Kaakoperatie en orthodontie

Author:
Simone
Posted:
vr, 04/12/2002 - 11:12
Ik ben nu in de voorbehandeling voor een omvangrijke kaakoperatie. Ik kwam bij de beugeltandarts omdat mijn tanden weer waren teruggelopen (vroeger ook al eens een beugel gehad) en hoopte op een beugeltje voor mijn overbeet (11mm). De kaakchirurg denkt dat mijn bovenkaak verbreed moet worden en m'n onderkaak naar voren, en de ene orthodontist denkt alleen mijn onderkaak naar voren en de andere collega orthodontist zegt dat mijn bovenkaak waaschijnlijk ook nog naar achter zal moeten. Waar ik nu sinds de behandeling is ingegaan (al anderhalf jaar een beugel, maar ik zie nog nauwelijks verschil) erg bang voor ben is dat vanwege mijn chronische verstopte neus (en ook erg vaak bijholteontsteking) ik, nadat ik wakker wordt van de narcose, panisch word omdat ik het dan benauwd zal hebben omdat de kans erg groot is dat ik een kaakklem zal moeten. (kaakklem en bijna geen lucht door mn neus) Ik vraag me ook af of mijn onderkaak niet dmv een distractie methode (is een soort schroefsysteem) naar voren kan worden gezet waarbij ik zeker geen kaakklem zal krijgen? En de bovenkaak eventueel wat tanden of kiezen te trekken naar achter? Heeft iemand ervaringen ermee?
de digitale tandarts

Veel gebitsafwijkingen kunnen door een orthodontist goed worden gecorrigeerd. Afwijkingen in de stand van de kaken kunnen echter alleen op jeugdige leeftijd, tijdens de groei worden beinvloed!
Dit kan bijv. door de groei van de bovenkaak te remmen met een 'buitenboord beugel' en tevens kan de onderkaak gestimuleerd worden met een 'activator'.

De overbeet (overjet) waar u over spreekt, waar de ondersnijtanden te ver achter de bovensnijtanden liggen, kan op volwassen leeftijd niet zomaar gecorrigeerd worden. Correctie hiervan kan dan helaas alleen nog maar plaatsvinden als behalve een orthodontische behandeling ook een kaakoperatie wordt uitgevoerd.
Dit wordt chirurgische orthodontie of een osteotomie genoemd.

Na voorbehandeling met een beugel, waar de kaken zo ideaal mogelijk worden neergezet voor de verplaatsing, zullen de kaken tijdens de operatie anders op elkaar gezet worden. Tijdens deze voorbehandeling met een beugel is inderdaad weinig verschil te merken, soms wordt de stand op het oog zelfs erger!
Na deze operatie is de beugel nog enige tijd noodzakelijk om de tanden en kiezen helemaal goed op elkaar te laten passen.

Afhankelijk van de afwijking kan de onderkaak zowel naar voren als naar achter verplaatst worden en de bovenkaak ook wat verplaatst/ gedraaid worden.

De operatie kan een spectaculaire verbetering van de stand van de tandbogen t.o.v. elkaar en ook het gezichtsprofiel geven:
http://www.tandarts.nl/imagesforum/voorosteotomie.jpghttp://www.tandarts.nl/imagesforum/naosteotomie.jpg

http://www.tandarts.nl/imagesforum/voorosteotomiefoto.jpghttp://www.tandarts.nl/imagesforum/naosteotomiefoto.jpg

Over deze ingreep moet niet te luchtig gedacht worden.
U zou met de behandelend kaakchirurg alle positieve en negatieve aspecten en ook mogelijke (na)bezwaren goed moeten doorspreken. Dan komt u er ook achter of uw verwachtingspatroon van de operatie overeen komt met de waarschijnlijke uitkomst.

In het geval waar u over spreekt zal het meestal mogelijk zijn om na de operatie de kaak direct te kunnen openen en sluiten, er hoeft dus gelukkig geen 'kaakklem' te worden toegepast.
Door middel van schroefjes en plaatjes ( schroef- en plaatosteosynthese ) worden de verschoven kaken gefixeerd.
Er zal echter wel enige weken zacht voedsel gegeten moeten worden, totdat de kaken weer goed vastgegroeid zijn. Ik weet dat in het VU-ziekenhuis zoveel mogelijk geprobeerd wordt om de de kaken te fixeren met schroeven i.p.v. met een kaakklem.

Distractie-osteogenese waar u over spreekt is volgens mij een nieuwe methode waarin wordt geprobeerd de kaakgroei te beinvloeden. Na het maken van zaagsnedes wordt door het aandraaien van een schroef elke dag de kaakdelen wat verder uitelkaar gedraaid waardoor de kaak steeds wat langer wordt. Ik dacht dit vnl. ook tijdens de groei gebruikt werd en niet op volwassen leeftijd, bespreek dit met een specialist.

Een zeer leerzaam en boek waar deze behandeling uitgebreid in beschreven staat is:
- De kaakcorrectie, door Tuinzing, Greebe, Dorenbos en Hakman
VU uitgeverij 020-6444355
isbn 90-5383-580-6

Met vriendelijke groet.
ma, 04/15/2002 - 20:34 Permalink
Simone

Heel hartelijk bedankt voor de reactie. Waar ik echter nog een vraagje over heb is de kans op de kaakklem. Mijn orthodontist zei inderdaad dat dat tegenwoordig niet meer zou hoeven, maar volgens de kaakchirurg heb je bij het breken van de onderkaak 50 procent kans op een kaakklem vanwege het feit dat deze ook verkeerd kan breken. Ik vind 50 procent kans nogal hoog omdat ik met name daar nogal bang voor ben (vanwege het luchtgebrek door mijn neus). Is dit u hetzelfde bekend?
di, 04/16/2002 - 08:36 Permalink
de digitale tandarts

De kans dat de kaak niet gespeten wordt zoals bedoeld, is natuurlijk altijd aanwezig, dit wordt een bad split genoemd.

Het lijkt me echter onwaarschijnlijk dat de kans daarop 50% is ! (het gebeurt wel of het gebeurt niet= 50% :wink: )

Wanneer deze ingreep routinematig wordt uitgevoerd ligt het succespercentage zeker hoger dan 50%.
In mijn nabije omgeving is een zelfde operatie uitgevoerd en toen werd de bad split niet als groot risico gezien.

Als u nog twijfelt, zou u een second-opinion kunnen aanvragen bij een andere chirurg.

Met vriendelijke groet.
di, 04/16/2002 - 19:53 Permalink
drbart

Simone,
Ook bij een gewone kaakverplaatsing zonder dystractie is de kans, zou ik zeggen, minimaal dat je kaken na de operatie op elkaar moeten worden gezet. Trekken van tanden in de bovenkaak heeft vaak een heel negatief effekt op je profiel. Maar om echt een oordeel te geven zou je ik je een keer moeten zien.
DrBart (http://www.drbart.nl)
ma, 01/30/2006 - 18:51 Permalink