2x behandelplan bij nieuwe tandarts

Author:
Marry1972
Posted:
vr, 09/04/2009 - 11:51
Onlangs kwam ik erachter dat er 4 behandelplannen op mijn tandartsverzekering zijn gedeclareerd door verschillende tandartsen. Bij 2 gaat het alleen om een offerte/begroting, na een blik van 5 minuten op mijn gebit...

Het schijnt dat mijn nieuwe tandarts 2 behandelplannen heeft gedeclareerd: 1x juni en 1x juli, terwijl er eigenlijk nog niets in dit plan staat aldus de tandarts. Kan dat wel?

Volgens mijn verzekering moet ik het maar zelf uitzoeken m.b.t. de gedeclareerde behandelplannen..
Wie kan mij adviseren??
Spiegeltje

Een offerte/begroting (= uitdraai van codes, omschrijvingen en bedrag zoals op een factuur) is inderdaad geen behandelplan. De tandarts is gerwoon verplicht deze gegevens desgevraagd te verstrekken zonder kosten in rekening te brengen. De hoeveelheid tijd en moeite voor de tandarts is vrij gering. Het tarief voor een behandelplan geldt voor een uitgebreid onderzoek, inclusief het op schrift stellen en bespreking daarvan. Daaraan heeft een tandarts wel behoorlijk wat werk, en er geldt een redelijk tarief voor. Soms komt de tandarts er ruim mee uit, soms niet. Dat is geen reden om in het laatste geval maar 2x te declareren.

Een ´behandelplan´ waar niets in staat is geen behandelplan en kan ook niet worden gedeclareerd. In principe kan ook geen sprake zijn van twee behandelplannen, zeker niet met zo´n korte tijd er tussen.

Die begrotingen zou ik dus gewoon niet betalen. Wat betreft de nieuwe tandarts, je zou nog de kans moeten geven een fatsoenlijk behandelplan op te stellen/bespreken, er vanuit gaande dat dit nodig is. Wat moet er zoal gebeuren?
vr, 09/04/2009 - 12:35 Permalink
Marry1972

Tja ..het rotte is dat de behandelplannen rechtstreeks gedeclareerd zijn aan de zorgverzekeraar, die deze blindelings vergoed. Gaat geen lampje bij ze branden, 4x behandelplannen in zo'n korte tijd (mei/juni/julli 2009), terwijl voorheen nooit een behandelplan is gedeclareerd.

Ik snap dit niet, nu moet ik de tandartsen hier weer op aanspreken. Het lijkt bijna wel of ze het express doen...
Wel heb ik mijn nieuwe tandarts een berichtje gestuurd, dat het niet klopt.. maar ja.. vindt het erg jammer dat ik echt overal achteraan moet gaan..

Mijn ziektekostenverzekeraar geeft mij gelukkig een update van de gedeclareerde bedragen, omdat ze van de klacht Medisch Tuchtcollege op de hoogte zijn gesteld. Zij zijn ook deels gedupeerd door alle vele behandelingen die ik moet ondergaan (denk ook aan fysiotherapie, acupunctuur, homeopathie..).
vr, 09/04/2009 - 15:41 Permalink
Spiegeltje

OP het forum is wel vaker gebleken dat ziektekostenverzekeraars vrij klakkeloos de declaraties accepteren. Het is natuurlijk ook bewerkelijk om alles te controleren en na te vragen. Als patient heb je er inderdaad last van want, anders dan bij de zorgverzekering, is de vergoeding van tandartskosten vaak aan een bepaald maximum gebonden dat dan eerder wordt bereikt.

Ik heb al een tijdje geen tandartsverzekering meer. Bij mijn vorige tandarts kreeg ik eerst gewoon de rekeningen maar later niet meer. Ze werden naar de basiszorgverzekeraar gestuurd. Let wel: ik had geen tandartsverzekering! En die schreef die bedragen dan automatisch af van mijn rekening. Het was nog lastig om dit ongedaan te krijgen. Nu krijg ik gewoon rechtstreeks de rekening van de tandarts (zonder FaMed o.i.d. ertussen). Wel zo overzichtelijk!

Ik hoop verder dat je in overleg met de tandarts tot een oplossing komt. Alsnog een behandelplan (indien nodig) en één declaratie van zo'n plan sschrappen lijkt mij redelijk.
vr, 09/04/2009 - 16:26 Permalink
vV

In principe kan ook geen sprake zijn van twee behandelplannen, zeker niet met zo´n korte tijd er tussen.
natuurlijk kan dat wel, maar dan moeten het 2 heel verschillende insteken zijn, en moet er wel even werk mee gemoeid zijn. Het kan zijn dat een patient wellicht naar aanleiding van een eerste plan toch besluit een andere kant op te gaan met de behandelingen. Als de tandarts dan met een heel andfere insteek opnieuw aan de slag moet, en voor de nieuwe behandelinsteek zeg maar ook weer uitleg moet gaan geven hiervoor, en voorlichting over complicaties ed, zie ik geen reden waarom er geen tweede keer een nota voor geschreven zou kunnen worden, maar dan moet dat werk ervoor wel gedaan zijn. Het is niet zo dat eerst het onderzoek in rekening gebracht is, en vervolgens de nabespreking nog een keer.
Een offerte/begroting (= uitdraai van codes, omschrijvingen en bedrag zoals op een factuur) is inderdaad geen behandelplan. De tandarts is gerwoon verplicht deze gegevens desgevraagd te verstrekken zonder kosten in rekening te brengen.

Ook niet geheel juist, asl dit een behoorlijke lijst is waarmee veel bureautijd gemoeid is, en aan de stoel heeft met patient een bespreking over situatie en aanpak plaatsgevonden is ook hiervoor een code voor behandelplan bespreken en opstellen gerechtvaardigd. Al is de besrpeking met de patient kort geweest, bv omdat de insteek van de behandeling duidelijk is. Het op een rij zetten van kosten, met plan b voor mogelijke extra kosten vanwege mogelijke complicaties is echt wel even werk.
vr, 09/04/2009 - 19:21 Permalink
Marry1972

terugkomend op behandelplan;

- er is geen nieuwe insteek gedaan voor het behandelplan. Tandarts gaf aan dat er zga niets in behandelplan nog staat.

- de overige zgn behandelplannen, waren binnen 5 minuten tijd uitgedraaid door assistente, terwijl ik in de stoel zat.
Binnen 15 minuten stond ik buiten.....

Mijn vragen zijn serieus overwogen, als de tandarts veel tijd nodig heeft gehad voor een behandelplan, hoor je mij echt niet.. Ik heb het idee dat ze een graantje mee willen pikken van het feit, dat mijn oude tandarts de boel behoorlijk verknald heeft... mijn nieuwe tandarts zit in de zelfde woon/werkregio als de oude en.. nieuws volgt snel..

De kaakchirurg in het ziekenhuis heeft gedreigd dat wanneer ik de klacht niet intrek, ik niet meer welkom ben in het desbetreffende ziekenhuis en moet maar uitwijken naar een andere regio....kan dat zomaar?
Mijn advocaat vindt het ronduit schandalig, hij schrijft de kaakchirurg aan. Deze kaakchirurg is niet aangeklaagd, maar komt op voor een collega.... :roll:
zo, 09/06/2009 - 17:45 Permalink
Spiegeltje

De kaakchirurg in het ziekenhuis heeft gedreigd dat wanneer ik de klacht niet intrek, ik niet meer welkom ben in het desbetreffende ziekenhuis en moet maar uitwijken naar een andere regio....kan dat zomaar?

Dat denk ik niet, althans niet in algemene zin want daar heeft de kaakchirurg niks over te zeggen, maar dat zal uw advocaat wel weten te vertellen. Ik vind het ook verwerpelijk dat ze u op deze wijze onder druk proberen te zetten. Ik zou dit ook aankaarten bij de directie van het ziekenhuis.

Uiteraard wilt u zelf niet meer door deze kaakchirurg behandeld worden in dat ziekenhuis en dat betekent eigenlijk ook niet door de andere kaakchirurgen daar die in dezelfde maatschap zitten, toch?
zo, 09/06/2009 - 19:48 Permalink
vV

en als zij behandeling weigeren, zijn ZIJ verplicht bij noodzaak voor behandeling op een fatsoenlijke wijze en zonder vertraging voor een alternatief te zorgen.

Het komt mij trouwens erg vreemd voor, wellicht dat u eea niet goed begrepen of gehoord heeft , misschien mede door frustraties over wat er gebeurt is= allemaal erg vervelend, maar probeer vooral het hoofd koel te houden, en te voorkomen dat u door acties en reacties straks helemaal in een hoek komt te staan.
zo, 09/06/2009 - 20:42 Permalink
Marry1972

het is een rare toestand.
Ik ben uitgenodigd door patientencontactpersoon op 15 september a.s. Mijn man ging vrijdag jl. 4 september naar het ziekenhuis om een kopie op te halen van mijn laatste OPG d.d. 3 augustus, ik had hen al diverse manieren gecontacteerd, maar kreeg de foto niet mee. Mijn advocaat sommeert afd. kaakchirurgie om onmiddellijk de foto op te sturen.

Daarnaast heb ik gevraagd wat de bedoeling is van het gesprek 15 september a.s. De kaakchirurg gaf aan dat het gaat om de klacht tegen zijn collega. Als ik deze intrek, ben ik welkom op de afd. Kaakchirurgie in mijn woonregio. Zo niet, moet ik maar naar een collega uitwijken naar omliggende woonwerkregio (ander ziekenhuis). Ik snap zowieso niet waar hij zich mee bemoeit. De aangeklaagde persoon heb ik nooit meer gesproken, ze heeft niet eens de moeite gedaan om mij te spreken, maar liet dit aan haar collega over. Voor mijn gevoel heeft ze mij onnodig lang laten lijden, tot het moment dat ik bijna kapot ging en met spoed naar het ziekenhuis moest. Dit neem ik haar kwalijk, ze heeft mij lachend met een mondwatertje weggestuurd...
Misschien hebbben ze het idee dat mijn klacht wel eens gegrond kon zijn? In ieder geval komt mijn advocaat nu tussen kaakchirurg en mij te staan (godzijdank).
ma, 09/07/2009 - 12:12 Permalink