Prijzenslag om basispolis zorg gaat van start

Author:
de digitale tandarts
Posted:
ma, 10/03/2005 - 17:33
Prijzenslag om basispolis zorg gaat van start


De prijzenslag om de basisverzekering is gestart. Zorgverzekeraar DSW duikt flink onder de ramingen van het ministerie van Volksgezondheid. De Schiedamse verzekeraar vraagt euro 1068 per jaar.
Het is de eerste keer dat een zorgverzekeraar een premieopgave doet voor de nieuwe ziektekostenverzekering, die in 2006 wordt ingevoerd.

De premie geldt voor een verzekering zonder eigen risico waarmee iedereen overal in het land bij een huisarts of ziekenhuis terechtkan. 'In deze tijd van maatschappelijke onzekerheid is het belangrijk dat mensen snel weten waar ze aan toe zijn', zegt directeur Chris Oomen.

De maandpremie komt bij DSW uit op euro 89. Oomen sluit niet uit dat dit bedrag uiteindelijk een paar euro lager kan uitvallen.

Minister Hans Hoogervorst van Volksgezondheid (VWS) verwacht dat de gemiddelde nominale jaarpremie in 2006 zal uitkomen op circa euro 1100 per volwassene. Hij wil dat de verzekeraars stevig met elkaar gaan concurreren. Veel zorgverzekeraars wachten met het afgeven van een premie, omdat ze bang zijn zich uit te markt te prijzen. Uiterlijk op 16 december moeten ze bekendmaken hoeveel ze vragen. Aanvankelijk klaagden de verzekeraars dat euro 1100 te laag zou zijn.

De premie die het Schiedamse DSW, met 360.000 verzekerden, nu opgeeft, is inclusief 10% korting voor iedereen. De verzekeraar weigert apart kortingen weg te geven op collectieve contracten. 'Bij ons is het onmogelijk dat een bijstandsgerechtigde meebetaalt aan de korting van een groep die het beter heeft', aldus de DSW-directeur. 'Dat vind ik onaanvaardbaar, want zorg moet net als onderwijs voor iedereen gelijk toegankelijk zijn.'

Als het aan de Schiedamse verzekeraar ligt, ontvangen mensen straks ook een hogere zorgtoeslag. De brutopremie die meetelt voor de landelijke berekening van de zorgtoeslag komt bij DSW namelijk op euro 1190 te liggen. 'Als iedereen doet wat wij doen, is de minister verplicht om meer zorgtoeslag te geven', geeft Oomen aan.

Hij verwacht dat de premieverschillen tussen de verzekeraars onderling niet groot zullen zijn. De overheid staat garant voor de risico's van de kostenontwikkeling in 2006. Verliezen en winsten worden afgetopt. Bureau IG&H Management Consultants uit Woerden verwacht dat de premieverschillen niet groter zullen zijn dan 5%.

Ook in: Trouw, 03-10-2005


Verschijningsdatum: 03-10-2005
Rubriek: Uit de media
Bron: Het Financieele Dagblad, 01-10-2005