Vergoeding endontoloog

Author:
Miriam
Posted:
ma, 10/24/2005 - 14:58
Valt de behandeling van een endontoloog onder de aanvullende tandartsverzekering of valt het net als de kaakchirurg niet onder de tandartsverzekering?
de digitale tandarts

Door de overheid worden twee specialisten erkend, dat zijn de kaakchirurg en de orthodontist, hierbij wordt de kaakchirurg vaak door de basisziektekostenverzekering vergoed. Indien u verwezen wordt door je tandarts naar een van deze specialisten, dan wordt dat een verticale verwijzing genoemd.

In de afgelopen twintig jaar is er meer mogelijk geworden binnen de tandheelkunde, waardoor er ook deelspecialismen zijn ontstaan; let wel deze zijn niet door de overheid ontstaan en het zijn ook geen beschermde titels. Indien u verwezen wordt door je tandarts naar een van deze specialisten, dan wordt dat een horizontale verwijzing genoemd.

Deze specialisten zijn tandartsen en zullen dezelfde codes als tandartsen gebruiken (UPT), vergoeding zal plaats moeten vinden uit een aanvullende verzekering.

Mogelijk doordat duurdere apparatuur gebruikt wordt en/of minder alledaagse behandelingen uitgevoerd worden, zal niet elke verrichting door de aanvullende verzekering gedekt worden, goede verzekeringen daar gelaten.

Met vriendelijke groet.
ma, 10/24/2005 - 15:26 Permalink
joek

hallo Miriam,

Ik ben vorig jaar naar de endodontoloog geweest, bij mij werd niets vergoed. Jammer, maar helaas.
Deze specialist valt onder de gewone tandartsen, dus misschien als je nog niet aan je maximale bedrag zit van de ta?
Groetjes,
Joke
di, 10/25/2005 - 14:45 Permalink