zenuwbehandeling gehad, maar de rekening is 2x duurder

Author:
mila
Posted:
za, 11/12/2005 - 20:30
Ik heb een zenuwbehandeling gehad (eigen rekening) en had van te voren gevraagd hoeveel mij dit zou kosten. Mij werd toen verteld ongeveer 300 euro. Ik heb de rekening ontvangen en deze is 754 euro.

Wat ik niet snap is dat er 2 * zenuwbehandeling op staat. 1 x gewoon en de andere keer met grut 16. Afijn maar er staan bepaalde codes waarvan ik denk dat die er niet bij moeten staan, namelijk E52 en E55. Naar mijn inzien moet dit inbegrepen zijn in de Zenuwbehandeling (code E16), of het nu moeilijk ging of niet.

Kan iemand mij verder inlichten hoe het gaat qua kostenverdeling ?
Situatie was: pijn bij de kies-> naar tandarts. Hij zegt zenuwbehandeling in 3 bezoeken en niet minder. Ik ben 2 x 1 uur geweest en 1 x een half uur. De 4-de bezoek was om de kanaal te vullen en de kies.
vV

sinds 1 januari dit jaar is er een nieuw hoofdstuk endodontie in de tarievenlijst opgenomen. Hierin is een verdere uitsplitsing gemaakt die recht doet aan extra werk wat een tandarts erin moet stoppen om de kanaalbehandeling goed uit te voeren.
o.a. de door u genoemde e52 en e55 zijn toch als extra werkzaamheden buiten de "standaard" kanaalbehandeling te zien. (anders zou dit ook niet zijn goedgekeurd als extra verrichting).

Gezien de door de tandarts (en U) genomen tijd ben ik van mening dat de tandarts er wel alles aan gedaan heeft de behandeling optimaal uit te voeren. Gezien het grote verschil in begroting en nota kunt u uw tandarts misschien gewoon om uitleg vragen, maar ik vermoed dat er toch wel tegenvallers waren (o.a. de E55 wijst hierop..). hoeveel kanalen zijn er gevuld? misschien een idee ALLE codes die gedeclareerd zijn hier te noemen, want nu is het een slag in de lucht.
zo, 11/13/2005 - 09:19 Permalink
fransaki

Ja, zet alle codes eens erop. 750 euro lijkt me vrij hoog :-? , van tevoren is heel goed in te schatten wat de kosten gaan zijn aan de hand van het invullen van de DETI lijsten. Hierbij wordt elke te verwachten moeilijkheid van de kanalen etc. meegewogen. Bij een 4 kanalige endo in een kies DETI B klasse III 45 punten (vrij moeilijk, hier heeft een endodontoloog zelfs zijn handen vol aan....) kom ik op 576 euro, met 4 foto's, vulling,cofferdam, insl. calciumhydroxide, wortelstift , e52,e55 microscoop, toeslag instr. 40euro dus alles erop en eraan.
zo, 11/13/2005 - 15:47 Permalink
mila

Van de eerder vermelde 3 consults voor de zenuwbehandeling werden de volgende codes gebruikt met onderstaande frequenties:
E45 3x
A10 3x
X10 7x (volgens mij werd 3 x foto genomen)
E01 2x
E19 4x
E52 1x
E55 3x
E16 2x (1 keer 3-kanalig gutt en 1 keer 3-kanalig gutt 16
V14 1x (4-de consult ter vulling van de kies)
V21 1x (4-de consult ter vulling van de kies)

Als ik de laatste dag (4-de consult) afhaal, kom ik neer op (754.20-104,40) 649.80. Ik had wel gerekend op 350 a 400 euro voor de zenuwbehandeling gezien mij van te voren werd ingelicht ongeveer 300. Maar dit is meer dan het dubbele. Klopt het wel ?
zo, 11/13/2005 - 20:48 Permalink
dj

Even afgezien van het tandheelkundig technische verhaal, als een patient van tevoren een raming van de kosten vraagt, ook al is het mondeling, weet de tandarts dat dit voor de patient een punt is. Wordt de behandeling veel duurder dan wat is beraamd is het m.i. toch wel een verantwoordelijkheid van de tandarts hierop te wijzen. Informed consent gaat ook over de kosten.
Maar, als het ook voor een leek evident zou moeten zijn is dat de kosten meer worden (bv omdat er maar een of twee consulten zijn beraamd maar de patient wordt voor de 3e en 4e keer uitgenodigd) dan wordt bij een aansprakelijkheidsconflict het aandeel "fout van de tandarts" m.i. verminderd doordat de patient mede- of volledige verantwoordelijkheid draagt.

300 euro beramen en 650 indienen zonder boeh of bah hierover verdient sowieso geen schoonheidsprijs.
zo, 11/13/2005 - 21:13 Permalink
waarom


...Mij werd toen verteld ongeveer 300 euro....

...Situatie was: pijn bij de kies-> naar tandarts. Hij zegt zenuwbehandeling in 3 bezoeken en niet minder....


@dj: Mila kon/hoefde geen argwaan te hebben over mogelijk teveel consulten, zij schreef (zie boven), dat de TA 3 bezoeken had gepland en het zijn er 4 geworden. Op dit punt is Mila in elk geval niets te verwijten.

@Mila: Weet je ook de DETI score, want dat kan aangeven of bepaalde codes überhaupt gebruikt hadden mogen worden en voor de volledigheid het element waaraan is gewerkt.

Kijk ook eens in de tarievenlijst via de hoofdpagina op dit forum.

Normaal gesproken zou een TA, als tijdens de behandeling blijkt, dat er een lastig kanaal is (vorm, dicht, niet te vinden ect.) dit moeten melden en vervolgens aangeven wat er moet gebeuren.

Over hoe e.e.a. zit met DETI scores kun je ook terugvinden via Google.

Ruud
zo, 11/13/2005 - 21:27 Permalink
vV

zo te zien is er iets misgegaan bij invoer van de gedane verrichtingen.
even uitsplitsen:

E45 3x is cofferdam , klopt met aantal zittingen
A10 ook, wordt alleen toepast wanneer nodig of verzoek patient
X10 eigenlijk zo vaak als nodig, tandarts kan de foto`s laten zien die hij gemaakt heeft, maar wellicht per abuis teveel genoteerd, zie onder,
E01 aanvangsconsult, 2x gedecl, kan maar 1x per te behandelen element.
E19 4x, gezien aantal zittingen zou ik verwachten 2x, wordt gerekend per element.
E52 geen opm.
E55 zou kunnen, zou ook aantal foto`s en tijdsinvestering verklaren, komt echter zelden voor in 1 kies, bij alle 3 de kanalen.
E16 2x klopt niet, moet 1x zijn. is afsluiten van de 3 kanalen van 1 kies.

V14 en V21 geen opm. Gezien dit laatste is er 1 kies behandeld, dus (ik denk per abuis) een aantal posten dubbel genoteerd.

Dus gewoon even bellen met de tandarts dat hij de rekening even aanpast en een nieuwe stuurt. Zal verwacht ik gewoon per ongeluk zijn gebeurd.
ma, 11/14/2005 - 10:21 Permalink