Saneren

Author:
dj
Posted:
vr, 06/02/2006 - 14:34
Sanering is een begrip dat in het begin van de jaren '90 is afgeschaft in de tandheelkunde.

Het begrip "saneren" betekent letterlijk "gezond maken". Praktisch gezien betekende het dat bij een patiënt op dat moment geen grote tandheelkundige ingrepen nodig waren. Gesaneerd zijn was nodig om kosten door de verzekeraar vergoed te krijgen. Je kon de status veliezen door niet op controle te gaan, of door noodzakelijke ingrepen niet te laten verrichten.

Het begip saneren is weliswaar afgeschaft, maar verzekeraars kunnen bij het afsluiten van een nieuwe polis de gezondheidstoestand van het gebit beoordelen. Dit kan door een keuringsrapport te laten opstellen maar ook door de patiënt zelf om informatie te vragen. Vaak zullen kosten die op het moment van afsluiten van de verzekering al vaststaan door de verzekeraar worden uitgesloten voor vergoeding.