Een tweede tandartsverzekering

Author:
Martijn1983
Posted:
vr, 02/01/2008 - 18:07
Hallo,

Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is om naast je huidige tandartsverzekering ook elders een tandartsverzekering af te sluiten?

Ik heb namelijk bij mijn huidige verzekeraar het hoogste pakket en verwacht boven de vergoeding te komen qua kosten.
Nu zou ik willen weten of het mogelijk is om een tweede tandartsverzekering ernaast af te sluiten bij bijv. Kruidvat, zodat, als ik op het maximum bij mijn huidige verzekeraar zit dat ik vervolgens bij Kruidvat kan declareren.

Als ik de polisvoorwaarden erop nasla kan ik hier niets over vinden. Op internet overigens ook niet, wel één forum van zorgwet.info waar over gepraat wordt dat het wel mogelijk zou moeten kunnen zijn.

Kan iemand mij hier iets meer over vetellen?
Spiegeltje

Een tweede aanvullende tandartsverzekering kan wel volgens mij, Jozefien. Dit is een gewone schade verzekering. De regels zijn hetzelfde als je je fiets of zo dubbel verzekert wat ook niet verboden is.

Hoe moet worden gehandeld staat beschreven in art. 7:961 Burgerlijk wetboek. Tenzij de polisvoorwaarden iets anders bepalen, mag de verzekerde zelf uitmaken welke verzekeraar hij tot schadevergoeding aanspreekt. De verzekeraars hebben vervolgens onderling verhaalsrecht.
Net als bij oververzekering geldt ook hier dat de verzekerde niet in een betere positie mag komen te verkeren (art. 7:960 Burgerlijk wetboek). Je kunt dus niet twee maal declareren en het volle pond vangen als dat hoger is dan de "schade".

Artikel 961
1. Indien dezelfde schade door meer dan een verzekering wordt gedekt, kan de verzekerde met inachtneming van artikel 960 elke verzekeraar aanspreken. De verzekeraar is daarbij bevoegd de nakoming van zijn verplichting tot schadevergoeding op te schorten totdat de verzekerde de andere verzekeringen heeft genoemd.
2. Voor de toepassing van lid 1 wordt met schade die door een verzekering wordt gedekt gelijkgesteld schade die door de verzekeraar onverplicht wordt vergoed.
3. De verzekeraars hebben onderling verhaal opdat ieder zijn deel draagt, naar evenredigheid van de bedragen waarvoor een ieder afzonderlijk kan worden aangesproken. Verzekeraars hebben op gelijke voet onderling verhaal voor hun redelijke kosten tot het vaststellen van de schade, alsmede voor hun redelijke kosten van verweer in en buiten rechte. De verzekerde is jegens de verzekeraars afzonderlijk verplicht zich te onthouden van elke gedraging die ten koste van dezen afbreuk doet aan hun onderling verhaal.
4. De bij eenzelfde verzekering betrokken verzekeraars zijn niet verder aansprakelijk dan voor hun evenredig deel van hetgeen in totaal ten laste van die verzekering komt.
vr, 02/01/2008 - 20:31 Permalink
scaredycat

Beetje krom gedacht van mij misschien, maar die extra verzekering kost ook geld,
terwijl je 'm dan pas zou aanspreken als de "hoofdverzekering" "op" is.

Is het niet handiger om de premie voor de tweede verzekering apart te zetten als
"overloop-fondsje"? Dus dat je geld opzij hebt staan voor wanneer je eerste verzekering
"op" is??? Of verwacht je ieder jaar over de maximale dekking heen te gaan???
do, 02/07/2008 - 20:50 Permalink
sipjohn

ik heb soortgelijke vraag.
Ik heb nu (2017) een tandarts verzekering met maximum 500.
Ik verwacht in 2018 minst dubbele aan kosten. Dus zoek maximum 1000, maar wordt waarschijnlijk nergens geaccepeerd(althans niet voor 31-12-2017).
Nu heeft een verzekeraar waar ik basis+tand1000 aangevraagd heb al wel mijn vorig basisverzekering opgezegd, ondanks onbekende acceptatie tand1000.

Maar de tand500 bij oude verzekeraar hebben zij niet opgezegd.
Toen kwam gedachte om deze te houden en elders basis+tand500 af te sluiten(voor tand500 is acceptatie bijna overal).
Dus bij verzekeraar A alleen tand500 en bij verzekeraar B basisverzekering+tand500. Heb ik dan de gewenste 1000 dekking(500+500) of is twee tandverzekeringen naast elkaar niet mogelijk?
(Schade betreft gedeeltelijke protheses5-13(boven en onder) totaa > 1000. Kan ik dan bijvoorbeeld boven(>500) bij ene verzekeraar claimen en onder(ook>500) bij de andere verzekeraar ?
za, 12/30/2017 - 19:26 Permalink
Selna

Ik heb al drie jaar een (tweede) tandartsverzekering zonder problemen.
Eerste verzekering zit in een aanvullend pakket (met een vergoeding tot €450) bij mijn hoofdverzekering. Een tweede losse tandartsverzekering heb ik bij de ZK. Wanneer mijn hoofdverzekering een handeling alleen 80% vergoedt, declareer ik de rest bij ZK die het wel 100% vergoedt! Daarnaast ook handig omdat ik altijd boven de €500 zit.
zo, 01/10/2021 - 23:45 Permalink