borende tandartsassistenten

Author:
adria
Posted:
ma, 01/01/2007 - 20:56
Hallo,

Mag een niet-tandarts een wortelkanaalbehandeling uitvoeren? Mij is het overkomen, wel zgn onder supervisie van een tandarts die elders in het gebouw bezig was en die ik tijdens de behandeling niet gezien heb. Het tarief bleef overigens hetzelfde
Spiegeltje

Of het mag is in wezen niet zo'n interessante vraag. De vraag is of je het wilt laten gebeuren. Bij mij zou het antwoord een ondubbelzinnig nee zijn. Als het gaat om een lastige WKB kan het zelfs de voorkeur hebben je te laten doorverwijzen naar een tandarts-endontoloog (= gespecialiseerde tandarts voor WKB's).

Ik heb wel gelezen dat TA's soms ook boren maar een WKB is weer nieuw voor mij. Het is erop wachten dat ze ook implantaten gaan doen. Of wil jij simpelweg reacties uit lokken?
ma, 01/01/2007 - 21:50 Permalink
robinson

Mijn mening.
Schandalig, alsof met een "cursusje" je opeens in staat bent een endo te mogen doen.
Net zoals boren, een ta. moet gewoon doen waarvoor ze in 1e instantie is opgeleid, en niet op de stoel van de tandarts gaan zitten.
ma, 01/01/2007 - 22:45 Permalink
fleetstone

Voor die ‘niet-tandarts’ vult Lieneke meteen ‘assistente’ in. In de topic is over de ‘niet-ta’ nog niets bekend, de titel van de topic ten spijt. Misschien was het wel een ‘student(e) tandheelkunde’ die daar stage mag lopen, die kan je tenslotte ook nog een ‘niet-tandarts’ noemen.

Lieneke kán gelijk hebben, maar toch: niet te gauw invullen. Want daarmee lok je reacties uit als die van Spiegeltje: aan mijn lijf geen polonaise! (het is dus niet adria die reacties uitlokt)

En ik voeg daaraan toe (want ik ben even sceptisch als Spiegeltje):
Stel, het was een assistente? Nee, niet bij mij. Zelfs niet na een cursus. De ta gaat maar een co-schap aan met een vakbroeder/zuster als hij/zij efficiënt wil werken. Want daar komt het vlg. mij gewoon op neer.

Zolang niet bekend is wie die ‘niet-ta’ is, is niemand nog wat wijzer!
ma, 01/01/2007 - 23:27 Permalink
Moon

uhm... ik kan me vergissen, maar volgens mij is de topic titel"borende tandartsassistenten" ik trek ook automatisch de conclusie dat het over een assistente gaat hoor!
ma, 01/01/2007 - 23:34 Permalink
fleetstone

Heb net ge-edit. Titel zegt mij niets. Is vooralsnog keuze van adria.
Bovendien spreekt adria van 'assistenten'. Is mij te vaag.
ma, 01/01/2007 - 23:44 Permalink
Spiegeltje

Ja. adria, geef eens wat meer info. Was het een tandartsassistente en zo ja, wat deed ze precies? Alleen een stukje vulling uitboren of ook meer van de behandeling (de eigenlijke endo)?

Gebruikte ze een rubberdam ? :lol:
ma, 01/01/2007 - 23:56 Permalink
adria

Sorry, maar ik weet niet precies wat de bevoegdheden van de TA of mondhygiëniste zijn. Ik leerde vroeger dat een tandarts boorde etc en een TA assisteerde. Een tandarts volgt toch een universitaire studie waaraan het eerste jaar gelijk loopt met medicijnen en een TA niet? Daarom verdient de een ook meer dan de ander. Ik heb eens op de site van de praktijk gekeken en daar staat achter de naam van de behandelende niet-tandarts dat het een preventie assistent betreft.

Over de behandeling, een gecompliceerde endo links helemaal achterin, duurde ruim een uur, met alle toeters en bellen. En Spiegeltje, nee ik wil niets uitlokken. Het is trouwens goed gedaan, voor zover ik het kan beoordelen. Ik heb geen last. Maar ik vraag me toch af, of dit eigenlijk wel kan, mag of wenselijk is.
di, 01/02/2007 - 10:38 Permalink
Maja

Daar hebben we de fijne wet big weer. Bekwaam maakt bevoegd..

Ik ben het niet mee eens ik heb zoiets van schoenmaker blijf bij je leest. Een vriendin die ik over over gehouden aan de tandartsassistente opleiding sprak ik laatst. Zij is niet door gaan leren voor mondhygieniste. Zij doet een hoop in de praktijk zonder enige opleiding, maar puur van het meekijken met de tandarts. Zo boort ze oude vullingen uit, doet ze eenkanalige wortelkanaalbehandelingen, hechten na extractie.
Dat hechten kan ik me dan nog iets bij voorstellen maar bij de rest niet.
Er zijn wel cursusen die je leren boren, dan vind ik het nog wat anders. Dat mag wat mij betreft wel.
Misschien ben ik wat ouderwets maar wij hebben nu een assistente die de cursus preventie assistente heeft gevolgd, maar ik laat haar niet los op de patienten. Ik doe als het ware de voorselectie. Als er echt alleen maar een beetje tandsteen bij de onder voortanden zit en de rest aardig goed gaat selecteer ik die patienten dat ze volgende keer bij haar komen. Ik schrijf dan ook op de kaart wat ze moet doen (plaque kleuren en poetsinstructie nogmaals doornemen, tandsteen verwijderen en polijsten) Bij twijfel laat ze mij of de tandarts controleren. Zo zorgt zij er voor dat mijn agenda gevult is met patienten die mijn zorg echt nodig hebben. En voor haar is het leuk om ook zelf met de patienten bezig te kunnen zijn. Ik vertel de patienten dan ook dat het goed gaat en dat ze de volgende keer door de assistente wordt geholpen en dat ze bevoegd is om eenvoudig tandsteen te verwijderen. Haar certificaat hangt ook bij de balie.
di, 01/02/2007 - 11:14 Permalink
vV

Tja zo worden de grenzen van de wet BIG lekker opgezocht en zeker zo vaak overschreden...

Kern van de zaak is wel dat een tandarts verplicht is de patient te informeren dat er gedelegeerd wordt! en de patient MAG dit weigeren, de tandarts kan een weigering van een patient om aan delegatie mee te werken ook niet negeren! Dus als het u niet bevalt verlangt u gewoon dat de tandarts de behandeling zelf doet!
di, 01/02/2007 - 14:32 Permalink
mecánico para …

vind het wel een guitig verhaal. maar wie weet was het een buitelandse tandarts? geen directe inschrijving in BIGregister, maar wel elders opgeleid.
Zo heb ik ooit een assistente uit Afghanistan gehad. Die was daar wel tandarts en hier werd het niet erkend. Ze heeft volgens mij de hele opleiding hier opnieuw gedaan.
di, 01/02/2007 - 14:48 Permalink
fleetstone

@ Maja, ik hou van ouderwetse mensen!

Ben eens in die BIG-wet gedoken. Ter info voor leken:
De Wet BIG is in wezen alleen maar een TITEL-bescherming voor 8 beroepen (assistenten staan daar niet in genoemd). De wet houdt in dat alleen bij de juiste kwalificaties (afgeronde studie) en navolgende eisen (vakkennis aantoonbaar up-to-date) de beroepsbeoefenaar zijn titel mag (blijven) voeren.

Hieronder 'n citaat uit de wet:
“De Wet BIG regelt nu opnieuw de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. In plaats van het (oude) verbod op de uitoefening van de geneeskunst is er nu een wettelijke regeling die het geneeskundig handelen in principe vrijlaat. ( ... ) Wel noemt de Wet BIG een aantal voorbehouden handelingen. Deze mogen alleen worden verricht door daartoe bevoegde beroepsbeoefenaren, om te voorkomen dat door ondeskundig handelen onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor de patiënt ontstaan.”
En even verderop staat:
“Het verrichten van geneeskundige handelingen is dan niet langer voorbehouden aan bepaalde beroepsbeoefenaren.”

Door deze lullige omschrijving kunnen tandartsen hun assistenten dus aan ‘het werk’ zetten.
Ik vind dit he-le-maal niks!

In de BIG-wet staat iets over mondigheid van de moderne patiënt. Moet je wel weten wat je rechten zijn, nietwaar? Dus ...
@vV : dank voor de tip!
di, 01/02/2007 - 16:57 Permalink
adria

Nee, het betrof hier geen buitenlandse tandarts of zo.
En natuurlijk MAG je weigeren, maar je zit wel in die stoel in een arts-patient relatie wanneer hij het vraagt en je moet je tandarts toch ook vertrouwen... En op dat moment vraag je ook niet door. Hoezo mondig bij de tandarts?
Maar als iemand zonder universitaire opleiding tandartsbehandelingen mag uitvoeren, krijg je dan praktijken met een tandarts en een groot aantal behandelende TA's? En krijgen die TA's dan ook als tandarts betaald? Of wordt het straks voor de patiënten goedkoper?

Ik vind het overigens op deze manier een ondoorzichtige branche worden.
di, 01/02/2007 - 16:57 Permalink
Lieneke

Sorry, maar ik weet niet precies wat de bevoegdheden van de TA of mondhygiëniste zijn. Ik leerde vroeger dat een tandarts boorde etc en een TA assisteerde. Een tandarts volgt toch een universitaire studie waaraan het eerste jaar gelijk loopt met medicijnen en een TA niet? Daarom verdient de een ook meer dan de ander. Ik heb eens op de site van de praktijk gekeken en daar staat achter de naam van de behandelende niet-tandarts dat het een preventie assistent betreft.Een (preventie-)assistente, een mondhygienist en een tandarts zijn 3 verschillende dingen....
Zie:
http://www.tandarts.nl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=33
en:
http://www.tandarts.nl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=33
di, 01/02/2007 - 17:41 Permalink
adria

Inmiddels heb ik bij andere vragen gezien dat als tandarts werkende preventie-assistenten. TA's en mondhygiënisten al aardig gemeengoed zijn geworden. Ik zal er bij mijn volgende tandarts (want de ''echte'' tandarts wilde een endo overdoen waar ik helemaal geen last van had maar die volgens hem heel gauw voor veel last zou zorgen. Laat dat nou net de endo met complicaties zijn jaren geleden door een prof. dr van het toenmalige AZG uitgevoerd. Dacht het niet dus. Na een jaar nog steeds geen klachten.) goed op letten.
Wanneer ik voor een tandarts betaal wil ik ook een tandarts hebben. En als het MBO werk is geworden dan moet dat maar flink openbaar worden gemaakt. Weg tandarts tekort en de prijzen omlaag.
di, 01/02/2007 - 19:31 Permalink
mecánico para …

Di everandering van prijs zal er niet inzitten denk ik. de notaris betaal je ook terwijl de aspirant notaris het werk doet, de accountant idem, de hoofdmonteur is supervisor, de souschef LTS B nivo wordt op de bon vermeld als werkuur.......50 euro.maar stel dat die wortelkanaal behandeling nu eens supergoed wordt gedaan, tijd ineens een mindere rol speelt en daardoor gewoon lekker kan worden genomen voor desinfectie en drogen van kanalen. Lengte bepaald en vullen optimaal gebeurd......... wie wil dan nog steeds niet aan de bak op die manier?
Wie garandeert je namelijk dat je wordt geopereerd door de chirurg zelf of door de chirurg in opleiding. Tis een kunstje en bij vvoldoende inzicht vooraf en feedback tussendoor kan je vrijwel zonder problemen iets uitbesteden. (uitvoerend werk dus)
toch?
di, 01/02/2007 - 20:31 Permalink
Chris888

Waarom is tandheelkunde eigenlijk een universitaire opleiding?
Is het niet alleen maar heel veel dezelfde kunstjes?

En dis een serieuze vraag!
Waarom zou een havist tijdens de opleiding afhaken bedoel ik.
di, 01/02/2007 - 20:59 Permalink
mecánico para …

Het is natuurlijk meer dan een kunstje. de handigheden kunnen pas worden uitgevoerd nadat je inzicht hebt in de reden van de klacht. met name het diagnose stellen is belangrijk en daarvoor is een hele brede basis nodig. Alles wat er aan iemand mis kan zijn kan invloed hebben, mensen hebben soms rare karaktertrekjes, gebruiken medicijnen en om dat geheel te kunnen overzien heb je veel meer nodig dan een truukje om een kies te maken. Je verwacht ook meer dan alleen dat mag ik hopen.

De meeste studies zoals geneeskunde en tandheelkunde zijn ontstaan uit heelkunst. dus vandaar het "kunstje".
Overigens denk ik dat iemand met HAVO het best zou moeten kunnen. qua handigheid is er niets slims aan, qua inzicht en te verwerken brokken kennis sta je als havoklant gewoon met veel te weinig bagage om het tempo bij te houden.

Het ging me ook meer om het idee: het "waarom" delegeren van ogenschijnlijk eenvoudige werkjes na duidelijk grondige indicatie zo erg is. Plat gezegd wordt ik liever een infuus geprikt door een ervaren zuster dan een beginnende arts. (al maakt he me met die makkelijke bloedvaatjes sowieso geen fluit uit, maar dat terzijde)
di, 01/02/2007 - 21:15 Permalink
Lieneke

Even ter nuance...

Een borende mh heeft wel enige achtergrond, maar minder diepgaand dan de tandarts. Een mh leert aan om te overleggen met de tandarts daar waar het nodig is. Kijkt dus verder dan zijn/haar neus lang is. Hij/zij bedenkt behandelplannen en overlegt die zo nodig. Een mh weet heel goed wat hij/zij wel en niet mag doen en waar de grens ligt.

Een assistente heeft weer minder achtergrond dan een mondhygienist. Een assistente doet wat haar wordt opgedragen. Ze denkt geen plannetjes uit. Dit heeft ze namelijk niet geleerd.

ps ff heel erg gegeneraliseerd. Niet iedere mh of prev.ass is hetzelfde....


Over verdwenen bericht...geen idee hoe dat komt...mijn bericht werd niet geplaatst...misschien ff overbezet?
di, 01/02/2007 - 22:46 Permalink
matti100

...Het ging me ook meer om het idee: het "waarom" delegeren van ogenschijnlijk eenvoudige werkjes na duidelijk grondige indicatie zo erg is. Plat gezegd wordt ik liever een infuus geprikt door een ervaren zuster dan een beginnende arts. (al maakt he me met die makkelijke bloedvaatjes sowieso geen fluit uit, maar dat terzijde)
Dit vind ik ongelooflijk! Maar dit is helaas de werkelijkheid in het Nederland van 2007. De tandartsen die zo werken moeten dit duidelijk kenbaar maken en laten weten dat hierdoor hun tarieven ook met meer dan de helft zullen dalen. Dan is iedereen vrij om zelf de keuze te maken aan wie zij zich toevertrouwen. Ik vind het onjuist om voorbeelden van andere sectoren erbij te halen om het eigen gelijk te halen. En of het in die andere sectoren goed gaat is ook maar de vraag. Het is heel vreemd dat de patient zich in een ziekenhuis zich allerlei zorg door niet-artsen laat toedienen maar daarvoor wel de hoge specialistenprijs betaalt. Hopelijk wordt de Nederlandse patient eindelijk eens wakker. En... wil Mecanico soms het inkomen van een notaris halen? Pas maar op dat de Nederlandse klandizie niet wegvloeit naar het Verre Oosten.
zo, 01/21/2007 - 15:33 Permalink
Spiegeltje

Het is inderdaad essentieel dat de werkwijze van een praktijk duidelijk aan de patient vooraf kenbaar wordt gemaakt. Je hoeft daarvoor uiteraard niet te kiezen al je het niet bevalt. Desnoods gewoon de tandarts er van tevoren naar vragen.

Het blijft als patient lastig te bepalen waar kwaliteit te halen is. Dat hangt ook van andere factoren af dan wie wat doet. De hele praktijkorganisatie speelt een rol.

Het nuttige van het bestaan van kennelijke 'uitwassen' is dat je met je neus op de feiten wordt gedrukt. Dan ga je eens verder nadenken. Zo is het volgens mijn een illusie te denken dat een afgeronde tandartsopleiding een garantie is voor kwaliteit van de behandeling. Dat zou ook heel vreemd zijn, in elke beroepsgroep heb je namelijk brokkenmakers en exellente vakmensen met alles daar tussenin en dan kan het nog per soort behandeling verschillen. Dat was vroeger, voor de Wet BIG, ook al zo en heeft misschien wel meer invloed op het resultaat dan dat een deel van de behandeling door een assistent wordt gedaan (binnen zekere grenzen dan). In die zin maakt het allemaal niet zo veel meer uit.
zo, 01/21/2007 - 17:49 Permalink
mecánico para …

...Het ging me ook meer om het idee: het "waarom" delegeren van ogenschijnlijk eenvoudige werkjes na duidelijk grondige indicatie zo erg is. Plat gezegd wordt ik liever een infuus geprikt door een ervaren zuster dan een beginnende arts. (al maakt he me met die makkelijke bloedvaatjes sowieso geen fluit uit, maar dat terzijde)
Dit vind ik ongelooflijk! Maar dit is helaas de werkelijkheid in het Nederland van 2007. De tandartsen die zo werken moeten dit duidelijk kenbaar maken en laten weten dat hierdoor hun tarieven ook met meer dan de helft zullen dalen. Dan is iedereen vrij om zelf de keuze te maken aan wie zij zich toevertrouwen. Ik vind het onjuist om voorbeelden van andere sectoren erbij te halen om het eigen gelijk te halen. En of het in die andere sectoren goed gaat is ook maar de vraag. Het is heel vreemd dat de patient zich in een ziekenhuis zich allerlei zorg door niet-artsen laat toedienen maar daarvoor wel de hoge specialistenprijs betaalt. Hopelijk wordt de Nederlandse patient eindelijk eens wakker. En... wil Mecanico soms het inkomen van een notaris halen? Pas maar op dat de Nederlandse klandizie niet wegvloeit naar het Verre Oosten.Kweenie wat je bedoelt met of ik de inkomsten van een notaris wil halen. misschien moet je even de bril oppoetsen, mij stuk nog eens en nog eens lezen en daarna gewoon je excuus aanbieden. Want je ziet blijkbaar dingen die er niet staan.
OJO
zo, 01/21/2007 - 20:40 Permalink