15 berichten / 0 nieuw
Pagina 1 van 2
Opbouw Plakbrug: V-codes en M-codes gedeclareerd, maar geen R-codes - toegestaan?
Herman Br.
Offline
Laatst gezien: 3 maanden 2 weken geleden
Geregistreerd: 10/12/2019 - 08:40
door Herman Br. za, 10/12/2019 - 15:48
#1

Hallo beste mensen,

Ik heb een conflict met mijn tandarts.

Voordat ik dit conflict eventueel uit de doeken zou willen doen, heb ik voor mezelf wat onduidelijkheden op een rijtje gezet, waarvan ik hoop dat iemand van de online tandartsen mij wat wijzer kan maken. Alvast hartelijk dank voor uw tijd en moeite!

Enkele vragen die ik momenteel heb:
moet een door de tandarts gebruikte declaratie-code ook de lading dekken, of mag er enigzins creatief mee worden omgesprongen, en zo ja: wanneer, en in hoeverre?

In mijn specifieke geval gaat het om een missende voortand (21) waarvoor ik een plakbrug wilde. Vooraf heb ik netjes een begroting gekregen maar daar heb ik verder weinig aandacht aan besteed omdat de prijs grofweg in de range lag die ik zo ongeveer wel had verwacht, en ik wel vertrouwen in mijn tandarts had.

Werkwijze van mijn tandarts: voor de missende voortand (21) heeft hij een plakbrug met de hand opgebouwd, waarbij de missende tand rond een glasfiber(?) 'boogje' werd opgebouwd en door middel van dat glasfiber boogje aan weerszijden aan de binnenkant van de naastgelegen tanden (22 en 11) met behulp van composiet werd vast'gelijmd'.

Ik heb de tijd niet in de gaten gehouden, maar het was een redelijk lange zit, ik schat dat het ± een uur was.

Zowel in de begroting als in de uiteindelijke rekening zijn de volgende declaratie-codes gebruikt:
3 x V94 (meervlaksvulling composiet) voor elementen 11, 21 en 22
3 x V40 (polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vulingen) voor elementen 11, 21 en 22
2 x V50 (droogleggen van elementen dmv een rubber lapje) voor element 21
4 x M03 (gebitsreiniging, per 5 minuten)

Ik heb meteen na afloop van de behandeling gevraagd hoe met die die 4 x M03 (4 x 5 minuten gebitsreiniging) zat omdat ik die niet echt ervaren had tijdens de behandeling (maar die ik me nog wel herinnerde als staande op de begroting) en het antwoord was dat die code gewoon toepasbaar was voor het met de hand vormen en modeleren van de plakbrug.

De rekening heb ik inmiddels betaald.

Later kwam ik erachter dat er voor een plakbrug specifieke R-codes zijn, maar daar heeft mijn tandarts dus helemaal geen gebruik van gemaakt.

In mijn geval zou het dan een R61 code (plakbrug met preparatie) geweest moeten zijn?
En/maar dan zouden er ook nog materiaalkosten (glas en composiet) apart bijgerekend mogen worden?

Mijn vragen:
1) Is het toegestaan V94 en V40 codes te gebruiken voor het handmatig opbouwen van een plakbrug, waarvoor specifieke R-codes bestaan?

2) Als dit is toegestaan, wat zijn dan de bijzondere omstandigheden waarin het afwijken van de in-principe-geëigende codes specifiek is toegestaan?

3) Voor zover ik het kan beoordelen is er maar 1 rubberlapje (V50) gebruikt, en niet 2 zoals mijn tandarts mij nu heeft berekend (2 x V50 stond trouwens ook al in de begroting vermeld).
Ik kan me specifiek herinneren dat er maar 1 x iets aan m'n hoek(?)tanden werd vast'geklikt' (helemaal in het begin) en vervolgens maar 1 keer weer iets van diezelfde tanden werd los'geklikt' (toen de plakbrug klaar was). Kan dit kloppen? Zou dat dan maar 1 x een V50 code zijn geweest, en niet 2 x?

4) Kan het zijn dat mijn tandarts V-codes gebruikt heeft omdat dat mogelijk goedkoper voor mij zou uitpakken dan wanneer hij de R61 code + materiaalkosten aan mij had berekend?

Mijn hartelijke dank alvast voor jullie tijd en moeite!

Met vriendelijke groet,
Herman

dat is niet een heel een
vV
Offline
Laatst gezien: 6 uur 5 min geleden
Geregistreerd: 04/26/2004 - 02:00
door vV za, 10/12/2019 - 16:56

dat is niet een heel een lastige. V40 kan niet samen met aanbrengen composiet op zelfde element in zelfde zitting, dat is in strijd met de declaratie regels van de NZA. Vergoeding daarvan zal als het goed is door een zorgverzekeraar geweigerd worden. Op zich geen schokkend groot bedrag. Zijn uitleg over M codes klopt niet. waar M codes voor gebruikt mogen staat in diezelfde declaratieregels. Cofferdam is 1x per gebruik, ongeacht aantal elementen wat je eronder legt.
De basisregel is dat als ergens geen code voor bestaat, je de dichtstbijzijnde die het beste de lading (en tarief gezien bestede tijd) dekt moet pakken
Eigenlijk hoor je mi hier een R code voor te gebruiken, inderdaad aangevuld met materiaal en techniekkosten. Hoewel het in dit geval wel een beetje grijs is, V codes zou verdedigbaar kunnen zijn. Het zou kunnen dat de zorgverzekeraar bepaalde dingen op de manier waarop toegepast beter dekt. Maar dat is niet de bedoeling, het is geen vrije keuze lijstje. Wanneer het gedaan is om een betere vergoeding te krijgen is het dom dat dat niet gecommuniceerd heeft.
Wel een laatste punt: u heeft netjes een begroting gehad, en bent daar ook mee akkoord gegaan.... persoonlijk vind ik het een beetje flauw hier dan achteraf mee te komen (los van de cofferdam, dat kan je niet weten vooraf) want dit had ook allemaal vooraf uitgezocht en nagevraagd kunnen worden. Die begroting wordt niet voor niets gegeven... Had u vooraf bij de tandarts bezwaren neer kunnen leggen en erover kunnen praten . dat is ook de bedoeling van begrotingen. naast informatie over totale kosten.

dat is niet een heel een
Herman Br.
Offline
Laatst gezien: 3 maanden 2 weken geleden
Geregistreerd: 10/12/2019 - 08:40
door Herman Br. za, 10/12/2019 - 17:41
(Reply to #2)

Okee vV, hartelijk dank voor uw snelle reactie.

Het is inderdaad niet persé mijn bedoeling deze reeds betaalde rekening (door mijzelf betaald, ik heb geen tandartsverzekering) waarvoor ik ook nog eens een begroting heb ontvangen, te gaan betwisten. Ook al omdat het bedrag ongeveer in de lijn lag van wat ik had verwacht voor een plakbrug.

Het is ook niet om déze rekening voor de plakbrug dat ik een conflict heb mijn tandarts, dat had ik er misschien meteen al bij moeten vertellen, mijn excuus.

Ik was meer in het algemeen benieuwd naar een second opinion over de opbouw van deze begroting/rekening, om een beetje een indruk te krijgen van hoe ik mijn tandarts moet 'inschatten' wat betreft het opstellen van rekeningen en zijn al dan niet 'creatieve' gebruik van de NZA codes.

Het conflict met mijn tandarts gaat over een vervolgbehandeling, maar ik heb even de tijd nodig om een en ander duidelijk en niet te langdradig op papier te zetten, en dit zou ik dan ook graag hier in dit draadje presenteren, als u mij toe staat, voor een oordeel van u of 1 uwer collega's.

Voor nu alvast hartelijk dank nogmaals,
Met vriendelijke groet,
Herman

nu word ik heel nieuwsgierig.
vV
Offline
Laatst gezien: 6 uur 5 min geleden
Geregistreerd: 04/26/2004 - 02:00
door vV ma, 10/14/2019 - 08:22

nu word ik heel nieuwsgierig...

nu word ik heel nieuwsgierig.
Herman Br.
Offline
Laatst gezien: 3 maanden 2 weken geleden
Geregistreerd: 10/12/2019 - 08:40
door Herman Br. ma, 10/14/2019 - 12:25
(Reply to #4)

Ik ga uw nieuwsgierigheid nu hopelijk wegnemen, vV, dank voor uw tijd.

(ik vrees wel dat ik mijn voornemen om het niet al te langdradig te gaan maken, niet helemaal waar heb kunnen maken... Alvast weer bedankt voor uw tijd en aandacht!)

Nadat de plakbrug geplaats was, en ik nog even moest wennen aan het feit dat m'n kaken nu net niet meer perfect op elkaar pasten (maar waarvan mij verzekerd was dat dat vanzelf wel weer goed zou gaan 'passen' binnen een week of wat), merkte ik in de dagen erna dat de binnenkant van de plakbrug, en dan met name het composiet waarmee de plakbrug aan de twee aangrenzende elementen was vastgecementeerd erg ruw begon aan te voelen, waardoor ik voelde en zag (met klein tandarts spiegeltje dat ik ooit gekocht heb) dat er minieme voedselresten aan vast begonnen te kleven (met bijbehorende lichte verkleuring). De verkleuring bleef ook bij grondig poetsen aanwezig. Dit was duidelijk een verzamelplaats van voedselresten en bacterieën aan het worden.

Of dat eigenlijk meteen vanaf het allereerste begin (na vervaardiging van de plakbrug) al het geval was, of dat dat zich later langzaam begon te ontwikkelen weet ik niet, omdat ik me de eerste dagen eigenlijk alleen maar kon concentreren op het storende gevoel dat m'n kaken niet meer perfect op elkaar pasten. Dit laatste heeft zich gelukkig inderdaad (binnen 10 dagen) vanzelf weer helemaal aangepast.

Maar ik zat nu dus met een ruwe binnenkant die ik glad wilde hebben. Daarom mailde in m'n tandarts met uitleg van het probleem, en dat ik 'in het kader van definitieve afwerking' van de plakbrug graag een afspraak wilde maken om een en ander glad te schuren dan wel te polijsten zodat alles mooi glad aan zou gaan voelen. Hierbij gaf ik ook aan dat ik ervan uit ging dat deze 'definitieve afwerking' dan inbegrepen zou zijn bij de oorspronkelijke, al door mij betaalde prijs van de plakbrug.

Hierbij moet ik verder nog opmerken dat aan het eind van de plakbrug-vervaardigings behandeling mijn tandarts meteen al een nieuwe afspraak wilde inplannen binnen een paar weken om dan te kijken of alles naar wens was (ook met betrekking tot het al dan niet weer perfect op elkaar passen van de kaken) en eventueel nog wat aanpassingen te maken.
Vandaar mijn opmerking over 'definitieve afwerking' en aanname dat die bij de oorspronkelijke begroting/prijs inbegrepen zou zijn.

Afijn, we maakten een nieuwe afspraak (overigens zonder dat mijn tandarts enige reactie gaf over genoemde ruwheid of over mijn aanname qua inbegrepen bij prijs), en de ruwe plekken werden glad geschuurd, nieuw cement/composiet werd aangebracht en vervolgens werd alles perfect glad gepolijst. Heel mooi en heel fijn zou je denken....

Helaas. Toen ik na afloop van de behandeling nog even voor de zekerheid een opmerking maakte in de trant van "even voor de goede orde: ik mag toch aannemen dat deze behandeling bij de oorspronkelijke prijs inbegrepen is, he?", kreeg ik als antwoord "Nee, ik ben toch een half uur bezig geweest...?"
Mijn daaropvolgend verbaasde bezwaar dat ik toch had mogen verwachten dat een plakbrug "glad" afgeleverd wordt, en dat voorlopig ook blijft, en dat ik het niet terecht vond dat ik nu weer extra moest gaan betalen, werd weer beantwoord met een een "Ja maar ik heb er nu toch een half uur werk aan besteed...?"

Ik had geen zin daar een scene te gaan maken, in nabijheid van de volgende patient, en ben met een "Okee..." weg gegaan, maar heb diezelfde middag nog een uitgebreide bezwaar-email geschreven met mijn argumenten waarom ik het niet eens kon zijn met de geplande rekening voor deze behandeling. Daarbij gaf ik aan dat ik heel erg uitzag naar zijn onderbouwde en beargumenteerde zienswijze waarom ik deze behandeling wél nog eens apart en extra zou moeten betalen.

Ik kreeg daarop die zelfde avond al een ietwat onprofessioneel antwoord terug dat ik dan maar op zoek moest gaan naar een andere tandarts. Zonder enige verdere opmerkingen, dan wel beargumentering etc.

Mijn volgende bericht aan mijn tandarts was dat het mij teleur stelde zo'n nietszeggende inhoudsvrije reactie te ontvangen, en dat ik hoopte dat dat zou betekenen dat hij de rekening zou doen laten vervallen. Mocht ik wel een rekening ontvangen dan zou ik mij beraden op eventuele verdere stappen. Ook vroeg ik weer om een reactie.

.... Ik zie dat dit toch alweer een ietwat langdradig verhaal aan het worden is .... excuus ...

Dus even proberen iets meer vaart in mijn verhaal te brengen:
weer geen reactie ontvangen, wel een rekening, daarna weer bezwaar-email gestuurd, wederom stilte, toen weer bericht gestuurd, nu ook gevraagd naar klachtenregeling en bijbehorende beroepsorganisatie, en wens geuit een kopie van mijn patientendossier per email te ontvangen.

Wederom stilte, toen bij zowel TIP als ANT geïnformeerd of mijn tandarts daar was aangesloten. Van TIP kreeg ik reactie: nee, niet bij ons. Van ANT kreeg ik reactie: nee, niet bij ons, maar deze medewerker was verrassend genoeg zo vriendelijk geweest mijn tandarts zelf te bellen (daar had ik dus tot dusverre geen behoefte aan gehad, o.a. omdat ik dit soort problemen met reacties graag zwart op wit heb) om erachter te komen waar ik zo benieuwd naar was. Van deze ANT medewerker kreeg ik dus te horen bij welke organisatie mijn tandarts wel is aangesloten (Mondzorg Support).

Vervolgens heb ik deze organisatie gemaild (dat was op 10 oktober) en het probleem kort (véél korter dan hier. echt waar) uitgelegd, met de vraag hoe nu te handelen.
Tot nu toe nog geen antwoord terug gehad van Mondzorg Support maar wel plotseling op diezelfde dag een reactie van mijn tandarts, na 3 weken radiostilte. Mogelijk heeft Mondzorg Support mijn bericht aan hen meteen 1 op 1 doorgestuurd naar mijn tandarts...?

De reactie van mijn tandarts was weer... hoe zal ik het zeggen.... van redelijk informatievrije, en ook weer een beetje kriegelige aard.... in ieder geval kreeg ik opnieuw geen enkele inhoudelijke reactie op mijn bezwaren en vragen uit vorige berichten.

Btw. de nota van de 'definiteive afwerking' (wegschuren "ruw" materiaal, opnieuw composite aanbrengen, glad schuren/polijsten) bestaat uit:
4 x V40 (polijsten, beslijpen, bijwerken van oude vullingen) - elementen 11, 21, 22, en verrassend genoeg: 24

V40 voor element 24 begrijp ik niet. Hij heeft er wel even 2 a 3 seconden aan zitten krabben (toen we het over mijn mondhygienist hadden, waar hij niet zo'n hoge pet van op heeft), maar heeft er verder helemaal niet aangezeten, en het was echt niet langer dan 3 seconden, het was meer even een ultrakorte 'uitprobeer-test-krab' dan een daadwerkelijke schoonkrab-handeling.

5 x M03 (gebitsreiniging per 5 minuten)

En de hele behandeling was niet langer dan 30 minuten.

Maar goed, het wordt denk ik tijd om zo langzamerhand af te sluiten:

Mijn eigenlijke vraag:
zou bedoelde behandeling niet moeten vallen binnen de oorspronkelijke begroting, dan wel uiteindeijke nota van de plakbrug, waarvan ik toch had mogen verwachten dat deze aan de binnenkant volledig glad afgeleverd zou worden en dat voorlopig nog wel even zou blijven ook?

M.a.w. is het terecht dat ik voor bedoelde behandeling nog eens een extra aparte rekening krijg voorgeschoteld?

En een aanvullende vraag: wat is uw oordeel over de gebruikte codes in deze laatste ('definitieve afwerking)' nota (allerlaatste deel van mijn verhaal)?

Met mijn hartelijke dank weer voor uw tijd en visie/oordeel.

vriendelijke groet,
Herman

dat is niet een heel een
Herman Br.
Offline
Laatst gezien: 3 maanden 2 weken geleden
Geregistreerd: 10/12/2019 - 08:40
door Herman Br. ma, 10/14/2019 - 12:51
(Reply to #5)

.... in strijd met de declaratie regels van de NZA. ...

Waar kan ik die declaratieregels vinden?

Ik heb gekeken bij
https://puc.overheid.nl/nza/zorgsectoren/pagina/NZA007/-/gdlv/0/gj/2019/...

en dan specifiek bij
"Tandheelkundige zorg - BR/REG-19105 Beleidsregel - Nederlandse Zorgautoriteit":
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_213863_22/1/

maar daar zie ik niet echt uitgelegd welke codes wanneer wel en wanneer niet gebruikt mogen worden....

Als u mij verder kunt helpen, heel graag...

nu word ik heel nieuwsgierig.
vV
Offline
Laatst gezien: 6 uur 5 min geleden
Geregistreerd: 04/26/2004 - 02:00
door vV ma, 10/14/2019 - 13:04
(Reply to #6)

zo te lezen zet hij naar willekeur codes in om zn tijd te compenseren. Op de begroting en factuur was al eea aan te merken, hierop ook. punt is dat u een lange adem nodig zal hebben bij de klacht want ik vermoed dat dat niet 123 afgerond zal zijn.
Grootste punt is het niet correct toepassen van de NZA codes. En ik denk dat ie met de manier waarop hij het doet op het randje zit van een economisch delict.
Hij heeft blijkbaar voor zichzelf uitgemaakt wat hij zichzelf per uur waard acht, en dat ie het met de normale tarieven niet redt.

nu word ik heel nieuwsgierig.
vV
Offline
Laatst gezien: 6 uur 5 min geleden
Geregistreerd: 04/26/2004 - 02:00
door vV ma, 10/14/2019 - 14:00
(Reply to #7)

overigens: gezien de hele gang van zaken, het goochelen met codes maar met name eigenlijk de manier waarop met kritiek wordt omgegaan : ik zou weggaan. Los van al dan niet doorzetten van een klacht... dit probleem zal opnieuw opduiken namelijk.

nu word ik heel nieuwsgierig.
Herman Br.
Offline
Laatst gezien: 3 maanden 2 weken geleden
Geregistreerd: 10/12/2019 - 08:40
door Herman Br. ma, 10/14/2019 - 14:41
(Reply to #8)

Bedankt weer voor uw snelle reactie, vV!

Ja, een andere tandarts ben ik zeker al aan het zoeken, dat is ook de voornaamste reden dat ik een kopie van mijn dossier heb gevraagd. (andere reden is dat ik al een vermoeden had dat zijn hantering van de codes niet helemaal correct kón zijn, en ik dan wel benieuwd was hoe hij een en ander precies in mijn dossier zou hebben genoteerd.

Dit was eigenlijk mijn eerste wat uitgebreidere behandeling bij hem (anders dan reguliere controles), eerder nooit problemen gehad of vreemde dingen opgemerkt. (hoewel.... nu ik erover nadenk.... maar goed, dat is nu niet relevant).

Ik heb een hele lange adem, langer dan deze tandarts vermoed ik, dat is geen probleem, en ik heb in mijn laatse reactie aan hem ook vermeld dat ik de rekening gewoon zal betalen als hij vóór de uiterste betaaldatum niet heeft aangegeven dat dat niet nodig is, omdat ik absoluut geen behoefte heb om op een soort van aanmaning-lijst (of erger: wanbetaler-lijst) van zijn facturatie-service provider terecht te komen. Zie maar eens van zo'n lijst af te komen als je daar eenmaal op staat (daar heb ik zelf geen ervaring mee, maar wel hele nare verhalen over gehoord, met een beetje pech kan zo'n "zwarte" lijst je nog jaren achtervolgen).

Ik heb ook aangegeven dat ik dan dat bedrag zal proberen terug te krijgen van hem, desnoods d.m.v. een geschil bij een geschillencommissie, en dat ik goede hoop heb op het winnen van dat geschil omdat ik denk dat mijn argumenten voor niet betalen beter zijn dan zijn "argumenten" voor wel betalen.

Het initiatief ligt dan verder bij hem, en hij beslist dan in feite zelf of het een geschil gaat worden of niet - maar ook als hij de rekening laat vervallen, ga ik mogelijk toch ook nog een klacht indienen, gewoon omdat hij bijzonder onprofessioneel bezig is, zowiezo in zijn communicatie en klacht"behandeling" maar naar nu blijkt dus ook in zijn creativtiet met codes en declaraties.

Nu rest alleen nog de (voor mij) belangrijkste vraag: wat is uw persoonlijke oordeel als tandarts over die laatste rekening voor die mijns inziens 'definitieve afwerking': in principe wel of niet terecht? (nog afgezien van dat hij erg creatief omgaat met de NZA codes) (wat ik dus ook zeer zeker uitgebreid ter sprake zal brengen in een eventueel geschil).

Alvast weer bedankt,

met vriendelijke groet,
Herman

nu word ik heel nieuwsgierig.
vV
Offline
Laatst gezien: 6 uur 5 min geleden
Geregistreerd: 04/26/2004 - 02:00
door vV ma, 10/14/2019 - 17:44
(Reply to #9)

heel formeel zou er wellicht wat berekend kunnen worden, MITS het niet al zo was bij afronden behandelafspraak waar het geplaatst is. Het komt vaker voor dat je bij zon klus wat nawerk hebt, kleine dingetjes gladstrijken letterlijk en figuurlijk. Ikzelf reken het nooit , vind ik onzin.
Enige uitzondering is wanneer het komt door eigen gedrag patient of iets waar ik niets aan kan doen, bv breuk door bijten op een kersenpit die er niet in had mogen zitten bv.
Verder niet.
Maar als ie dan wat rekent is het klaar met V40 per beslepen element (neptand niet meegerekend) , of 1x C13. Je mag van de NZA wel ook als dus net behandeld is C13 rekenen voor consult voor (hernieuwde) klacht ook na recente behandeling.

nu word ik heel nieuwsgierig.
Herman Br.
Offline
Laatst gezien: 3 maanden 2 weken geleden
Geregistreerd: 10/12/2019 - 08:40
door Herman Br. ma, 10/14/2019 - 18:18
(Reply to #10)

Ahhh, okee, hoogstens C13 en/of V40, dat is goed om te weten, heel erg bedankt weer.
Daar zal ik rekening mee houden bij het formuleren van mijn officiële klacht ingeval het daadwerkelijk tot een geschil voor de geschillencommisie komt.

Nu eerst maar eens afwachten of ik nog een reactie van m'n tandarts krijg vóór de uiterste betaaldatum van de nota, en of hij mij nu eindelijk een kopie van m'n patientendossier gaat opsturen.

Weigering van dit laatste zal mijn eventuele officiële klacht nóg uitgebreider maken, en, o.a. samen met zijn herhaaldelijk stilzwijgen en complete onmedewerkzaamheid + zijn oneigenlijk gebruik van NZA codes, nog meer kans geven van - op z'n minst gedeeltelijke - toewijzing van mijn bezwaren.

En ook bij een gedeeltelijke toewijzing van mijn bezwaren zal mijn tandarts mij in ieder geval de "griffie-kosten" (voor het kunnen starten van een geschillenprocedure) moeten terug betalen, en zou hij ook een soort van reprimande krijgen, heb ik begrepen, en alleen daarom zou ik 't al willen doen, haha.

Bedankt vV!
Als er verdere ontwikkelingen zijn zal ik ze hier weer melden.

Met vriendelijke groet,
Herman

Pagina 1 van 2