Belastingaftrek tandartskosten in 2009

Author:
Spiegeltje
Posted:
ma, 12/29/2008 - 17:34
De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is, zoals verwacht, op 23 december 2008 aangenomen door de Eerste Kamer.

http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/31706_wet_tegemoetkoming_chronis…

De Wet gaat naar verwachting in per 1 januari 2009. In het verleden is in de media op diverse plaatsen aangeven, ook op dit forum, dat de tandartskosten vanaf 2009 niet meer voor belastingaftrek in aanmerking zouden komen wegens intrekking van de Buitengewone uitgavenregeling per 1 januari 2009. Maar nu blijkt dat er, onder druk van de politiek, toch nog ruimte is voor aftrek onder de nieuwe fiscale regeling die onderdeel uitmaakt van de Wtcg.

In de fiscale regeling wordt immers gesproken over aftrek van genees- en heelkundige kosten voor zieken en gehandicapten. Hoewel het er niet expliciet staat vallen volgens bronnen uit de Tweede Kamer hier ook de tandartskosten onder.

Zie http://www.telegraaf.nl/overgeld/rubriek/verzekeringen/article2813777.e….

Wel valt volgens mij nog te bezien of kosten voor cosmetische tandheelkunde in alle gevallen voor aftrek in aanmerking komen want er moet volgens de definitie wel sprake zijn van ziekte en en genees- en heelkundige behandeling. Het is afwachten hoe de Belastingdienst hier mee om zal gaan. De regeling bevat op dit punt geen toelichting.

De regeling bevat, evenals de oude regeling, drempels. Tot een verzamelinkomen (zonder nog de aftrek) van 7.152 euro bedraagt het drempelbedrag 118 euro. Tot 38.000 (omgeveer modaal) wordt de drempel 1,65% van het verzamelinkomen. Bij hogere inkomens komt daar nog eens bij 5,75% van het inkomen boven 38.000. De drempels betreffen overigens het totaal aan aftrekbare zorgkosten waaronder ook medicijnen, ziekenvervoer, hulpmiddelen en dergelijke. De aftrekmogelijkheden zijn echter veel minder geworden. De beruchte brillenaftrek is vervallen maar ook het populaire ooglaseren is bijvoorbeeld niet meer aftrekbaar.

Voorbeeld: modaal verdienend persoon heeft een drempel van 629 euro (1,65% van 38.000 euro) en een 2x modaal (76.000 euro) heeft een drempel van 629 + 5,75% van 38.000 = 629 + 2185 = 2814 euro. Als u gedurende heel 2009 een partner hebt worden de inkomens opgeteld, en ook de laagste drempel , dus 118 euro wordt 236 euro en 7.152 euro wordt 14.304 euro. Verder is alles hetzelfde waarbij de zorgkosten uiteraard ook worden samengevoegd.

De nieuwe regeling geldt vanaf 2009. U krijgt er voor het eerst mee te maken in 2010, bij de belastingaangifte over 2009. Voor de aangifte over 2008 blijft de Buitengewone uitgavenregeling nog van kracht. Het gaat hier om uitgaven die in 2008 zijn gedaan.

Zie ook dit oude bericht: http://www.tandarts.nl/phpBB/viewtopic.php?f=22&t=14866

Naschrift:

Zie ook: http://www.tandarts.nl/index.php?option=com_content&task=view&i…