Diagnostisch rapport CBCT scan, graag uw mening.

Author:
djeena
Posted:
wo, 06/09/2021 - 07:27
Goedemorgen,

Op eigen initiatief heb ik een CBCT scan laten maken omdat ik onverklaarbare pijnen heb. Ik heb eind 2019 een nieuwe kroon op element 14 gekregen. Daardoor is mijn beet veranderd. Ik kauwde vaak mis waardoor er frictie ontstond tussen tanden en kiezen. Dat gaf pijn. Ook de 14 bleef pijn doen. Ik ben vaak terug geweest bij de tandarts. Vorig jaar zomer ben ik gestruikeld en heb mijn voortanden, boven en onder, bezeerd. Uit een OPT en Solo's kwam niets naar voren.

Er werd al gesuggereerd dat ik zenuwpijn heb. Alle elementen doen pijn en eten is moeilijk. Ik eet vooral zacht voedsel en kan geen boterham afhappen.

Nu dan de scan. Ik hoorde erover en dacht; dat laat ik doen. Daar komt wel wat uit. De 6 WKB's die de tandarts in de afgelopen jaren heeft gedaan, zijn alle 6 niet goed. Ik lees steeds over apicale pathologie. Wat betekent dat; moet ik alle 6 over laten doen? Van de 47 weet ik; daarvoor ben ik nog bij de kaakchirurg geweest (2010) maar hij vond het niet nodig daar iets aan te doen.

Graag uw mening:

Rapport:

Bevindingen Bovenkaak
- Maxillaire sinussen zijn helder. Minimale lokale mucosale verdikking (ca.2mm) is aanwezig thv de DB-apex 16.
- De corticale begrenzing van de sinussen is normaal. Er zijn geen septa in de sinussen aanwezig.
- In de bovenkaak zijn 14 gebitselementen aanwezig. De 18 en 28 ontbreken.
- Het parodontaal bot toont veralgemeend een normaal botniveau.
- Elementen 14, 17, 26 en 27 zijn endodontisch onvolledig behandeld. Maar er zijn geen
tekenen aanwezig van apicale pathologie.
- De kanalen van de 14 zijn niet tot de apex gevuld (ca.4mm tot de apex)
- Het 4e kanaal in 17 werd niet behandeld.
- Het 4e kanaal in 26 werd niet behandeld. Het DB-kanaal is partieel gevuld.
- Het MB- en DB-kanaal van de 27 zijn partieel gevuld. Het 4e kanaal werd niet gevuld.
Bevindingen Onderkaak
- In de onderkaak zijn 14 gebitselementen aanwezig. De 38 en 48 ontbreken.
- Het parodontaal bot toont veralgemeend een normaal botniveau.
- Element 46 zijn endodontisch onvolledig behandeld. De distale radix is niet volledig
gevuld (ca. 4mm tot de apex). Geen teken van apicale pathologie.
- Element 47 is endodontisch niet optimaal behandeld. De mesiale radix is partieel gevuld
en geperforeerd. Doorgeperst kanaalvulmateriaal is aanwezig in het interradiculaire
diasteem. Geen tekens van botpathologie in het bot rondom de 47.
- Verder zijn er radiologisch geen abnormale bevindingen geconstateerd.

Vriendelijke groet,
Djeena
Tandarts_Richa…

Ondanks dat een wortel kanaal niet volledig afgevuld is ....Er zijn geen tekenen v apicale pathologie. Met andere woorden er is geen tekenen v ontsteking. Ik lees dus geen tekenen van niet "Ik lees steeds over apicale pathologie". Het is wel zaak de elementen te monitoren, volgen.Verder zijn er radiologisch geen abnormale bevindingen geconstateerd.Er zijn helaas geen zichtbare oorzaken.Vervelend omdat als je wat vindt je dan kunt handelen aan de andere kant geruststellend. Ik lees dat je beet is veranderd. Was dat dat al voordat kroon 14 geplaatst is of pas daarna. "Knars " je ??. Is er sprake van "stress". Je zou dan de oorzaak kunnen zoeken in overbelasting v uw tanden/kiezen door parafuncties. Een tijdelijk "bitje"om de druk v uw gebitselementen af te nemen . Indien er verbetering ontstaat kan daar verder onderzoek naar gedaan worden. Eigenlijk heb ik te weinig informatie om iets zinnigs over te zeggen behalve dan dat er geen tekenen zijn van periapicale afwijkingen. Sorry.
do, 06/10/2021 - 23:55 Permalink