangezien u bij de mondhygienist bent, vermoed ik dat er een pocket zit achter de op een na laastse kies. Zou dat kunnen kloppen?
* Wat denkt u dat de gevolgen zijn voor uw gezondheid als deze kies blijft zitten. Zou dat niet risicovoller zijn dan trekken?
* Die andere mondhygienist, had deze uw gegevens? Zat deze mondhygienist in dezelfde praktijk?


De verstandskies moest er uit omdat de tandarts dat graag wilde. Hij vond dat 'er iets mis kon gaan'. Wat dan wel heeft hij nooit vermeld. De kies was volledig intact en niet ontstoken, ook geen tandvleesontsteking, staat niet scheef of heeft andere problemen. Er zit geen pocket achter de laatste kies. Alle kiezen zijn oorspronkelijk hoewel wel veel zijn gevuld. Ook daar heb ik geen last van. En daar zitten ook geen gaatjes in.
Als de kies blijft zitten gebeurt er niets met mijn gezondheid denk ik. Ik onderhoud mijn gebit zeer goed. Het risico wordt wel vergroot omdat mijn tandarts niet wil vullen bij een beginnend gaatje. Overigens heel toevallig dat dat er nu zou zitten. Laat ik nog controleren bij de second opinion.
De andere mondhygiëniste (noem ik hier even MH2 om verwarring te voorkomen) zit in dezelfde praktijk en heeft al mijn gegevens.
MH1 praat net als mijn tandarts "er zou in het weekend iets met die kies kunnen gebeuren', legt niet uit wat dan wel, luistert niet naar mijn overwegingen om het niet te doen. Kortom: bangmakerij.
Dank voor uw reaktie.


Dan lijkt het me op zijn plaats uw tandarts te vragen waarom die kies dan precies getrokken moet worden. Dan blijkt vanzelf of het laten zitten ervan, schade kan geven aan uw gezondheid.

Als ik mijn second opinion heb gedaan zal ik dat ook zeker doen.

Als de mondhygienist in dezelfde praktijk zit, heeft ze/hij ook de medische anamnese van deze praktijk (als deze is afgenomen..).

Deze is niet afgenomen.

U vindt het bangmakerij, maar het is ook de plicht van een zorgverlener u van deze risico's op de hoogte te stellen.


Dat wordt nu niet gedaan. Er wordt alleen een vage mededeling gedaan zonder nadere toelichting. Dat is onvoldoende. Daarom vind ik dat ook niet een serieuze manier van werken. Overigens is het heel frappant dat niemand het heeft over de risico's van de extractie. Aan elke ingreep zitten risico's. Vorige keer had ik (bij extractie van een andere verstandskies) een stijve lip.
di, 11/16/2010 - 14:27 Permalink
vV

Een onderbreking geeft vervelende gevolgen voor de instelling. Dat is ook een overweging.

wie heeft het over onderbreken van medicatie? zeer waarschijnlijk totaal niet nodig.

Ik krijg heel erg het gevoel inmiddels (had ik trouwens al eerder) dat u op basis van wat u weet of denkt te weten (of wellicht, misschien niet eens op u toepasbare, info van internet geplukt, uw besluit al genomen heeft. Zonder de verantwoordelijk zorgverleners, zoals oa de cardioloog, er naar te vragen.
En vervolgens krijgt de tandarts de zwarte piet toegespeelt.
(ben wel van mening dat u , in dit specifieke geval, daar dus om meerdere redenen niet meer moet zijn).
Maar ja, een zorgverlener heeft , tot op zekere hoogte, de plicht te informeren. De patient zelf heeft natuurlijk ook de plicht na te vragen indien info onduidelijk is/overkomt, of naar gevoel patient incompleet is.
U kunt het niet allemaal de tandarts verwijten in ieder geval, heeft er zelf ook nog een erg duidelijke rol in.

Wat u na alle info hierboven nog met een second opinion wilt is mij overigens niet duidelijk, vind het ook niet (meer) erg zinvol..
di, 11/16/2010 - 15:00 Permalink
unix

Een onderbreking geeft vervelende gevolgen voor de instelling. Dat is ook een overweging.

wie heeft het over onderbreken van medicatie? zeer waarschijnlijk totaal niet nodig.

Dat is zeker nodig. Ik vind dat u hier een zeer onprofessionele opmerking maakt. Het valt me trouwens ook op dat u niet goed in de gaten heeft wat medicatie voor een patiënt betekent en wat er zich allemaal afspeelt in het lichaam van een cliënt. U gaat er heel luchthartig mee om. Het zou niet de eerste keer zijn dat verkeerde soorten medicatie bij elkaar worden toegediend. Hier worden veel fouten meegemaakt. Alleen maar kijken naar het trekken van een kies is te kort door de bocht. Kijk eens naar de soort verdoving die gebruikt wordt en de pijnstillers die NIET gebruikt kunnen worden, zodat de patiënt rondloopt met pijn (zoals Ibuprofen). Paracetamol werkt bij mij niet. Ook de allergie vereist speciale verdoving (in het ziekenhuis zag men dat gelukkig wel). Het lijkt wel of alles wat ik over de medicatie heb gezegd niet overgekomen is.

Ik krijg heel erg het gevoel inmiddels (had ik trouwens al eerder) dat u op basis van wat u weet of denkt te weten (of wellicht, misschien niet eens op u toepasbare, info van internet geplukt, uw besluit al genomen heeft. Zonder de verantwoordelijk zorgverleners, zoals oa de cardioloog, er naar te vragen.
En vervolgens krijgt de tandarts de zwarte piet toegespeelt.
(ben wel van mening dat u , in dit specifieke geval, daar dus om meerdere redenen niet meer moet zijn).


U geeft zelf ook aan dat mijn tandarts het niet goed doet, dan moet u mij niet verwijten hem de zwarte piet toe te spelen. Ik geef duidelijk aan dat er om bepaalde redenen bezwaren bestaan om nu tot extractie over te gaan, maar er wordt niet op gereageerd door noch mijn tandarts noch mijn mondhygiëniste. Iemand anders op dit forum heeft ook al aangegeven dat er een fiks communicatieprobleem is tussen mijn tandarts en mij (vanuit de tandarts die geen info en feedback geeft).
De informatie die ik heb komt wel degelijk van profs, o.a. de apotheek en lees voor de aardigheid maar eens de bijsluiters en voeg daarbij mijn eigen ervaringen. Mijn huisarts heeft meer vertrouwen in mij en mijn bevindingen dan u. Als u iets van geneesmiddelen wist dan zou u wel voorzichtiger zijn in uw beweringen. Vele middelen zijn zeker niet ongevaarlijk, vooral als ze samen met andere middelen (b.v. sedatie) worden gebruikt.

Maar ja, een zorgverlener heeft , tot op zekere hoogte, de plicht te informeren. De patient zelf heeft natuurlijk ook de plicht na te vragen indien info onduidelijk is/overkomt, of naar gevoel patient incompleet is.
U kunt het niet allemaal de tandarts verwijten in ieder geval, heeft er zelf ook nog een erg duidelijke rol in.

Ik vind dat de tandarts nu zelf moet komen met informatie. Ik ben geen tandarts. Door niet te informeren neemt hij zelf het risico. Dat is verwijtbaar. Ik ben nb. nu al drie jaar met dit gedoe bezig, dan wordt het toch wel eens tijd dat hij zelf het initiatief neemt en informeert. Hij vraagt ook niets: geen anamnese b.v.

Wat u na alle info hierboven nog met een second opinion wilt is mij overigens niet duidelijk, vind het ook niet (meer) erg zinvol..


U gaat nu weer uit van uw eigen opvatting. Niet iedereen zal die delen. Hoewel ik het met bepaalde meningen van u wel eens ben, kan ik me toch niet aan het idee onttrekken dat u vooral vanuit een onwrikbare visie spreekt (iets dat u mij verwijt). Het komt nl. altijd neer op de conclusie: trekken. Verwijzen naar de kaakchirurg wijst daarop. Wat moet ik daar als ik vind dat de kies moet worden gevuld. Hoe erg het met de kies is gesteld, wil ik weten in een second opnion. Daarna zal ik bekijken wat mogelijk is.

Ik weet inmiddels genoeg over deze zaak en sluit nu de discussie over dit topic. Allen hartelijk dank.
di, 11/16/2010 - 20:28 Permalink
unix

Weet je of de tandarts hem kán vullen? En wat zijn bezwaar precies is, wat vullen betreft, wat er dan mis zou kunnen gaan?

Ik heb een keer plusmin in dezelfde situatie gezeten. Eerste advies was ook trekken, maar ook ik had bepaalde redenen om dat niet te willen. Tandarts respecteerde dat. Hij wist niet helemaal zeker of het vullen goed zou lukken vanwege de lastige lokatie, maar we hebben toen afgesproken dat hij wel eerst zou proberen een goede vulling te maken.

Maar om antwoord te geven op je vraag: neem aan dat de tandarts het vullen mag weigeren als hij dat echt een onverstandige behandeling vindt, maar ik vind dat dan wel heel duidelijk gemaakt mag worden waarom.

Als je geen duidelijke uitleg krijgt zou je nog een tweede mening kunnen vragen aan een andere tandarts. Als deze vullen wel een goede oplossing vindt zou je dat je eigen tandarts nog voor kunnen leggen.


Hartelijk dank voor uw bijdrage. Ik vind het belangrijk om uw ervaring te kennen. Gelukkig ben ik niet de enige die dit overkomt. Ik vind het wel erg verstard van mijn tandarts om zich zo vast te bijten in zijn standpunt. Ik ga uw advies opvolgen. Een second opinion.
di, 11/16/2010 - 20:31 Permalink
Lieneke

Nee, dat wordt niet gedaan omdat u er waarschijnlijk niet duidelijk naar vraagt...dus vraag om een heldere uitleg met plaatjes en de hele mikmak.


Ik vind dat een professional dat uit eigener beweging hoort te doen. Ik ben de patiënt en niet de tandarts. Daar hebben ze inmiddels zo'n 3 jaar de tijd voor gehad.......


Ok..ik geef het ook op...
di, 11/16/2010 - 21:48 Permalink
Zwaantje

@Unix

Wat ik uit uw reply begrijp is dat u betablokkers gebruikt en antistollingsmiddelen. Vermoedelijk heeft u dus hartritme stoornissen en een verhoogde bloedingsneiging en/of trombose.

Ik zie zelf geen indicatie dat u antibiotica profylaxe nodig zou hebben als uw verstandskies zou worden getrokken want u heeft geen operatie aan uw hart ondergaan.

U heeft het zelf over infecties maar of u daar een voorgeschiedenis van heeft vermeldt u ook niet. Blijkbaar is uw enige motivatie dat u niet opnieuw wil worden ingesteld met de medicatie als de kies zou worden getrokken. Maar er is helemaal geen sprake van dat u zou moeten stoppen met uw medicatie want wat ik lees is dat de problemen die u aangeeft niet bekend zijn bij uw tandarts omdat hij nooit een anamnese van u heeft afgenomen?

U kunt uw probleem niet uitsluitend neerleggen bij uw tandarts. U hoort hem, als patiënt ook duidelijk en volledig te informeren.

Als uw tandarts blijft volharden in het trekken van de verstandskies dan staat het u vrij om een tweede mening aan te vragen maar het is misschien voor u ook wel verstandig om eens met uw cardioloog te praten hoe er moet worden gehandeld als u in een situatie terecht komt waarbij er bloedverlies is en de kans op infectie aanwezig is en ik denk dat het echte communicatieprobleem zich daar bevindt want u weet, imho, te weinig over uw eigen medische status.
wo, 11/17/2010 - 12:40 Permalink
mecánico para …


U gaat nu weer uit van uw eigen opvatting. Niet iedereen zal die delen. Hoewel ik het met bepaalde meningen van u wel eens ben, kan ik me toch niet aan het idee onttrekken dat u vooral vanuit een onwrikbare visie spreekt (iets dat u mij verwijt). Het komt nl. altijd neer op de conclusie: trekken. Verwijzen naar de kaakchirurg wijst daarop. Wat moet ik daar als ik vind dat de kies moet worden gevuld. Hoe erg het met de kies is gesteld, wil ik weten in een second opnion. Daarna zal ik bekijken wat mogelijk is.
Dan ben ik wel benieuwd wat er gaat gebeuren als die kies volgens de tweede mening gever gevuld kan en mag worden. En interessanter WIE gaat u dan vragen dat te doen?
Mijn ervaring is dat een kies die al zolang zo staat niet zomaar wordt getrokken. Dus er zal wel een goede reden zijn het nu voor te stellen. Alle ervaringen in het verleden en een niet eenduidige uitspraak van uw cardioloog NU maken het voor u onaantrekkelijk. Dat is me ondertussen duidelijk. Echter, hoe fris is die informatie en wat moet je met het gegeven dat het voorheen wel eens mis is gegaan?
Kortom, onwetendheid, angst en vooroordelen bepalen op dit moment uw koers. En u heeft dat blijkbaar niet door.
wo, 11/17/2010 - 17:57 Permalink
mecánico para …

Nee, dat wordt niet gedaan omdat u er waarschijnlijk niet duidelijk naar vraagt...dus vraag om een heldere uitleg met plaatjes en de hele mikmak.


Ik vind dat een professional dat uit eigener beweging hoort te doen. Ik ben de patiënt en niet de tandarts. Daar hebben ze inmiddels zo'n 3 jaar de tijd voor gehad.......Ik vind dat een mondige patiënt als u zich behoorlijk lijdzaam opstelt in deze. Ook U heeft 3 jaar de tijd gehad.
wo, 11/17/2010 - 17:58 Permalink
mecánico para …

ik denk dat dat na 3 jaar toch wel een keertje gezegd zou kunnen zijn, en wie weet is dat zelfs ook gepasseerd......we zullen het wel nooit weten. Maar als er al 3 jaar discussie over is zou ik zeggen: kee, dat ding blijft maar ontstaat er een gaatje dan ga ik dat niet maken. Ik zou ook wel willen weten waar dat gaatje zit. Op het kauwvlak goed toegankelijk? of in de rand bij de wortel.

vragen vragen vragen
wo, 11/17/2010 - 20:02 Permalink
vV

en dit is natuurlijk allemaal alleen zijn kant van het verhaal. en zoals er met de info die hier gegeven wordt is omgegaan tot nu toe, ben ik dus erg benieuwd inmiddels naar de versie van tandrats en cardioloog. Want er zijn hier toch een aantal zaken gepasseerd die TS duidelijk niet WIL horen.
Wij weten allemaal uit ervaring hoe selectief mensen kunnen luisteren.
wo, 11/17/2010 - 20:48 Permalink