Binnenkort naar de tandarts? Gebruik de groene button "Vraag een afspraak aan" op de pagina van de tandartspraktijk op deze site waarmee u een afspraak wilt maken. Snel, makkelijk en zonder wachttijd, de tandarts belt u zo snel mogelijk.
tandarts gespecialiseerd voor senioren | Tandarts.nl
3 berichten / 0 nieuw
tandarts gespecialiseerd voor senioren
albertdes
Offline
Laatst gezien: 14 jaar 2 weken geleden
Geregistreerd: 07/29/2006 - 08:15
door albertdes za, 07/29/2006 - 08:21
#1

Mijn moeder is 78 jaar oud en zij zoekt in de omgeving van Heemstede een tandarts die gespecialiseerd is in tandheelkunde voor senioren.

bestaat dat??? Ik heb nog
Moon
Offline
Laatst gezien: 3 jaar 4 maanden geleden
Geregistreerd: 08/26/2002 - 02:00
door Moon za, 07/29/2006 - 09:34

bestaat dat??? Ik heb nog nooit gehoord van een tandarts die gespiecialiseerd is in senioren. Wel kindertandarts, angsttandarts maar seniorentandarts...

[edit]Klik

Wanneer je via google op senioren tandarts Heemstede zoekt, kom je bij meerdere pagina's uit. Misschien heb je daar wat aan?

[/edit]

NVGe wordt NVGd
afbeelding van Lieneke
Lieneke
Offline
Laatst gezien: 1 week 2 dagen geleden
Geregistreerd: 01/18/2003 - 01:00
door Lieneke za, 07/29/2006 - 10:13

NVGe wordt NVGd

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) presenteert met trots het nieuwe logo en een nieuwe afkorting. De NVGd houdt zich bezig met de verouderingsprocessen in het oro-faciale systeem en de ontwikkeling en evaluatie van preventieve en therapeutische methoden die gericht zijn op behoud en herstel van de mondgezondheid van de oudere mens. Het betreft een breed terrein, niet in de laatste plaats wegens de interactie met het algehele welzijn van ouderen, bij wie dikwijls comorbiditeit, multipele farmacie en psycho-geriatrische problematiek aanwezig zijn.

Uit het logo blijkt dat de afkorting van de naam van de vereniging veranderd is van NVGe naar NVGd. De aanwezigheid van de letter d van 'donto' maakt het tandheelkundige karakter van de vereniging duidelijker. De NVGd is een sectie van de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie (NVG), De NVG is een breed georiënteerde vereniging waarvan de leden afkomstig zijn uit de klinische geriatrie, verpleeghuisgeneeskunde, psychiatrie en psychologie voor ouderen, sociale gerontologie, geriatrische verpleegkunde en fysiotherapie. De NVG heeft het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie als forum voor publicaties en uitwisselingen van ontwikkelingen op het vakgebied.
Het aanhaken bijgerontologische disciplines is van groot belang. De tandarts en mondhygiënist die zich met de gerodontologie/geriatrische tandheelkunde bezighouden, zullen naast hun tandheelkundige expertise ook over voldoende communicatieve vaardigheden moeten beschikken om met patiënt, familie en verzorgend team een mondzorgplan te kunnen afstemmen. Verder zullen ze in staat moeten zijn om verschillende sociologische en maatschappelijke omstandigheden van de oudere mens op juiste waarde te schatten. De tandarts en mondhygiënist zijn gesprekspartner van geriater, verpleeghuisarts, logopedist, diëtist en psycholoog.

De NVGd zet zich in om naast het bevorderen van wetenschappelijke verdieping en beroepsverbreding, ook praktische ondersteuning aan te bieden aan tandartsen en mondhygiënisten die de mondzorg bij ouderen willen verbeteren. Er is daartoe een plan opgesteld met vier actiepunten:

1. Het samenstellen en beschikbaar stellen van een digitaal servicepakket met name gericht op de verpleeghuistandheelkunde. Dit is een plan van aanpak met praktische bijlagen om de tandheelkundige werkomstandigheden in de instelling te verbeteren en integrale mondzorg op te zetten.
2. Het realiseren van de differentiatieopleiding Register Tandarts-Geriatrie. Vorig jaar zijn de eerste drie certificaten uitgereikt aan de deelnemers van de pilot-opleiding. Momenteel wordt er hard gewerkt aan voortgang van deze opleiding. Prof.dr. C. de Baat, hoogleraar in de geriatrische tandheelkunde te Nijmegen, heeft zich bereid verklaard opleider te zijn. De plannen zijn in een vergevorderd stadium en richten zich op integratie met de tandheelkundige en mondhygiëne opleiding aan de Radboud Universiteit en Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Helaas is het nog onzeker of komend studiejaar van start gegaan kan worden. Nadere informatie volgt hierover te zijner tijd in het NT.
3. Het organiseren van ledenvergaderingen met inhoudelijk karakter. De eerstkomende ledenvergadering zal gehouden worden op 1 oktober 2004 in het congrescentrum De Reehorst te Ede. Deze ledenvergadering is gecombineerd met het zevende Nationaal Gerontologiecongres met als titel Perspectief op een vergrijzende maatschappij . Vanuit de NVGd zal een vrije presentatie gehouden worden over Integrale mondzorg in verpleeghuizen . In het bijzonder komen de mobiele unit die daarvoor in Amsterdam is aangeschaft en de cursus Mondzorgcoördinator voor Ziekenverzorgenden , die in samenwerking met het NIGZ is samengesteld, aan bod. Leden worden hierover in juni of juli geïnformeerd.
4. Internetactiviveiten. Er zal een NVGd-pagina gemaakt worden binnen de website van de NVG.

Tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici die geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie kunnen zich schriftelijk wenden tot de secretaris van de NVGd, tandarts M.T. Brevé, Bosweg 97, 7313 CA te Apeldoorn.
Ook voor meer informatie over het digitale servicepakket of de opleiding tot Register Tandarts-Geriatrie kunt u zich tot hem wenden, of tot ondergetekende: [email protected].

(NT)

Acht Tandartsen-geriatrie geregistreerd

Begin oktober zijn de eerste acht tandartsen ingeschreven in het Register Tandarts-geriatrie (RTG) van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGD). De acht tandartsen zijn op basis van hun expertise en verdiensten voor het vakgebied in het nieuwe differentiatieregister ingeschreven. De acht ontvingen hun certificaat uit handen van prof. dr. C. de Putter. Met de registratie hoopt de NVGD de draagkracht voor het vakgebied te vergroten. De acht tandartsen zijn beschikbaar voor advies op het gebied van de mondzorg in verpleeghuizen. Op de foto ziet u: P.J. van Bruggen-van der Linden te Bussum (links achter), M. Parunovac te Amsterdam (midden achter), M.T. Brevé te Apeldoorn (rechts achter), prof. dr. M.A.J. van Waas te Bunnik (links voor), A.G. van Andel te Zeist (midden voor) en J.A.H.G. Moerenburg te Voorhout (rechts voor). Op de foto afwezig maar wel ingeschreven zijn A.M. Corbey te St. Odilienberg en dr. W. Klüter te Nijmegen. De NVGD heeft overigens ook een cd-rom samengesteld met een plan van aanpak voor de mondgezondheid in verpleeghuizen. Deze kan worden besteld bij het secretariaat van de NVGD: Bosweg 97, 7313 CA Apeldoorn. De prijs bedraagt voor niet-leden van de NVGD € 10,-. PD

Bron:NT