GEZOCHT: MENSEN MET SLECHTE ERVARINGEN MET DE AMERIKAANSE TA

Author:
Rick
Posted:
di, 09/10/2002 - 14:23
[OM TE VOORKOMEN DAT DEZE DUBIEUZE TANDARTS HET IN ZIJN HOOFD HAALT OM ONS VAN LASTER TE BETICHTEN, ZULLEN WIJ ZIJN NAAM HIER NIET NOEMEN. OP VERZOEK KUNT U ZIJN NAAM EN TOENAAM VERKRIJGEN]

Mijn vriendin en ik hebben een groot probleem.
In januari 2001 zijn we voor een intakegesprek bij de Amerikaanse tandarts [....] uit [EEN PLAATSJE TUSSEN HOOFDDORP EN AMSTERDAM] geweest, geattendeerd op zijn bestaan na het zien van een advertentie in een Amsterdamse wijkgids dat hij met lachgas werkte (de voornaamste reden voor mijn vriendin om contact met hem op te nemen).
Tijdens het eerste gesprek wist hij na 15 seconden kijken in haar gebit al te melden dat ze 2 kronen moest hebben (zonder een foto gemaakt te hebben). Het was nogal prijzig, dus we zouden er even over nadenken. Na een telefonische bevestiging van zijn kant dat er een betalingsregeling mogelijk was (mijn vriendin heeft een uitkering!) zijn we akkoord gegaan.

Op de dag van de behandeling bleek zijn ene assistente een sollicitatiegesprek had bij het leger en dat zijn andere assistente zich ziek gemeld had. Hij zou alles alleen doen. Ik ben elke keer mee geweest en mocht in de behandelkamer toekijken op zijn verrichtingen.
Lachgas was niet geleverd en dus zou hij het wel met de gebruikelijke prikjes doen. Tegenvaller nummer 1. Na ongeveer 15 a 20 spuitjes (!) ging hij bezig. Kort nadat hij begonnen was, hoorden we een harde 'krak' en meteen zei hij (alles in het Engels) dat mijn vriendin maar liefst 4 kronen nodig had ipv 2. Hij bleef er op hameren en probeerde mijn vriendin te overtuigen dat het echt veel beter was omdat ze anders NOG meer pijn zou lijden en in de nabije toekomst toch weer terug zou moeten komen. Beter alles nu in EEN keer, dan was ook alle pijn in EEN keer geleden. Betalingsregeling was mogelijk.
Hevig verdoofd en versuft gaf mijn vriendin toch maar toe. Wie waren wij immers om aan zijn deskundigheid te twijfelen?

Zodoende heeft hij op 15 februari 2001 in zijn eentje zonder assistente in EEN keer VIER wortelkanaalbehandelingen verricht. Mijn vriendin viel op een gegeven moment bijna flauw van al die spuitjes. Zowel de tandarts als wij schrokken hier behoorlijk van. Tijdens het verwijderen van haar kiezen en het plaatsen van de stiften in de wortelkanalen spatte het bloed in zijn gezicht. Hij trok vervolgens zijn handschoenen uit om met zijn blote hand (!) de stiften in haar gebit te drukken. Kon hij beter voelen, verklaarde hij later. Het bloed liet hij op zijn gezicht...
Pas toen hij klaar werden er voor het eerst foto's van haar gebit gemaakt. Vervolgens werd ze naar huis gestuurd ZONDER noodkronen, gewoon met 4 open gaten in haar mond.

In de twee pijnlijke weken die volgden twijfelden we zeer of we terug moesten naar hem. Maar, omdat hij de kronen al aan het maken was, voelde mijn vriendin zich verplicht om terug te gaan, temeer daar ze bang was dat als ze elders naar toe zou gaan om kronen te laten maken, ze waarschijnlijk ook gewoon ZIJN nota voor ZIJN kronen zou moeten betalen.
Zodoende gingen we 2 weken later weer terug, nu voor het plaatsen van de kronen. Weer was ik er bij (ook tijdens alle overige behandelingen ben ik er bij geweest).
De kronen werden vervolgens zonder de wonden in haar mond te ontsmetten en zonder de kronen te ontsmetten in haar mond geplaatst. Althans, dat wilde hij. De kronen pasten niet. Daar baalde hij zichtbaar van (gezucht en kwade blik). Hij begon vervolgens aan de binnenkant van de kronen te schuren met een schuurapparaatje (om het uit te hollen) en probeerde weer. Vervolgens pakte hij een houtblok om de kronen met zeer veel kracht en geweld op hun plaats te drukken. Mijn vriendin vertrok helemaal van de pijn en het was een bizar gezicht om hem met zoveel kracht de kronen in haar gebit te zien drukken. Perplex stond ik te kijken, niet wetend wat ik er van moest denken. Hij begon te slijpen aan haar overige kiezen om alles beter te kunnen laten passen.
Tenslotte werd ze na ongeveer 15 minuten met lijmresten op haar tong, tandvlees en kronen haastig naar huis gestuurd. Thuis bleken de kronen echter te breed te zijn en bovendien kon ze er niets mee kauwen. Bovendien klapten haar voortanden constant op elkaar bij het praten en eten.

In de weken doe volgden kregen we steeds meer twijfels. Argwaan bovendien toen de nota van f 6600 thuiskwam waarop hij gesjoemeld had met aantal gemaakte foto's (8 stuks, terwijl er 2 gemaakt waren) en met de data waarop behandelingen hadden plaatsgevonden. Zo had hij de vier wortelkanaalbehandelingen die op EEN dag hadden plaatsgevonden, gespreid over enkele weken.

We besloten contact op te nemen met haar ziekenfonds (ZAO) en werden doorverwezen naar een tandarts in Amsterdam. Hij adviseerde VOORDAT hij ging kijken om naar [de Amerikaanse tandarts] terug te gaan, omdat dat gebruikelijk was in een dergelijke situatie. We zeiden dat we dat niet meer durfden. Hij maakte vervolgens een paar foto's en ging in haar mond kijken. Daar er een scherpe rand uitstak waar ze veel last van had, heeft hij vervolgens dat stukje weggeschuurd. Hij zou contact opnemen met [DE AMERIKAANSE TANDARTS] over de (in zijn ogen overigens veel te hoge) nota. Vervolgens adviseerde hij een brief te schrijven aan FaMed (factoreringsmaatschappij van [DE AMERIKAANSE TANDARTS]) en aan [DE AMERIKAANSE TANDARTS] zelf met het verzoek om het adres/telefoonnummer van de klachtencomissie van hem. We moesten [DE AMERIKAANSE TANDARTS] een kans geven zijn fout te herstellen. We besloten zijn advies op te volgen.

De dag dat de brief bij hem was bezorgd, werden we gebeld door een razende en tierende tandtechnicus van [DE AMERIKAANSE TANDARTS], de heer H., die de second-opinion tandarts zwart maakte en vervolgens smeet hij de hoorn er op. We belden terug en kregen [DE AMERIKAANSE TANDARTS] aan de lijn. Of we het telefoontje van zijn tandtechnicus wilden negeren en of we terug wilden komen bij hem. Als we dan NOG niet tevreden waren, konden we alsnog het telefoonnummer van zijn klachtencommissie krijgen.

Op 17 april 2001 waren we weer bij [DE AMERIKAANSE TANDARTS], die nu vergezeld was van EEN van zijn assistentes. Hij beweerde dat de andere tandarts zijn kronen verprutst had. Ik zei dat ze al slecht waren en dat de andere tandarts vanwege een noodsituatie (accute pijn en hinder) mijn vriendin ter plekke heeft geholpen. [DE AMERIKAANSE TANDARTS] kwam bedreigend over "If I had a gun, I would shoot that [de andere tandarts] bastard!".
Praatte ons een schuldgevoel aan (de kronen zou hij uit eigen zak moeten betalen en we hadden niet naar een andere tandarts moeten gaan) en deed een voorstel:
hij zou 4 nieuwe kronen maken en ze met tijdelijke lijm plaatsen. Was ze nog niet tevreden, dan zou hij net zo vaak alles opnieuw maken tot alles naar wens was. De rekening zou hij terugdateren naar december (zodat ze een deel kon declareren over vorig jaar en een deel over dit jaar; later kregen we te horen dat hij dat helemaal niet had mogen voorstellen daar het strafbaar is!), we konden in termijnen betalen en de rekening zou pas naar FaMed gaan als de kronen definitief vastgezet waren.
Als tegenprestatie moesten we een brief opstellen waarin we de andere tandarts zwart zouden maken en hem er van zouden betichten dat HIJ de kronen verprutst had. Zodoende zou [DE AMERIKAANSE TANDARTS] de rekening voor DIE kronen naar hem kunnen sturen. Dat hebben we echter niet gedaan, omdat die andere tandarts niets verkeerds gedaan had.

Ruim een week later werden de oude kronen weggehaald. Nu kreeg ze WEL noodkronen. Zonder haar mond en/of de noodkronen te ontsmetten werden ze geplaatst. Vanaf de volgende dag kwamen de ontstekingen onder de noodkronen. Die waren dusdanig, dat we tot 2 maal toe het plaatsen van de kronen moesten uitstellen. Uiteindelijk kreeg ze, wederom zonder alles te ontsmetten terwijl we gezegd hadden dat ze ontstekingen had, de kronen geplaatst. Met tijdelijke lijm. In de weken die zouden volgen bleven de ontstekingen aanhouden (tot op de dag van vandaag!). Er volgde een nota MET terugdatering.

In juli kregen we een telefoontje. Of we terug wilden komen om de kronen definitief vast te laten zetten. [DE AMERIKAANSE TANDARTS] zou met vakantie gaan tot eind augustus en op 25 juli 2001 zou hij er nog zijn. Op die dag werd mijn vriendin geholpen door een vervangster ([DE AMERIKAANSE TANDARTS] kwam er even later zef ook bij). Mijn vriendin meldde dat ze nog helemaal niet tevreden was over de kronen en dat ze dus nog niet definitief vastgezet moesten worden. We zeiden dat we na zijn vakantie EN na onze vakantie (kort na zijn terugkomst) weer een nieuwe afspraak zouden maken.

Terug van vakantie lag er een nota van FaMed. We hebben gebeld en gezegd dat de nota niet correct was, daar de behandeling nog niet klaar was EN daar we klachten hadden m.b.t. de behandeling. Vervolgens kreeg Famed van [DE AMERIKAANSE TANDARTS] te horen dat de nota gewoon betaald moest worden en alles werd met incassokosten verhoogd opgestuurd. We hebben toen een advocaat in de arm genomen om e.e.a. uit te zoeken.
Daarna kwam er een intimiderend telefoontje van [DE AMERIKAANSE TANDARTS]: of we VOOR 17.00u die dag wilden melden of we de rekening zouden betalen, anders zou hij een deurwaarder inschakelen en de rekening verdubbelen. Meteen smeet hij de hoorn er op. De advocate adviseerde om er niet op de reageren. Eind van de dag [DE AMERIKAANSE TANDARTS] aan de lijn gehad en verteld dat we het niet eens waren met de behandelwijze en de nota. "Fine", zei hij "Now you have to pay me 12.000 guilders. Bye!" en weer smeet hij de hoorn er op. Inderdaad kwam er een nota van een gerechtsdeurwaarder van ruim fl 14.000 (!). Deze deurwaarder heeft zich echter teruggetrokken, toen bleek dat er nooit een nota van f 12000 was verzonden maar van 'slechts'f 6600. Zijn advocate heeft zich eveneens teruggetrokken.

De rechtszaak loopt ondertussen (met nieuwe advocaat voor [DE AMERIKAANSE TANDARTS]), maar [DE AMERIKAANSE TANDARTS] heeft in zijn antwoord met leugens lopen smijten. Zo heeft hij zijn tandtechnicus en zijn assistente er bij gehaald als getuigen, terwijl ze er op de dagen van de wortelkanaalbehandelingen en de plaatsing van de kronen niet bij waren. Hij maakt ons nu voor leugenaars uit, beweert o.a. dat we in december 2000 al bij hem zijn geweest, terwijl we toen niet eens van zijn bestaan af wisten!

Hij beweert overigens dat hij WEL was aangesloten bij een klachtencommissie, terwijl hij dat destijds niet was en we dus ook nergens onze klacht konden deponeren. Is een tandarts niet verplicht om aangesloten te zijn bij een klachtencommissie? We hebben begrepen van wel. De zaak draait nu overigens alleen nog om de nota. De rest komt.

De vergunning van [DE AMERIKAANSE TANDARTS] is nl. in New York in 1994 ingetrokken na grove fouten die hij meerdere malen gemaakt had. Bovendien bleek hij op nagenoeg dezelfde wijze een patient te hebben behandeld: geen foto's, kronen aangepraat die niet nodig waren, ondeugdelijke administratie etc. De termen waren 'gross misconduct' en

Hij heeft hier gelogen ten tijde van registratie dat zijn vergunning niet was ingetrokken in de VS. Hij beweert nu dat hij jaren in Israel heeft gewerkt en niet wist dat zijn vergunning was ingetrokken, terwijl de zaak al speelde VOORDAT hij was vertrokken (sinds 1991); de veroordeling kwam waarschijnlijk inderdaad nadat hij al weg was.
Overigens heeft hij tegen ons gezegd dat hij na de VS naar Nederland was gekomen en dat hij als hobby eerst een paar jaar auto's (cabrio's heeft verkocht). Daarna is hij in plm. 1999 weer met zijn praktijk begonnen. Nu ontkent hij ooit auto's te hebben verkocht. Mogelijk doet hij dat omdat je als buitenlander de eerste 5 jaar zoiets nog niet mag doen?
Hij beweert verder nooit een vervangster te hebben gehad na maart 2001 (terwijl mijn vriendin in juli 2001 door een vervangster is behandeld!).
Daarnaast beweert hij dat we 2 afspraken te laat hebben afgezegd (mijn vriendin zat toen met de ontstekingen), terwijl we ruim 24 uur vantevoren hebben afgebeld! Daarnaast beweert hij dat we in september 2001 een afspraak hadden die we niet zijn nagekomen, terwijl we toen helemaal geen afspraak gemaakt hadden omdat we op het punt stonden op vakantie te gaan in die week!

Het is een lang verhaal geworden, maar de zaak heeft een dusdanig horror-gehalte dat ik het zo compleet mogelijk wilde weergeven.

We weten nu niet hoe we moeten bewijzen dat er helemaal geen assistentes bij waren, dat hij wel degelijk een vervangster had in augustus 2001 en dat WIJ de waarheid spreken en dat hij nu keihard aan het liegen is. Sterker nog: ze zijn met z'n drieen bezig om meineed te plegen!!!

We wilden weten hoe we het beste kunnen handelen nu. Of we toch naar de tuchtraad hadden moeten gaan. Of hij fout zat met het niet-aangesloten zijn bij een klachtencommissie (hij blijkt nu opeens sinds april dit jaar snel aangesloten te zijn bij de ANT). Verder willen we weten of er meerdere mensen zijn met slechte/soortgelijke ervaringen met [DE AMERIKAANSE TANDARTS] uit [EEN PLAATSJE TUSSEN HOOFDDORP EN AMSTERDAM].

Wie kan ons verder helpen?

Groeten,

Rick uit Amsterdam.

[ Dit Bericht is bewerkt door: Rick op 2002-09-13 00:02 ]

[ Dit Bericht is bewerkt door: Rick op 2002-10-28 15:26 ]

[ Dit Bericht is bewerkt door: Rick op 2002-10-28 15:31 ]

[ Dit Bericht is bewerkt door: Rick op 2002-11-06 19:02 ]

[ Dit Bericht is bewerkt door: Rick op 2003-01-08 11:41 ]
de digitale tandarts

Inderdaad een vervelend verhaal.

Enkele opmerkingen van mijn kant.

- Een tandarts is inderdaad verplicht om aangesloten te zijn bij een klachtencommissie.
- Het ontsmetten van een kroon voor het plaatsen, is niet standaard over het algemeen voldoet schoonmaken/ schoonspuiten.
- Het tandvlees heeft een goede doorbloeding en helaas kan er bij de behandeling bloed vrijkomen wat door de boor weggeslingerd wordt, dit is niet uitzonderlijk.
- Het hebben van assistentie is niet verplicht voor een tandarts. Het is gelukkig mogelijk om ook zonder assistente goede kwaliteit te leveren, al zal dat mogelijk wel meer tijd kosten.
- Of u door een vervanger behandeld bent of niet, zal mogelijk niet van een dergelijk groot belang zijn als u denkt. De tandarts blijft verantwoordelijk voor het werk, ook al wordt het door iemand anders uitgevoerd (wet B.I.G.), behalve in het geval van een zelfstandig werkende waarnemer met een V.A.R. regeling, maar dat lijkt hier niet het geval te zijn.
- U bent ook (verzekerings)fraude aan het plegen door een behandelingsdatum in 2000 te accepteren, terwijl deze in 2001 uitgevoerd is.
- Een tandarts is volgens de wet W.G.B.O (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) verplicht om bij dit soort uitgebreid werk u de reden, de voor- en nadelen en een begroting van het plan te bespreken. Dit kan overigens ook mondeling, maar vaker wordt het schriftelijk gedaan, waarbij de patient zijn handtekening zet.
- Heeft de tandarts een B.I.G.-registratie? Zo ja dan kan hij hier zelfstandig werken als tandarts ongeacht zijn verleden. Mocht de registratie op gronden van onjuist verleende informatie verstrekt zijn, dan zou deze alsnog mogelijk ingetrokken kunnen worden.
- Heeft een onafhankelijke tandarts bepaald dat de wortelkanaalbehandelinegen en/of de kronen van onvoldoende kwaliteit zijn? Zo ja dan kunt u dit rapport gebruiken in uw zaak. Mocht u geen rapport hebben dan is het misschien verstandig om dit alsnog te doen of de klachtencommissie dit laten beoordelen.
- In deze vervelende en emotionele zaak, kunt u zich het best aan de feiten houden en de emoties wat aan de kant te zetten...verzamel bewaar alle nota's/brieven, laat de kwaliteit van het geleverde werk beoordelen, inventariseer alle bezoeken en wat zich daar afspeelde, zonder diep in te gaan op bloedspatten en ontsmetten van kronen.
- De ANT is een grote en betrouwbare beroepsorganisatie voor tandartsen, met een goede en objectieve klachtencommissie.

Ik hoop u wat geholpen te hebben.
[ Dit Bericht is bewerkt door: de digitale tandarts op 2002-09-17 23:25 ]
di, 09/17/2002 - 23:20 Permalink
Rick

Beste Digitale Tandarts I: dank u voor uw reactie. TIP is ZEER moeilijk bereikbaar en ik heb ze het afgelopen jaar toch enkele malen aan de lijn mogen krijgen. Hun adviezen zijn dan ook opgevolgd.

Beste Digitale Tandarts II (Niet geweten dat er meerdere zijn :wink:): ook u bedankt voor uw reactie.

Enkele opmerkingen n.a.v. uw reactie. Ondanks de uitgebreidheid nl. van ons artikel is het verhaal nl. niet volledig, dan wel niet helder genoeg verwoord. Dit zou een veel te lang (lees: nog langer) artikel opgeleverd hebben.

- Een tandarts is inderdaad verplicht om aangesloten te zijn bij een klachtencommissie.

==>Dat was hij destijds dus NIET en vandaar dat we onze klacht niet kwijt konden. Hij praatte mijn vriendin een schuldgevoel aan dat ze elders voor een second opinion was gegaan EN hij paaide haar met de mededeling dat ze nieuwe kronen op zijn kosten zou krijgen (die hij dus wilde verhalen op de second opinion tandarts). ZIJ dacht op haar beurt dat ze HEM een kans moest geven om zijn fout te herstellen, logisch, en DUS is ze inderdaad weer bij hem teruggegaan.

- Het ontsmetten van een kroon voor het plaatsen, is niet standaard over het algemeen voldoet schoonmaken/ schoonspuiten.

===>Maar als ze ELKE keer meteen NA haar bezoek ontstekingen krijgt, is er dan niet een verband te leggen???

- Het tandvlees heeft een goede doorbloeding en helaas kan er bij de behandeling bloed vrijkomen wat door de boor weggeslingerd wordt, dit is niet uitzonderlijk.

===>Dat is helemaal niet wat het probleem is. De vraag is of het NORMAAL, hygienisch en verantwoord is in deze tijd dat een tandarts OP DAT MOMENT zijn handschoenen uittrekt en met zijn blote handen in haar bebloede mond gaat 'wroeten', om het even ruw uit te drukken??

- Het hebben van assistentie is niet verplicht voor een tandarts. Het is gelukkig mogelijk om ook zonder assistente goede kwaliteit te leveren, al zal dat mogelijk wel meer tijd kosten.

===>ook DAT is totaal niet waar het om gaat. Hij heeft op een handige wijze op de dagen van de eerste (en meest uitvoerige) behandelingen GEEN assistentes gehad en DUS geen getuigen, die hij nu WEL beweert te hebben gehad. Hij kon dus doen en laten EN zeggen wat hij wilde, zonder dat iemand met kennis van zaken (in casu: een assistente) er bedenkingen bij zou krijgen.
In ONS geval wist hij mijn vriendin dus TER PLEKKE (tijdens de behandeling) 2 EXTRA kronen aan te praten, ZONDER ooit foto's te hebben gemaakt en zonder dat we nu kunnen weten of het wel of niet terecht was dat ze 4 ipv 2 kronen nodig had en beweert hij NU voor de rechtszaak dat hij in DECEMBER 2000 (toen we hem dus niet kenden) al over VIER kronen gesproken hebben. Nogmaals: in januari hebben we het gehad over 2 kronen. Punt. En dat tijdens een gesprek van enkele minuten, nadat hij enkele seconden even in haar mond had gekeken.
By the way, hij beweert nu dus tevens dat hij bij ELKE behandeling assistentes heeft gehad, waarvan er eentje bereid is om dit te bevestigen en ZIJN verhaal te staven. We wilden weten of er mensen zijn die kunnen bevestigen dat er inderdaad op deze dag GEEN assistente is geweest, zodat we kunnen aantonen dat hij wel degelijk stelselmatig aan het liegen is.


- Of u door een vervanger behandeld bent of niet, zal mogelijk niet van een dergelijk groot belang zijn als u denkt. De tandarts blijft verantwoordelijk voor het werk, ook al wordt het door iemand anders uitgevoerd (wet B.I.G.), behalve in het geval van een zelfstandig werkende waarnemer met een V.A.R. regeling, maar dat lijkt hier niet het geval te zijn.


===>De opmerking dat mijn vriendin door een vervangster behandeld is in juli 2001, is aangekaart om reacties te krijgen van mensen die kunnen BEVESTIGEN dat er inderdaad in die periode (juli/augustus 2001) een vervangster was voor hem tijdens zijn afwezigheid i.v.m. vakantie. Hij beweert nl. dat hij sinds maart 2001 helemaal GEEN vervangster meer heeft gehad.
We hebben derhalve NOOIT het werk of het belang van een vervangster betwist. Zij heeft overigens alleen de opmerking gemaakt: "Zo mevr ..., ik heb begrepen dat we vandaag de kronen definitief gaan vastmaken". Waarop mijn vriendin afwijzend antwoordde, daar ze er nog niet tevreden over was (haar goed recht, conform de afspraak die we met de tandarts hadden). Hij was er overigens ook nog en kwam evebn later ook de behandelkamer binnen; Zei overigens niets. Op de opmerking dat er dan maar wat foto's gemaakt moesten worden, reageerde mijn vriendin wederom afwijzend, met de opmerking dat er al genoeg foto's ondertussen waren gemaakt (NA plaatsing van de kronen dus). Waarom NOG meer op kosten jagen?

- U bent ook (verzekerings)fraude aan het plegen door een behandelingsdatum in 2000 te accepteren, terwijl deze in 2001 uitgevoerd is.

===>Ho! Ho! Ten eerste is er helemaal NIETS gedeclareerd bij de ZAO en ten tweede wisten we op DAT moment niet dat het fraude was. De tandarts stelde het immers zelf voor, omdat de kosten lager zouden zijn en omdat het evt. de declaren zou zijn??! WIJ stelden nl. voor om in 2001 EEN kroon te plaatsen en in 2002 de volgende kroon. Of dat hij in 2001 EEN kroon in rekening zou brengen en in 2002 de volgende. Daar leek ons niets mis mee. HIJ kwam met het voorstel om het dan maar over 2000 en 2001 te declareren, omdat "MEN" (lees: tandartsen) dat wel vaker doen, hetgeen we later bevestigd kregen van een andere tandarts. Mede door dat laatste dachten we dat het dus wel OK zou zijn.

- Een tandarts is volgens de wet W.G.B.O (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) verplicht om bij dit soort uitgebreid werk u de reden, de voor- en nadelen en een begroting van het plan te bespreken. Dit kan overigens ook mondeling, maar vaker wordt het schriftelijk gedaan, waarbij de patient zijn handtekening zet.


===>Dat is dus NIET uitgebreid gebeurd, slechts beknopt! NU beweert hij echter dat het WEL is gebeurd en wel in december 2000.


- Heeft de tandarts een B.I.G.-registratie? Zo ja dan kan hij hier zelfstandig werken als tandarts ongeacht zijn verleden. Mocht de registratie op gronden van onjuist verleende informatie verstrekt zijn, dan zou deze alsnog mogelijk ingetrokken kunnen worden.

===>Hij is inderdaad bij het BIG geregistreerd. Hij beweert te goeder trouw te hebben gehandeld, niet wetend dat zijn vergunning in de VS is ingetrokken, terwijl hij overigens WEL op de hoogte moet zijn geweest van de op handen zijnde rechtszaak dan wel de aanklachten. Mag hij dit verzwijgen?

- Heeft een onafhankelijke tandarts bepaald dat de wortelkanaalbehandelinegen en/of de kronen van onvoldoende kwaliteit zijn? Zo ja dan kunt u dit rapport gebruiken in uw zaak. Mocht u geen rapport hebben dan is het misschien verstandig om dit alsnog te doen of de klachtencommissie dit laten beoordelen.

===>De second opinion tandarts had er zijn licht over laten schijnen en die vond de kronen van onvoldoende kwaliteit. Lees .a. het gedeelte over de scherpe rand die uitstak en de breedte van de kronen (waren veel te breed vergeleken met de rest) alsook de onbruikbaarheid (qua kauwen).


- In deze vervelende en emotionele zaak, kunt u zich het best aan de feiten houden en de emoties wat aan de kant te zetten...verzamel bewaar alle nota's/brieven, laat de kwaliteit van het geleverde werk beoordelen, inventariseer alle bezoeken en wat zich daar afspeelde, zonder diep in te gaan op bloedspatten en ontsmetten van kronen.

===>Dank u. Is reeds geschied. De emotionele kant van de zaak zijn zoveel mogelijk uit de rechtsstukken gelaten. Hij daarentegen komt met allerlei lasterlijke taal, leugens, valse beschuldigingen, beledigingen etc.

- De ANT is een grote en betrouwbare beroepsorganisatie voor tandartsen, met een goede en objectieve klachtencommissie.

===>Maar dit speelde zich af VOOR hij lid was van wat voor vereniging dan ook. Dat hij nergens lid van was hebben we vorig jaar bevestigd gekregen van zowel de NMT als de ANT. Bovendien hebben we van de ANT vernomen dat hij pas in april 2002 lid is geworden, terwijl hij nu beweert dat hij allang lid was.

Ik hoop u wat geholpen te hebben.


===>Zeer zeker. Hartelijk dank voor uw uitvoerige reactie.

We hopen dat er mensen zijn die ons meer over de specifieke dagen kunnen vertellen (Wel/geen assistentes, wel/geen vervangster etc) en/of die eveneens problemen hebben (gehad) met [DE AMERIKAANSE TANDARTS].


Met vriendelijke groet,

Rick.


[ Dit Bericht is bewerkt door: Rick op 2002-09-18 17:45 ]

[ Dit Bericht is bewerkt door: Rick op 2002-10-28 15:56 ]
wo, 09/18/2002 - 00:33 Permalink
Moon

Ik snap best dat u heel erg kwaad bent om het ontrecht wat u is aangedaan. Maar ik vind wel dat u in sommige gevallen de digitale tandarts aanvalt, terwijl u diegene bent die om advies vraagt, op het moment dat u eindelijk een antwoord krijgt, gaat u nog commentaar zitten leveren ook!!!!
een oneindige discussie hier op internet zal u zeker niet kunnen helpen om er ook daadwerkelijk wat aan te doen. Volg zijn advies op en doe er wat aan!!!

Ik wens u en uw vriendin heel veel sterkte met dit vervelende verhaal!!!

groetjes
wo, 09/18/2002 - 16:12 Permalink
Rick

Beste Moon,

Dank je voor je reactie.
Ik val de Digitale Tandarts echter helemaal niet aan! Ik constateer alleen dat hij/zij enkele zaken verkeerd opgevat/geinterpreteerd heeft dan wel mogelijk door de omvang van het verhaal even niet gezien heeft waar het op sommige punten echt over ging c.q. wat echt van belang was. M.a.w., hij/zij heeft op sommige punten commentaar geleverd op zaken waar wij helemaal geen probleem over gemaakt hadden of waar het helemaal niet over ging. Dat kan gebeuren en daar is verder ook helemaal niets mis mee. Maar, ik heb DAT vervolgens alleen maar willen corrigeren. Dat ik hoofdletters gebruikt hebt, suggereert misschien dat ik aan het schreeuwen ben, maar die uitleg is niet correct: ik wilde alleen maar e.e.a. benadrukken. Het is immers al zo moeilijk om een platte tekst goed te lezen. Het verkeerd leggen van de klemtonen kan leiden tot een geheel andere uitleg/impressie.

Hoe dan ook, het lijkt mij dat ik het volste recht heb om e.e.a. te corrigeren en de persoon te wijzen op een hier en daar foutieve interpretatie van de zaak, voordat anderen eveneens een verkeerde indruk krijgen. Lees maar eens even terug en zie dat het wel degelijk verschil uitmaakt.

Ik heb beide digi-tandartsen overigens bedankt voor hun reactie EN voor hun advies. We zijn niet uit op een oneindige discussie, maar wilden alleen enkele punten bevestigd dan wel ontkend zien door mensen die verstand van zaken hebben, oftewel door tandartsen zelf. Tandarts.nl was dan ook DE plek waar we antwoord dachten te kunnen krijgen op enkele vragen, hetgeen dus inderdaad het geval blijkt te zijn. Waarvoor nogmaals onze dank!

Daarnaast hopen we dat er mensen reageren die eveneens problemen hebben met onze tandarts.

En ook u/jij, beste Moon: hartelijk dank voor je reactie EN je steunbetuiging! Het is een uiterst vervelende kwestie die nog heel lang kan duren.

Mvg,

Rick.

[ Dit Bericht is bewerkt door: Rick op 2002-09-18 17:43 ]

[ Dit Bericht is bewerkt door: Rick op 2002-09-18 17:47 ]
wo, 09/18/2002 - 16:39 Permalink
Moon

Ik kan me er iets van voorstellen dat het niet makkelijk voor jullie is. Zowel financieel als vertrouwelijk hebben jullie een behoorlijke deuk opgelopen. Jullie zullen niet snel meer een tandarts echt voor 100% vertrouwen, tenminste... daar kan ik me iets bij voorstellen!
Zeg maar jij hoor!
Nogmaals Sterkte!
Groetjes
do, 09/19/2002 - 19:28 Permalink
Massie

Hallo Rick,

Ik begrijp de diplomatieke toon van de DT wel, omdat hij niet goed kan beoordelen hoeveel van jouw verhaal door emotie of feiten is gekleurd. Maar laat mij je een steuntje in de rug geven; ook ik ken tandarts XXX uit eigen ervaring. Ik wilde na een groot aantal jaren mijn gebit mooi laten opknappen, ik had een frame en slecht onderhoud met een aantal gaatjes. Ik kwam zijn rommelige praktijkje in, met het blaffende hondje achter een deur. Zonder zijn handen te wassen en handschoenen aan te trekken keek hij 30 seconden in mijn mond en noemde meteen het bedrag van 5500 euro voor een brug. Ook zijn technieker kwam even met ongewassen handjes mijn mond in. Beiden keken bewonderend naar mijn dure horloge, echt! Op mijn vraag of hij niet wat verder wilde kijken dan alleen een bedrag voor een brug, antwoordde hij dat hij gaatjes e.d. wel vanzelf tegen zou komen. Daarna kwam zijn assistente met vieze handschoentjes foto's maken. De handschoentjes had zij al aan bij een andere patient en ook bij het weer plaatsnemen achter haar burootje en het aanpakken van allerlei spullen. Ze zou mijn tanden even schoonmaken, wat niet lukte. XXX werd erbij geroepen en kreeg een woede-aanval en hij zou die 'fucking cocksucker' van een monteur van het waterpick-apparaat wel even in elkaar willen schoppen.

Na deze scene uit Fawlty Towers heb ik maar geen vervolgafspraak gemaakt. En als ik nog zou worden lastig gevallen door deze typetjes, dan ga ik dezelfde grenzen van fatsoen over, zonder mij te bekommeren om klachtencommissies e.d.

Dit soort types zijn verdwenen, net wanneer jij via het gerecht oid jouw gelijk hebt gehaald. Stuur een stevige neef langs om je geld terug te halen, die taal begrijpt ie misschien beter. Sterkte!
wo, 10/23/2002 - 00:37 Permalink
Rick

Beste Massie,

We hebben je een prive-bericht gestuurd.
Mail je ons even als je kunt, OK?

Alvast bedankt voor je reactie! Laten we hopen dat er nog meer mensen durven reageren die benadeeld zijn door deze tandarts.

Met vriendelijke groeten,

Rick.Op 2002-10-23 00:37, schreef Massie:
Hallo Rick,

Ik begrijp de diplomatieke toon van de DT wel, omdat hij niet goed kan beoordelen hoeveel van jouw verhaal door emotie of feiten is gekleurd. Maar laat mij je een steuntje in de rug geven; ook ik ken tandarts XXX uit eigen ervaring. Ik wilde na een groot aantal jaren mijn gebit mooi laten opknappen, ik had een frame en slecht onderhoud met een aantal gaatjes. Ik kwam zijn rommelige praktijkje in, met het blaffende hondje achter een deur. Zonder zijn handen te wassen en handschoenen aan te trekken keek hij 30 seconden in mijn mond en noemde meteen het bedrag van 5500 euro voor een brug. Ook zijn technieker kwam even met ongewassen handjes mijn mond in. Beiden keken bewonderend naar mijn dure horloge, echt! Op mijn vraag of hij niet wat verder wilde kijken dan alleen een bedrag voor een brug, antwoordde hij dat hij gaatjes e.d. wel vanzelf tegen zou komen. Daarna kwam zijn assistente met vieze handschoentjes foto's maken. De handschoentjes had zij al aan bij een andere patient en ook bij het weer plaatsnemen achter haar burootje en het aanpakken van allerlei spullen. Ze zou mijn tanden even schoonmaken, wat niet lukte. Sobel werd erbij geroepen en kreeg een woede-aanval en hij zou die 'fucking cocksucker' van een monteur van het waterpick-apparaat wel even in elkaar willen schoppen.

Na deze scene uit Fawlty Towers heb ik maar geen vervolgafspraak gemaakt. En als ik nog zou worden lastig gevallen door deze typetjes, dan ga ik dezelfde grenzen van fatsoen over, zonder mij te bekommeren om klachtencommissies e.d.

Dit soort types zijn verdwenen, net wanneer jij via het gerecht oid jouw gelijk hebt gehaald. Stuur een stevige neef langs om je geld terug te halen, die taal begrijpt ie misschien beter. Sterkte!
wo, 10/23/2002 - 01:16 Permalink
Rick

Bij deze tevens een oproep aan de Digitale Tandarts die prive gereageerd heeft (al op 19 september)!

Kunt u alstublieft z.s.m. contact opnemen met ons? We hebben u een prive-bericht verzonden met onze telefoonnummers.

Verder nogmaals een dringend verzoek aan Massie om contact op te nemen met ons. Ook jou hebben we een prive-bericht verzonden met onze gegevens.

De zaak komt binnenkort voor en we kunnen echt alle hulp en info gebruiken die we kunnen krijgen!

Groetjes,

Rick.
ma, 10/28/2002 - 02:02 Permalink
Rick

Een kleine update:

We krijgen van steeds meer tandartsen te horen dat ze patienten hebben bij wie de bewuste Amerikaanse tandarts prutswerk zou hebben afgeleverd!

Ons advies aan deze patienten:
dien een klacht in bij de Associatie van Nederlandse Tandartsen (ANT; zie http://www.ant-online.nl) waar deze meneer sinds april 2002 bij is aangesloten. Voorheen was hij bij geen enkele klachtencommissie aangesloten, waarmee hij de wet heeft overtreden! Stel het BIG Register ( http://www.bigregister.nl ) van dit laatste op de hoogte EN van het feit dat zijn vergunning in de VS is ingetrokken enkele jaren geleden (in de staat New York) wegens wanprestatie, wangedrag etc. (wij hebben een officieel, geauthenticeerd bewijs daarvan) EN...
NEEM EEN ADVOCAAT IN DE ARM! Dat hoeft helemaal niet zoveel te kosten (informeer evt. bij een Bureau voor Rechtshulp).

EN neem contact op met ons (stuur een prive-bericht)! SAMEN STA JE IMMERS STERKER!

Bovenal wensen we een ieder die een soortgelijke ervaring heeft met deze tandarts heel veel sterkte toe.

Met vriendelijke groeten,

Rick,
mede namens mijn vriendin.

[ Dit Bericht is bewerkt door: Rick op 2002-11-06 00:06 ]
wo, 11/06/2002 - 00:05 Permalink
Moon

Wat een gedoe vor jullie allemaal zeg. Denk je veilig bij een tandarts in de stoel te liggen...mooi niet dus!
Sterkte er nog verder mee. Hebben jullie al veel mensen/tandartsen/patienten achter jullie staan?

groetjes Monique
wo, 11/06/2002 - 08:56 Permalink
Rick

Dag Moon,

Dank je voor je reactie.
Er komen inderdaad wat mensen naar buiten met soortgelijke verhalen, maar er zijn er nog veel meer die helaas niet durven en bovendien is niet iedereeen op de hoogte van het bestaan van deze site. Dus iedereen die ons verder kan helpen: reageer! Misschien kunnen we die personen ook van dienst zijn.

Gelukkig zijn we ondanks alle horror het vertrouwen in de tandarts in het algemeen niet kwijtgeraakt en zijn we er van overtuigd (gelet op zeer positieve ervaringen met andere tandartsen uit het verleden) dat deze specifieke tandarts een extreem uitzonderingsgeval moet zijn. Met weemoed denk ik terug aan mijn tandartsen Bieckman en Meijer uit Groningen. Die waren ECHT goed. Zo goed, dat mijn kleine nichtje van 4 zingend naar laatstgenoemde toe gaat, zelf plaatsneemt op de stoel en haar mond al open doet voordat de tandarts er om gevraagd heeft. En ze ondergaat de behandeling zonder een kick te geven hoor!

Tandartsen zoals die uit Badhoevedorp verpesten het volgens mij voor iedereen: andere tandartsen, patienten etc. Zo iemand CREEERT angstpatienten die vervolgens voor de rest van hun leven getekend zijn!

Groeten,

Rick.
wo, 11/06/2002 - 15:10 Permalink
MoonTandartsen zoals die uit XXX verpesten het volgens mij voor iedereen: andere tandartsen, patienten etc. Zo iemand CREEERT angstpatienten die vervolgens voor de rest van hun leven getekend zijn!
Hier kan ik me helemaal op aansluiten!
Wees blij dat jij ook positieve ervaringen hebt. Er zullen heus mensen zijn die alleen negatieve ervaringen hebben en denken dat elke tandarts de grootste beul is die je in je leven tegen kan komen!!!!
wo, 11/06/2002 - 19:11 Permalink
Thasia

Het enigste dat ik nu kan zeggen is dat ik jullie heel veel succes en sterkte wens en dat niet alleen deze tandarts, maar alle tandartsen met deze werkwijze z.s.m. een halt moet worden toegeroepen. Ik hoop voor jullie dat er snel meer mensen zich bij jullie voegen en dat die ..... voor jaren achter de tralies verdwijnt. Sterkte
di, 11/12/2002 - 19:50 Permalink
Thasia

Het enigste dat ik nu kan zeggen is dat ik jullie heel veel succes en sterkte wens en dat niet alleen deze tandarts, maar alle tandartsen met deze werkwijze z.s.m. een halt moet worden toegeroepen. Ik hoop voor jullie dat er snel meer mensen zich bij jullie voegen en dat die ..... voor jaren achter de tralies verdwijnt. Sterkte
di, 11/12/2002 - 19:50 Permalink
Rick

Beste Massie,
Je hebt kennelijk je prive berichten-box niet meer gelezen, maar hopelijk lees je dit stuk binnenkort wel.

Graag zouden we in contact willen komen met je om je verhaal mee te kunnen nemen als bewijs van de werkwijze van de tandarts in kwestie.
Hoe meer bewijs, hoe beter.

Mail of bel je ons?

Alvast bedankt.

Mvg,
Rick.
wo, 12/11/2002 - 10:09 Permalink
Rick

Beste Panda,

We hebben je zojuist een prive-bericht verzonden met ons e-mailadres en hopen op spoedig contact.

Ondertussen: sterkte...!

Met vriendelijke groet,

R.
ma, 08/11/2003 - 17:09 Permalink
Rick

edit:
"De vestigings-plaats van de praktijk is door dj verwijderd, met oog op de forumregels. dj

einde edit
-----------------------

Hallo,

We zijn ondertussen bijna 4 jaar verder en de bewuste tandarts uit XXX heeft sinds de rechtszaak begonnen is jarenlang het proces weten te vertragen. We waren bang dat hij tijd probeerde te rekken om zijn leugens te verzinnen en te onderbouwen en ja hoor: ons angstige vermoeden bleek terecht. Hij liegt over behandeldata (dateert terug), toestand van haar gebit (zegt dat het ernstig verwaarloosd was en dat mijn vriendin kermend van pijn in zijn praktijk kwam en daarom dezelfde dag heeft behandeld; was NIET zo!!!), zegt dat ze met haar eigen rontgenfoto's was gekomen (als leugenachtig weerwoord op het feit dat hij NOOIT vantevoren foto's gemaakt heeft ter onderbouwing van zijn diagnose dat er VIER kronen nodig waren (terwijl er notabene EEN hoekje van een kies er af was!!!), liegt vervolgens dat hij zijn foto's op ons verzoek zou hebben opgestuurd (hebben we NOOIT om verzocht en evenmin zijn er foto's opgestuurd), beweert dat we de ontvangst daarvan telefonisch zouden hebben bevestigd en beweert (en dat steekt ons misschien het meest) dat mijn vriendin van begin af aan er op uit was om hem op te lichten en dat ze nooit van plan was geweest om de rekening te betalen.

Woest van al deze leugens en op van de stress (en angst en dagelijkse pijn in het geval van mijn vriendin) zinkt de moed ons in de schoenen: hoe moeten we zijn leugens in vredesnaam weerleggen?

Onze hoop is nu gevestigd op het lopende onderzoek van de onafhankelijke deskundigen. Het eerste onderzoek (naar de toestand en de plaatsing van de kronen) is achter de rug. De volgende deskundige gaat de wortelkanaalbehandelingen bekijken en de derde deskundige gaat de nota onderzoeken (waarvoor hij nu bijna 4 jaar de tijd voor heeft gekregen van de rechtbank om met leugens te kunnen onderbouwen).

We roepen OPNIEUW mede-slachtoffers van deze "slager" uit XXX op om zich te melden. Heeft u juridisch advies/bijstand nodig, laat het ons eveneens weten. Onze advocaat is een topper en kan/wil u graag bijstaan (OOK als u onder een toevoeging moet procederen).

Bent u slachtoffer, PROCEDEER DAN TEGEN HEM! Waarschuw de Inspecteur van de Gezondheid, de ANT (waarbij hij zich pas NA aanvang van de rechtszaak bij heeft aangesloten; daarvoor was hij bij geen enkele klachtencommissie aangesloten). Doet u in ieder geval IETS zodat we er met z'n allen voor kunnen zorden dat deze man tegengehouden wordt voordat hij het leven van NOG meer mensen kapotmaakt!!!

We WETEN dat er andere slachtoffers zijn, maar EEN dame is een schikking aangegaan via de klachtencommissie en mag er niet meer over praten, weer een ander is bang c.q. is bang dat het geld gaat kosten en weer iemand anders zit nog in de beginfase.

Zolang niemand anders zich durft uit te spreken, kan deze "tandarts" (die notabene voor vrijwel hetzelfde in de VS jaren geleden zijn vergunning was kwijtgeraakt!) zijn gang blijven gaan. Met dank ook aan de controlerende instanties hier, die het niet nodig vinden om dergelijke misstanden in het land van herkomst na te gaan. Zo kon deze tandarts na te zijn gevlucht uit de VS voordat er uitspraak gedaan werd en na enkele jaren van verblijf in Israel, rustig in NL zijn wanpraktijken voortzetten.

Wellicht een emotionele nieuwe bijdrage, maar we zijn werkelijk verbijsterd na het lezen van zijn meest recente versie van het gebeuren.

Alvast bedankt voor uw reacties!
ma, 10/25/2004 - 01:30 Permalink
dj

Ik heb wat persoongegevens verwijderd! Lees aub de vernieuwde forumregels. Een korte motivatie hiervoor: Tandarts.nl kan niet kontroleren of deze beschuldigingen gegrond zijn.

Hoogachtend,

dj
ma, 10/25/2004 - 02:00 Permalink
Rick

Wat een onzinnig gedoe. Er zijn nl. wellicht meerdere tandartsen uit Amerika in Nederland werkzaam die WEL goed werk verrichten! Straks voelen ZIJ zich aangesproken en krijgen wij op ons donder van hen. Daarnaast: hoe moeten de overige slachtoffers weten dat we het over HUN tandarts hebben? Misschien zijn er nl. wel meerdere Amerikaanse tandartsen die prutsers zijn.

Maar goed. Jullie (DJ) je zin. Regels zijn regels.

Ik neem aan dat ik WEL mag zeggen dat het gaat om de Amerikaanse tandarts uit een plaatsje in het gebied tussen Amsterdam en Hoofddorp komt?

Groeten,
Rick.
ma, 10/25/2004 - 02:44 Permalink
Rick

Beste dj, jullie waren vergeten de plaatsnaam uit het oorspronkelijke bericht te verwijderen. Heb ik even voor jullie gedaan, voordat jullie zouden besluiten om het gehele bericht te verwijderen.
ma, 10/25/2004 - 02:50 Permalink
Joycie

Jeetje als ik dit zo hoor lijkt het me meer op een slager dan op een tandarts .Wat ben ik dan blij dat ik in een tandartspraktijk zit waar ik de tandartsen allemaal kan vertrouwen en dat ze goed hun werk doen ook al kan er soms wat mis gaan Ik ga zonder wantrouwen en zonder zorgen naar ze toe .Ik zou na de eerste behandeling al niet meer terug zijn gegaan denk ik als ze de hygiene al niet in acht nemen Dit is gewoon te gek voor woorden Sterkte met jullie zaak en hoop echt dat zulke praktijken als deze gestopt kunnen worden.
ma, 10/25/2004 - 08:07 Permalink
dj

Hoi Rick,

Die regels zijn er niet voor niets, geloof me. Ze zijn nodig voor het bestaan van het forum, en dat geldt ook voor de handhaving ervan, vooral op dit punt. Eventuele onduidelijkheid over de indentiteit met de tandarts kan na privekontakt met jullie gemakkelijk worden opgelost. Verwijderen zou ik dit bericht beslist niet.

Ik wilde dat ik verder, behalve regelneven, veel meer kon betekenen maar momenteel kan ik niet heel veel bedenken dan je sterkte wensen. Een paar gedachtes:

- Iemand de kans geven de fout te herstellen dat is inderdaad een vast onderdeel van de aanpak van behandelaars, zeker in het kader van klachten en second opinions.
Inmiddels zul je je waarschijnlijk hebben voorgenomen om, mocht je geen goed gevoel bij een behandelaar hebben, vroegtijdig op de rem te gaan staan en weg te lopen. Dat is je recht, teruggaan naar iemand die je niet vertrouwt kun je niet toe gedwongen worden, het is een slecht idee en een advies dit wel te doen is een slecht advies.
- Als je een goed uitgewerkte agenda hebt met afspraken bij de tandarts enzo opgeschreven dan heeft dat enige bewijskracht.
- Vraag rond in je omgeving, laat anderen dat doen, naar mensen met soortgelijke ervaringen! Daar maak je het meeste kans! Benader tandartsen uit de buurt om hun ervaringen. Velen zullen daar niet happig op zijn, het is naar werk ook, maar misschien vindt je iemand.
- Wat is verder de inzet van de rechtszaak?
- Ik zou inderdaad de inspectie voor de volksgezondheid benaderen denk ik, wellicht alleen met die Amerikaanse uitspraak, "gross misconduct" is echt niet niks.

Sterkte in ieder geval. Makkeljker gezegd dan gedaan maar probeer je niet gek te laten maken.
ma, 10/25/2004 - 09:41 Permalink
Rick

Hi DJ,

Dank je voor je uitgebreide reactie. Ik begrijp de noodzaak van dergelijke regels wel overigens.

Tsja, hadden we de man NIET een kans gegeven zijn fouten te herstellen (zo dat mogelijk was; hij had al zomaar 4 kronen geplaatst terwijl er slechts EEN hoekje van een kies was afgebroken en de rest van het gebit goed was), dan zaten we juridisch gezien helemaal fout. We wilden niet terug, maar we moesten wel.

En geloof me: we hebben zeker 2 tandartsen gesproken met ex-patienten van deze slager, maar die helaas niets anders kunnen doen dan lijdzaam toekijken en HOPEN dat de ex-patienten een klacht indienen. Dat blijkt overigens zelden het geval te zijn. EEN dame is een schikking aangegaan en dat is in financieel opzicht leuk voor haar, maar daar hebben de OVERIGE gedupeerden helaas niets aan (ze heeft nu immers een zwijgplicht).

De rechtszaak gaat o.a. over de slechte behandelwijze, de (on)deskundigheid van de man en over zijn declaratiegedrag.

Nu is het zo dat we nog bezig waren met het uitzoeken van e.e.a. en dat we al aangegeven hadden dat we klachten hadden over de behandelwijze, maar dat we die klachten nergens kwijt konden (hij was destijds niet aangesloten bij een klachtencommissie). Toen hij bleef bellen en dreigen met verdubbeling van de behandelkosten (en dat ook daadwerkelijk deed!) hebben we op aanraden van de advocaat besloten om een rechtszaak aan te spannen. Hij maakte er een geldkwestie van (en legt daar nu ook de nadruk op door te zeggen dat mijn vriendin er op uit was om hem op te lichten), terwijl wij nog bezig waren met het laten onderzoeken van de behandeling en van de juiste wegen om deze klachten te kanaliseren.

Hoe dan ook, het wordt een lange zaak, mede door zijn vertragingstactieken en leugens (het is zelfs overduidelijk te zien op de kopieen dat hij achteraf geknoeid heeft met zijn agenda!).

Dank je voor je morele steun. Doet in ieder geval goed om te lezen dat er zovelen meeleven.

Rick.
ma, 10/25/2004 - 10:18 Permalink
Roxanne

Beetje oudhollands misschien, maar een kaartje ophangen bij de supermarkt??? of een brief ophangen??? misschien krijg je dan lotgenoten mee...


Groetjes en succes!
ma, 10/25/2004 - 12:02 Permalink
dj

Hij heeft hier gelogen ten tijde van registratie dat zijn vergunning niet was ingetrokken in de VS. Hij beweert nu dat hij jaren in Israel heeft gewerkt en niet wist dat zijn vergunning was ingetrokken, terwijl de zaak al speelde VOORDAT hij was vertrokken (sinds 1991); de veroordeling kwam waarschijnlijk inderdaad nadat hij al weg was.


Toch zou ik dit acuut aan de Inspectie voorleggen!

Wat dacht je van eenzelfde brief aan alle tandartsen in de buurt met het verzoek anderen die onder behandeling zijn geweest bij hem jullie adres (met korte uitleg) te geven?
ma, 10/25/2004 - 12:22 Permalink
Rick

Hi DJ,

We zullen het even bespreken met onze advocaat. Zelf hebben we al meerdere keren aangegeven dat we de Inspectie er bij wilden halen. Weet even niet meer waarom dat nooit gedaan is; wellicht omdat de gang naar de rechter gemaakt is. Voor wat betreft de tandartsen in de buurt: volgens mij is hij de enige in het dorp-waarvan-we-de-naam-niet-mogen-noemen (;-) ). Waar ex-patienten naar toe gaan is naar tandartsen in Amsterdam en daar zijn nogal wat tandartsen gevestigd...

We zullen zo even contact opnemen met het gezin dat eveneens gedupeerd is (bij de vrouw des huizes is het vrijwel exact zo gegaan als bij mijn vriendin) en waarvan de man ook al bezig was om actie te ondernemen ("desnoods tot aan de Hoge Raad", zei hij toen). Eens kijken wat hun status nu is.

Dank je voor de feedback.
ma, 10/25/2004 - 12:39 Permalink
eduard33

ale... zeer schokkend allemaal! mijn medeleven gaat echt uit naar de mensen met deze problemen! mijn gat in mijn rechter onder kies is er niets bij! maar na het lezen van deze horor verhalen... neem ik zelf maar een tang ter hand denk ik!...... :o
do, 10/28/2004 - 19:17 Permalink
Rick

Er is sprake van een dramatische ontwikkeling. De tandarts in kwestie uit Badhoevedorp wordt in de VS gezocht wegens geldwitwassen voor een drusgsdealer/wapenhandelaar/geldschieter voor terroristische organisaties, zo'n 13 jaar geleden in Las Vegas. Hij moet zich daar verantwoorden en heeft onlangs een zaak verloren om de aanklachten ongedaan te maken. Zie

http://www.reviewjournal.com/lvrj_home/2004/Dec-13-Mon-2004/news/254544…

en

http://www.reviewjournal.com/lvrj_home/2005/Jan-25-Tue-2005/news/257289…

HEDENMORGEN BLIJKT ZIJN PRAKTIJK OPEENS TE ZIJN GESLOTEN!!!

Omdat de tandarts in kwestie VLUCHTGEVAARLIJK IS gelet op zijn verleden, doe ik hierbij namens onze advocaat een ZEER DRINGENDE OPROEP aan alle gedupeerden van deze tandarts:

NEEM CONTACT OP MET ONS!!!

Alleen als u zich NU en VANDAAG nog meldt, kunnen we met z'n allen deze man tegenhouden en in actie komen!!!

Laat een (prive)berichtje voor mij achter (liefst met telefoonnummer) en ik krijg meteen per e-mail een seintje zodat ik meteen kan terugreageren.

Groeten,

Rick.
vr, 03/04/2005 - 09:40 Permalink
Rick

Even een update:

Heden hebben we schriftelijk een melding gekregen van de ANT, dat de tandarts "per 21 december 2004 met onmiddelijke ingang geroyeerd is als lid van de ANT".

Dat houdt dus in dat hij momenteel GEEN klachtencommissie heeft (waartoe hij volgens de Wet WEL verplicht is). En dat ook de ANT er ongetwijfeld achter gekomen is wat voor rampzalig figuur de man is.

Het blijft raar dat men van het BIG-register of van Volksgezondheid zo'n charlatan niet aanpakt of wil aanpakken en dat hij zijn wanpraktijken mag voortzetten.

Zoals bekend is hij er al in geslaagd om onze rechtszaak tegen hem een jaar of 3 te rekken met zijn leugens en verzoeken tot uitstel. De weg die wij te bewandelen hebben is nog lang en beperkt ons hier en daar voor wat betreft bepaalde verdere acties.

Hopelijk durven ANDERE slachtoffers nu EINDELIJK WEL de Inspecteur van de Volksgezondheid en het BIG-register in te schakelen.

En hopelijk vlucht hij nu niet naar het buitenland, zoals hij in het verleden wel vaker heeft gedaan...
vr, 03/04/2005 - 18:23 Permalink
vV

Heeft de inspectie volksgezonheid al wat gedaan??? als ik dit zo lees kan hij volgens mij zo opgepakt worden wegens mishandeling!!! Dus wellicht met elkaar eens aangifte doen bij de politie??
Als de inspectie volksgezondheid niets doet is het misschien een idee om met alle gedupeerden (namens..) eens deze zaak voor te leggen aan de verantwoordelijke minister, en ook aan de kamercommissie die hierover gaat.

Naast alle menselijk leed gaat dit alle gedupeerden maar ook de staat veel geld kosten.

Als het via de politie kan, kan er een opsporingsbevel uitgaan.

Ik ben echter bang dat hij al lang niet meer in NL is... Maar hoeft via Schiphol dan ook niet meer binnen te komen. Maar zal daar ook wel te slim voor zijn. Overigens begrijp ik niet dat zo`n zaak 4 jaar moet gaan duren.. Advokaten mogen wel eens feller achter dit soort zaken aan zitten, het is logisch dat zo iemand vroeg of laat zijn hielen licht.
Gaat gewoon verder in Spanje of portugal of zo. Daarom : Politie, en met bovenstaande als argument internationaal..
vr, 03/04/2005 - 18:46 Permalink
carabelli

Saillant detail: Hij staat als kandidaat lid in het NT van 11 maart..... :o over 4 weken zullen we weten of hij een nieuwe klachtencommissie heeft...
wo, 03/16/2005 - 16:30 Permalink
Rick

Dus hij vlucht van ANT naar NMT? Dan wordt het tijd om de dames en heren van de NMT op de hoogte te stellen van zijn wangedrag bij de ANT.

En toch maar een brief sturen naar de Inspectie van de Volksgezondheid.

Dank allen voor deze info.

Welk adres staat er bij, als ik vragen mag? Kunt het in een privebericht verzenden. Waarschijnlijk gewoon zijn praktijkadres? We hebben nog niet kunnen achterhalen of zijn praktijk weer open is. Mogelijk was hij slechts tijdelijk uit de roulatie.

Hij heeft overigens zijn huis verkocht. De overdracht vindt plaats op 1 april a.s. Of hij in NL blijft of toch wegvlucht weten we niet. We gaan er vooralsnog van uit dat hij in NL blijft, maar ergens vrezen we dat hij bezig is zijn boeltje te pakken...
wo, 03/16/2005 - 20:47 Permalink
vV

ik zou er maar NIET vanuit gaan dat hij in NL blijft, kan het alleen maar meevallen.
Zodra hij over de grens is wordt het een veel moeilijker verhaal dan het nu is. Dan houdt het bij de tuchtraad in ieder geval op. die kunnen alleen maar een formele uitspraak doen zonder verdere consequenties voor hem.
Dus ik zou jullie advocaat maar eens een schop onder de k... geven om tot actie te manen
do, 03/17/2005 - 07:57 Permalink
Rick

Hi, ja heb je helemaal gelijk in. Hij heeft het al eerder geflikt immers, door begin jaren 90 uit de VS te vluchten zonder de uitspraak van de tuchtcommissie af te wachten. Tegenover de rechter heeft hij zich ingedekt door te zeggen dat hij van geen enkele uitspraak op de hoogte was. Lariekoek natuurlijk, want volgens de Amerikaanse wet MOET je de tuchtcommissie op de hoogte stellen van een nieuw adres en bovendien WIST hij dat er een zaak gaande was en er uiteindelijk een uitspraak gedaan zou worden.

Nog even over onze advocaat.

We hebben volgens ons een echte topper met behoorlijk wat kennis op het gebied van de tandheelkunde EN met jarenlange ervaring in de VS. De man doet echt zijn best maar is af en toe ook gebonden door de heerlijke wetgeving die we hebben. Bovendien heeft de tandarts de zaak ook jarenlang vooruit weten te schuiven door telkens maar uitstel aan te vragen.

Probleem bij onze huidige advocaat is ook dat er niet vanaf het begin bij was. Hij kreeg te maken met de puinhoop van zijn voorgangster, die dusdanig slecht voorbereid op de eerste zitting kwam, dat ze nergens goed antwoord op wist te geven en alle inkoppers die we op een presenteerblaadje gegeven hadden aan haar n.a.v. het verhaal van de tandarts zelf, gewoon heeft laten liggen. Had ze zich WEL goed voorbereid, dan had de zaak een totaal andere insteek kunnen hebben gekregen vanaf het prille begin. We hadden nl. aan de hand van zijn eigen declaraties, verklaringen, conclusies van antwoord etc. alle tegenstrijdigheden dusdanig helder op papier gezet, dat elke leek had kunnen zien dat de tandarts keihard aan het liegen was.

Helaas had onze voormalige raadsvrouw totaal geen tijd gestoken in het verhaal. Ze was bovendien vaker met vakantie of ziek dan aanwezig. Ze bleek achteraf i.t.t. haar eigen beweringen ook helemaal geen ervaring te hebben met tandheelkundige zaken, maar alleen met letselschade in de bouw.
We hebben daags na de eerste zitting meteen ons vertrouwen in haar opgezegd en zijn nu dik tevreden met onze huidige doortastende, sympahtieke en slimme raadsman (die zelfs een keer op eerste Paasdag 's avonds laat contact opnam omdat hij bezig was met de zaak en nadere vragen had).

Dat wilde ik nog even kwijt. :-)
do, 03/17/2005 - 09:34 Permalink
margareta

De praktijk is weer open, heb er afgelopen week een afspraak gehad.
Maar de gang van zaken liep niet helemaal zoals het hoort, ze waren wel erg aardig, maar ik hoef er niet meer terug te komen.!
za, 09/03/2005 - 18:02 Permalink
Rick

Aan iedereen die onze nog immer voortdurende juridische gevecht (al sinds 2001!) met de tandarts in kwestie volgt: we werden zaterdag jl. geattendeerd op een paginagroot artikel in De Telegraaf (pagina 5) over deze tandarts, met ook voor ons enkele nieuwe feiten (o.a. betreffende zijn activiteiten in Israel...). Ook het commentaar van de hoofdredacteur op pagina 2 begon met een verwijzing naar deze tandarts.

Heel typerend was de wijze van reageren door de tandarts op de Telegraaf-redacteur in kwestie: denigrerend en tegen het agressieve aan. Een nieuwe bevestiging van hetgeen wij eerder al geschreven hebben (wat hij voor de rechter ontkent overigens).

Het artikel begint met de zin: "In Amerika van witwassen verdachte tandarts, na 'moordpoging' in Israel, nu geroyeerd in Nederland". Dat laatste is volgens ons helaas nog niet aan de orde (hij is "alleen" bij de ANT geroyeerd), want de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan wel het Medisch Tuchtcollege heeft nog steeds zijn vergunning niet ingetrokken. Hij is overigens momenteel thuis wegens "arbeidsongeschiktheid". Tsja, dat kan wel kloppen ja...

Ondertussen heeft zich ALWEER een slachtoffer van deze slager gemeld bij ons. De persoon in kwestie is in het gelijk gesteld door het Medisch Tuchtcollege, maar de tandarts is in beroep gegaan.
WAT er nog meer nodig is om deze tandarts te stoppen weten we niet.

Hoewel de rechter zich nog steeds moet uitspreken in onze zaak (we wachten NOG STEEDS op de rapporten van enkele deskundigen; de zaak staat nu gepland voor VOLGEND JAAR OKTOBER!!!), zijn wij nu al de verliezers. Immers: mijn vriendins gebit is zonder enige noodzaak (behalve dan voor het spekken van zijn portemonnaie) blijvend beschadigd, met als gevolg dat ze nu voor de rest van haar leven eens in de zoveel jaar vier nieuwe kronen zal moeten laten maken. Ondertussen ondervindt ze dag en nacht nog pijn en hinder van zijn prutswerk.

We zijn er nu al van overtuigd dat hij binnen de kortste keren (per auto) het land uit vlucht richting Rusland waar zijn vrouw vandaan komt. Geen enkele instantie die hem daarbij zal hinderen.

Als er na alle klachten van zoveel slachtoffers nu nog tandartsen zijn die nog enigszins deze man de hand boven het hoofd durven houden omdat hij enige vaktermen weet te bezigen en omdat hij een vakbroeder is (en geloof me: die zijn er!), dan zijn ze werkelijk stekeblind of beschermen ze liever een foute collega dan dat ze opkomen voor een overduidelijk mishandelde patient.

Shame on you!

Dat moest ik even kwijt.
ma, 11/28/2005 - 01:35 Permalink
toothache

Rick,
Ik heb je een prive boodschap gestuurd met mijn email adres. Ik ben een aantal jaren geleden ook door deze slager onder de boor genomen en loop nog steeds regelmatig bij de tandarts voor herstel werkzaamheden. Deze vent moet opgepakt worden en verantwoordelijk gesteld worden voor al zijn sloop werkzaamheden.
ma, 11/28/2005 - 14:13 Permalink
estherh

Wat ben ik blij dat ik maar twee keer bij deze man ben geweest. Die 2x waren al genoeg voor ook pijn en twee kronen die niet nodig waren geweest. Ik hoop dat hij nog niet vlucht en dat hij zijn verdiende straf krijgt. Had ik maar eerder informatie over deze tandarts gelezen dan was ik nooit naar hem toe gegaan. Maar als je bang bent en je leest zijn web pagina denk je dat je goed zit. Niet dus.....
ma, 11/28/2005 - 15:05 Permalink
dj

Nee.. en websites zullen gelikter en gelikter worden, daarop afgaan is verleidelijk, maar er zit een risico aan.

Ik zeg het nog maar 'ns, het beste is doorgaans om navraag te doen in de omgeving, buren, familie kennissen. Lastig, zeker voor een groep angstpatienten, maar het is bij bij behandelaars eigenlijk nog steeds de beste methode. Daarna komt het kennismakingsgesprek.
di, 11/29/2005 - 14:16 Permalink
vV

niet alleen websites kunnen bedriegelijk overkomen, ook een fraai pand, mooie/vriendelijke assistentes, een prettige rustgevende inrichting zeggen allemaal niets over de tandarts die het werk moet doen...

Zelfs een lieve aardige tandarts kan rotwerk leveren....

Inderdaad afgaan op onderzoek in de omgeving en uiteraard eigen intuitie..
di, 11/29/2005 - 16:11 Permalink
Nicole

Hallo Rick,

Zaterdag werd ik attent gemaakt op het artikel in de Telegraaf. Jarenlang heb ik gedacht dat de pijn onder de plek waar ooit een kroon geplaatst is door deze Amerikaanse tandarts kwam door "gewoon" een ontsteking. Heb nooit stilgestaan bij het feit dat het mogelijk door zijn onhygiënische praktijken kwam. Nadat ik het artikel uit had, stonden mijn nekharen overeind. Te bedenken dat ik nog veel meer meegemaakt heb, wat ik hier niet allemaal ga zitten vertellen, maar feit is dus dat ik er zo kwaad door werd, dat ik mijn reactie 's avonds aan de Telegraaf gestuurd heb en dat is zelfs geplaatst. Vervolgens kreeg ik een reactie van iemand via mijn e-mailadres met de vraag waar deze man dan praktijk hield (deze mevrouw had het artikel helemaal niet gezien en had helaas alleen mijn reactie gelezen), waar ik natuurlijk op geantwoord heb. Via haar kreeg ik uiteindelijk het adres van deze thread, die ik bijna helemaal gelezen heb!
Kortom, nog steeds mensen die reageren op je verhaal!

Als je wil dat ik persoonlijk contact opneem met je, dan hoor ik dat graag.

Groetjes,

Nicole.
di, 11/29/2005 - 22:19 Permalink
Nicole

Nog iets: misschien heb ik een getuige voor je, maar weet uiteraard niet of deze persoon ook wil getuigen en hoeverre deze persoon hier aan mee wil werken. Het is een voormalig assistent(e). Laat even in het midden of het een man of vrouw was, omwille van de privacy.

Groet,

Nicole.
di, 11/29/2005 - 22:23 Permalink