Factuur ortho

Author:
Jae0
Posted:
vr, 02/03/2023 - 22:39
Ik wilde al een tijdje heel graag een invisalign beugel, dus paar weken geleden bij een orthodontie praktijk geweest voor de eerste consult. Tijdens consult werd er röntgenfoto's gemaakt, in mijn mond gekeken, vervolgens wat uitleg gegeven en ook een 3D scan gemaakt. Ze hebben een folder meegegeven waar kosten op staan per behandelstap(dus voor iedereen hetzelfde?:/), zonder precieze begroting te geven met codes.
Eerste consult voor invisalign bleek 600 euro te kosten en dat moest gelijk betaald worden in de praktijk. Pas na de betaling kreeg ik twee facturen, ene factuur met alle codes (rond 300 euro) en de andere met 'voorschot' in de omschrijving (300 euro). Ook hebben ze een factuur (rond 2700 euro, ook alleen 'voorschot' in de omschrijving) gestuurd, pas als ik die betaling voldaan heb, zouden ze bitjes gaan bestellen.
Omdat ik die facturen met slechts 'voorschot' in de omschrijving niet snapte, vroeg ik hun om meer toelichting te geven, het liefst een factuur met codes erbij. Als antwoord kreeg ik dat ze pas op de dag van plaatsing vd beugel een factuur met codes van de twee voorschot facturen gaan geven.
Vanwege de hoge kosten die niet gedeclareerd konden worden door mijn zorgverzekeraar (omdat er geen codes zijn vermeld in die facturen) en de onduidelijkheden heb ik besloten om toch niet behandeld te worden. Dat heb ik volgende dag via mail doorgegeven. Ik vroeg aan hen wat er gedaan zou worden met de 300 euro voorschot, die ik reeds heb betaald. Ze zeiden dat er niets met dat bedrag niets meer gedaan wordt omdat de simulatie en het behandelplan al aangevraagd zijn.
Dat begreep ik, maar ik wilde graag weten waarvoor ik precies heb betaald. Om die reden vroeg ik of ze een factuur met specifiekere omschrijving, een kopie van mijn patiëntendossier en de inkoopfacturen van de techniekkosten wilden sturen. Eerste twee keer kreeg ik vage antwoord zoals: 'er bestaat geen factuur met codes'; slechts een korte tekst die in mijn dossier wordt vermeld; over inkoopfacturen hadden ze niet eens iets over gezegd... Pas nadat ik had gezegd dat ik hier een klacht van ga maken als ik weer niets van hen krijg, stuurden ze de facturen en mijn dossier.
Ik heb ze allemaal goed doorgenomen, en nu heb ik weer vraagtekens over mijn facturen.

Op mijn eerste factuur zijn deze codes in de rekening gebracht: F121A, F125A, F125A(techniekkosten)x2, F126A, F131A, F131A (techniekkosten), F155A, F156A, F157A, F158A
Op mijn tweede factuur die ik laatst heb ontvangen: F131A, F131A(techniekkosten)

1. Is het altijd zo dat er een diagnostische set-up vervaardigd wordt bij een invisalign beugel? (F131A) Gebitsmodellen snap ik wel, maar ik heb gelezen dat het alleen bij patiënten met osteomie/op verzoek in rekening gebracht mag worden. Ik heb echt geen complexe gebit, alleen een beetje crowding onder- en bovenfront. (Om die reden dus ook geen beugel gekregen als kind.) Ze hebben die code zelfs 2x in totaal in de factuur gezet, wat ik ook niet echt snap.
De techniekkosten die zij hiervoor in de rekening hebben gebracht, zijn Q2102 (156,52euro) en Q2104(33,07euro x3).

2. Daarnaast hebben ze voor F125A 21 euro voor de scan van de itero en Q2016 (29,20euro) in de rekening gezet. Moet een digitaal model altijd geprint worden?

3. Medewerker met wie ik heb gesproken, is blijkbaar een ortho manager ( volgens hun website ) en geen tandarts. Ik ben hier achteraf achtergekomen, dus ik had telefonisch contact opgenomen om te vragen waarom ik niet met tandarts kon spreken, als antwoord kreeg ik te horen dat de tandarts niet eens in de praktijk aanwezig was. Mag een persoon zonder big-registratie een intakegesprek voeren waarbij er in de mond gekeken wordt en mijn röntgenfoto's vervaardigd én beoordeeld worden?

Alvast bedankt voor jullie reacties :)
Tandarts_Richa…

Gaat het hier om een orthodontist of een tandarts voor orthodontie. Doe zelf geen orthodontie dus heb ik deze vraag bij een orthodontist voorgelegd. Hij adviseert hierover contact op te nemen met NZA. www.nza.nl. Een vraag stellen aan de NZa?
Stuur een WhatsApp-bericht naar 088 - 770 8 770.

Wij behandelen uw vraag op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur.
Stuurt u ons een bericht buiten deze openingstijden? Dan nemen wij dat op de eerstvolgende werkdag in behandeling.
Vermeld in het bericht:

of u de vraag stelt als patiënt, verzekerde of zorgprofessional;
waar de vraag over gaat (bijv. onderwerp en/of zorgsector).
Heeft u een uitgebreidere vraag? Stuur dan een e-mail naar info@nza.nl.

Voor zowel WhatsApp als de mail geldt: deel géén persoonlijke gegevens zoals uw burgerservicenummer (BSN) of rekeningnummer.
za, 02/04/2023 - 12:23 Permalink
Jae0

Als antwoord op door Tandarts_Richa…

Het antwoord dat ik van NZa heb gekregen is als volgt:

Er wordt voor categorie A patienten niet altijd een diagnostische set-up vervaardigd. Het is juist nadrukkelijk niet de bedoeling dat de code F131 bij alle categorie A-patiënten wordt gebruikt. Uit onze regelgeving volgt niet dat er standaard een digitale print gemaakt moet worden van het gebitsmodel. De prestaties voor mondzorg zijn functioneel beschreven. Dat houdt in dat een ieder die bevoegd en bekwaam is om de verrichting uit te voeren, de prestaties mag leveren en declareren. Wij schrijven niet voor wie bevoegd en bekwaam is. Wellicht kunt u dit navragen bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). Ik raad u aan om uw zorgaanbieder nogmaals te benaderen. Zij zijn verplicht u helder en transparant uitleg te geven over uw nota. Dien desnoods een klacht in.

Diagnostische set-up
Er wordt voor categorie A patiënten niet altijd een diagnostische set up vervaardigd. De diagnostische set-up kan in complexe situaties een hulpmiddel zijn om een juiste therapiekeuze te maken. Het is nadrukkelijk zo dat deze prestatie niet voor alle categorie A-patiënten geldt. Om deze reden is in de omschrijving bij F131 in onze Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg (TB/REG-23607-02) toegevoegd dat deze prestaties bij categorie A-patiënten alleen in rekening mogen worden gebracht voor een door de verzekeraar gemachtigde osteotomie in het kader van een gecombineerde orthodontische-chirurgische behandeling.

F125
U vraagt of een digitaal gebitsmodel altijd geprint moet worden. Dit volgt niet uit onze regelgeving. Ik raad u aan om hierover in gesprek te gaan met de zorgaanbieder.

Functioneel omschreven prestaties
De prestaties voor mondzorg zijn functioneel beschreven. Dat houdt in dat een ieder die bevoegd en bekwaam is om de verrichting uit te voeren, de prestaties mag leveren en declareren. De zorg zelf wordt omschreven, maar er wordt niet door ons voorgeschreven wie de zorg moet/mag leveren. Als u twijfelt over of de praktijkmanager bevoegd en bekwaam is om de prestatie te mogen leveren kunt u dit navragen bij het LMZ. Zij zijn te bereiken op 088- 120 50 20.

Dien een klacht in
Ik raad u aan om uw zorgaanbieder op onze regelgeving te wijzen en, als dat niet tot een oplossing leidt, een officiële klacht in te dienen. De klachtenregeling loopt bij de tandarts via de beroepsorganisatie waar de tandarts bij is aangesloten. De beroepsorganisatie kan een bemiddelende rol spelen of overgaan tot formele behandeling van de klacht, wat uiteindelijk resulteert in een uitspraak. De betreffende beroepsorganisaties zijn de KNMT en de Associatie Nederlandse Tandartsen. U kunt bij de tandarts vragen bij welke beroepsorganisatie hij/zij is aangesloten.


Op basis hiervan heb ik de praktijk gemaild, en de tandarts heeft net telefonisch contact opgenomen met mij.
Volgens de tandarts is een diagnostische set-up altijd nodig bij een invisalign beugel, omdat ze elke beweging van een element daarmee moet plannen? (ik weet even niet meer precies, maar in ieder geval in de richting van 'zonder diagnostische set-up is het niet mogelijk om een uiteindelijke behandelplan/simulatie te maken, invisalign geeft een eindresultaat en zij moeten al die tussenstappen zelf aanpassen etc'). Bovendien vertelde ze mij dat er bij patiënten van 18 jaar en ouder de diagnostische set-up vervaardigd kan worden op verzoek van de patiënt volgens regelgeving, en dat ik eigenlijk dat heb 'verzocht' door te zeggen dat ik behandeld wil worden.
Ze heeft uiteindelijk gezegd dat ze mij 100 euro wil crediteren, het bedrag voor F131 (want deze was 2x in de rekening gebracht) plus compensatiebedrag.

Waarom mijn gebitsmodel geprint moest worden, was ik vergeten te vragen dus misschien ga ik nog 1x contact opnemen met de praktijk hierover. Want als diagnostische set-up volledig digitaal is gebeurd, zou ik niet weten waarvoor zij mijn gebitsmodel moesten printen.
Als het inderdaad zo is dat een diagnostische set-up noodzakelijk is bij een invisalign beugel, ga ik denk ik niet meer klagen daarover... Weet je toevallig of dit ook bij andere orthodontisten zo is?
ma, 02/13/2023 - 11:55 Permalink
Tandarts_Richa…

Richard,
Ik doe heel erg weinig met aligners. Het is niet mijn doelgroep, dus ik weet er te weinig van. Het is voor mij wel helder dat de behandelaar geen Orthodontist is, maar wel iemand die hier zijn bron van inkomsten van heeft gemaakt. Ik zou zoals gezegd wordt een klacht indienen. Dit is het antwoord dat ik krijg. Ik probeer nog bij een orthodontist die wel met aligners werkt.
di, 02/14/2023 - 17:31 Permalink
vV

fijn dat een controlerende instantie dat lekker afschuift.

Daarnaast geven ze verkeerde informatie: de ANT bestaat namelijk niet meer, KNMT en ANT zijn al even geleden gefuseerd...
Best wel een grove fout die zij hier maken. vind ik in ieder geval.
di, 02/14/2023 - 20:21 Permalink
Jae0

Dank voor jullie reacties :)
Ze heeft mij vandaag 100 euro gecrediteerd. Ik heb nog steeds het gevoel dat er iets niet klopt, maar ik twijfel of ik nog meer actie ga nemen of dit hierbij ga laten.
Zoals ik al heb gezegd, had de tandarts mij op de regelgeving van NZa gewezen (Bij patiënten van 18 jaar en ouder, indien de diagnostische set-up wordt vervaardigd op verzoek van de patiënt.) en volgens haar is een diagnostische set-up altijd nodig bij invisalign. Toen ik dit hoorde tijdens het gesprek wist ik niet meer wat ik moest zeggen en kon alleen maar ja knikken, ook al had ik een onderbuikgevoel.
Ik denk dat het verschil in tandheelkundige kennis te groot is om zelf met tandarts in gesprek te gaan over wetgeving en wat er in de praktijk gebeurt etc. Bovendien heb ik de tandarts niet eens in het echt gezien (omdat ze op de dag van intake niet in het praktijk aanwezig was), waardoor ik het gesprek aan de telefoon extra oncomfortabel heb ervaren.
Om die redenen wil ik eerlijk gezegd niet meer de tandarts spreken. Er blijven dan niet zo veel opties meer over. Ik zit nu te overwegen om een klacht in te dienen zoals er ook geadviseerd wordt. Tegelijkertijd maak me zorgen dat na het indienen van een officiële klacht toch blijkt dat de tandarts helemaal gelijk heeft. Zou dat gevolgen kunnen hebben voor mij? En zou ik de tandarts eerst op de hoogte moet stellen dat ik toch niet helemaal tevreden ben en een klacht ga indienen?
di, 02/14/2023 - 21:41 Permalink
Tandarts_Richa…

Overheden werken niet altijd efficient. Praat met je tandarts
Bespreek je klacht eerst met je tandarts. Het is belangrijk dat de tandarts van je onvrede op de hoogte is. Hij kan dan uitleggen waarom hij zo gehandeld heeft of waarom de kosten zo hoog zijn. Wellicht vinden jullie samen een oplossing. Advies van TIP
Komen jullie er samen niet uit? Dan kan je bellen met TIP, Tandheelkundig Informatie Punt. Zij zijn geen klachtenbureau maar kunnen je wel helpen hoe je met je onvrede om kunt gaan en hoe je een klacht kan indienen. Zij zijn alleen telefonisch bereikbaar op 0900-202 5012. Zij kunnen je ook vertellen of jouw tandarts bij de NMT-klachtenregeling is aangesloten. Je klacht indienen
Als je je klacht wilt indienen kan je dit doen bij KNMT .Zij kunnen je dan helpen met bemiddeling of het als een formele klacht laten voorkomen. Zowel de klachtbehandeling als bemiddeling zijn gratis. KNMT heeft een online klachtenformulier dat je kan invullen.
di, 02/14/2023 - 23:27 Permalink